Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise pro kroniku
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise pro kroniku a historii v následujícím složení

Předseda komise - Ivana Šestáková
Tajemnice komise – Martina Pavlátová, DiS.

členové komise
JUDr. Josef Nykles,
Ing. Ivana Zámyslická,
Mgr. Jarmila Stejskalová,
Josef Perlinger