Úvodní strana >> Volené orgány >> Bezpečnostní rada MČ
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Bezpečnostní rada v následujícím složení (Usnesení č. 56/18/star.)

Bezpečnostní rada MČ Praha 19 (dále jen „bezpečnostní rada“) se zřizuje na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, (dále i jen krizový zákon). Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím zastupitelstva městských částí. Bezpečnostní rada je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu MČ Praha 19 ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění.
Bezpečnostní ředitel na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, předkládá starostovi, který je ze zákona (krizový zákon), předsedou bezpečnostní rady, a potažmo Radě, návrh na obsazení bezpečnostní rady v zákonném vymezení.Předseda - Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19
Místopředseda - Ing. Vladimír Olmr – místostarosta MČ Praha 19
tajemník  – Mgr. Martin Hrubčík,MBA - bezpečnostní ředitel MČ Praha 19

členové bezpečnostní rady MČ Praha 19

Mgr. Milada Voborská - Starostka MČ Praha – Satalice
Ing. Michal Biskup – starosta MČ Praha – Vinoř
JUDr. Josef Nykles - Tajemník Úřadu MČ Praha 19
Bc. Ondřej Palo – vedoucí místního oddělení Policie ČR
npor. Ing. Jiří Rýpar
Leoš Biskup - Velitel sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 19