Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise povodňová
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena povodňová komise v následujícím složení (Usnesení č. 58/18/star.)

Předseda komise - Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19
Místopředseda komise - Ing. Vladimír Olmr - místostarosta MČ Praha 19
Tajemník komise – Mgr. Martin Hrubčík MBA - bezpečnostní ředitel MČ Praha 19

členové komise

Ing. Michal Biskup – starosta MČ Praha – Vinoř
JUDr. Josef Nykles – tajemník ÚMČ Praha 19
Bc. Ondřej Palo – vedoucí místního oddělení Policie ČR
Ing. Jan Měchura – velitel služebny Kbely MP hl. m. Prahy
Ing. Ivana Peterková – vedoucí odboru výstavby MČ Praha 19
Vladimír Bílek – vedoucí oddělení dopravy MČ Praha 19
Kateřina Březinová – referent krizového řízení MČ Praha 19
Bc. Blanka Pokorná –  odboru životního prostředí MČ Praha 19
npor. Ing. Jiří Rýpar
Leoš Biskup – velitel sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 19
Bc. Pavel Vocetka
Mgr. Rastislav Švec
Mgr. Bc.Tomáš Marek - referent vodoprávního úřadu MČ Praha 19Zveřejněné zápisy Povodňové komise pro volební období 2018 - 2022