Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise bezpečnostní
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise bezpečnostní v následujícím složení

Předseda komise - Pavel Žďárský
Tajemník komise – Mgr. Martin Hrubčík, MBA

členové komise

Ing. Vladimír Olmr,
JUDr. Josef Nykles,
Leoš Biskup,
Vladimír Bílek,
Vladimír Hudeček,
Ing. Stanislav Valášek,
Ing. Ivan Švec,
Mgr. Vlastimil Olič,
Ing. Jan Měchura,
Petr Váňa,
Josef Perlinger
Jan Švandrlík
npor. Bc. Ondřej Palo