Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise bytová
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise bytová v následujícím složení

Předseda komise - Ing. Vladimír Olmr
Tajemník komise - Ing. Lubomír Tejrovský

členové komise
Ing. Robert Fischer,
Bohuslav Dubanský, MBA
Tomáš Haniak