Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise sportu
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise sportu v následujícím složení

Předseda komise - Tomáš Haniak
tajemnice komise - Barbora Andělová, DiS.

členové komise

Ing. Vladimír Olmr,
Ing. Radek Petráň,
Milan Antoš,
Ing. Milan Korenčík,
Miroslav Svoboda,
Jiří Kačmařík,
Ing. Pavel Řehák,
Hynek Vlas