Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise výstavby a rozvoje
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje v následujícím složení

Předseda komise - Ing. Jaroslav Knotek
Tajemnice komise – Ing. Ivana Peterková

členové komise

Pavel Žďárský,
Ing. Vladimír Olmr,
Bc. Petr Kučera,
Ing. Petr Aschenbrenner,
Ing. Jana Bezemková,
Pavel Dvořák,
Ing. Věra Joudová