Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise sportu
  • Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy v následujícím složení (Usnesení č. 52/18/star.)

Předseda komise - Tomáš Haniak
tajemník komise - Bc. Blanka Pokorná, DiS.

členové komise

Ing. Vladimír Olmr
Ing. Radek Petráň
Miroslav Svoboda
Zdeněk Šedivý
Hynek Vlas
Jan Kučera
Ondřej Šťastný
Martin Haniak
Zdeněk Potůček
Jiří Kačmařík,
Pavel Karbulka