Úvodní strana >> Volené orgány >> Krizový štáb MČ
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byl ustaven Krizový štáb v následujícím složení (Usnesení č. 57/18/star.)

Bezpečnostní ředitel na základě dobrých zkušeností z předchozích let předkládá Radě návrh na obsazení Krizového štábu ÚMČ Praha 19, který je poradním a iniciačním orgánem Rady v situaci malých (lokálních) mimořádných situací na které se nevztahují opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, ale které mohou ovlivnit chod městské části či určité lokality (požáry, dopravní kolaps, potencionální kriminalita, zátopy), a to v níže uvedeném složení:Předseda - Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19
Místopředseda - Ing. Vladimír Olmr – místostarosta MČ Praha 19
tajemník  – Mgr. Martin Hrubčík,MBA - bezpečnostní ředitel MČ Praha 19

členové Krizového štábu ÚMČ Praha 19

Ing. Radek Petráň
Biskup Leoš
JUDr. Nykles Josef
Ing. Peterková Ivana
Bc. Pokorná Blanka
Bohumil Sobotka
Ing. Pitra Pavel
Březinová Kateřina
Bílek Vladimír
Dvořák Pavel
Bradáč Jiří
Ing. Měchura Jan
Haniak Tomáš
Buršík Tomáš
Mgr. Květoslav Přibil