Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise dopravy
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise dopravy v následujícím složení

Předseda komise - Leoš Biskup
Tajemník komise – Vladimír Bílek

členové komise

Miroslav Nevečeřal,
Ivo Dvořák,
Ing. Pavel Pitra,
Mgr. Aleš Liberda,
Bc. Petr Kučera,
Ing. Martin Höfler,
Josef Perlinger,
Radek Čermák,
Jan Vencl