Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise školství
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy v následujícím složení (Usnesení č. 51/18/star.)

Předseda komise - Oto Šorna
Zapisovatelka komise - Martina Pavlátová, DiS.

členové komise

Ivana Šestáková
Ing. Petr Blažek
Ing. Radek Petráň
Mgr. Bc. Květoslav Přibil,
Bc. Jaroslav Ptáčník
DiS., Lada Leiblová
Mgr. Lenka Baťková
Jana Kulhánková
Vladimíra Kolaříková