Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise školství
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise školství v následujícím složení (Usnesení č. 51/18/star.)

Předseda komise - Oto Šorna
Zapisovatelka komise - Martina Pavlátová, DiS.

členové komise

Ivana Šestáková
Ing. Radek Petráň
Mgr. Bc. Květoslav Přibil,
Bc. Jaroslav Ptáčník DiS.,
Lada Leiblová
Mgr. Lenka Baťková
Jana Kulhánková
Vladimíra KolaříkováZveřejněné zápisy Komise školství pro volební období 2018 - 2022