Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2018:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
PARC. Č. + KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
2.1.2018
Novostavba – rodinný dům, ul. Svijanská 780/47
415/1 a 415/2, Kbely
krb bez výměníku
stavební a demoliční činnost
4.1.2018
Stavba jezírka a altánu, ul. Holotínská 794
584/3 a 584/2, Vinoř
stavební činnost
5.1.2018
Připojení objektů FTTS Praha Satalice – 1. stavba na síť TMCZ
Satalice
stavební činnost
8.1.2018
Novostavba RD Satalice na p.p.č. 111, ul. K Rybníčku 5/8
111, Satalice
2x plynového kondenzačního kotle JUNKERS Cerapur Smart 14-3 s max. jmenovitým výkonem 14,1 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
8.1.2018
Stavba č. 0093 – TV Kbely, etapa 0032 – Rackova zahrada
1963/1, 1963/7, 1963/8, 1963/292, 1963/296, 1967/2, 1967/17, 1967/21, 1967/90, 1967/91, 2140, 2149/1 a 2149/3, Kbely
stavební činnost
11.1.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
11.1.2018
Praha-Kbely – budova požární stanice letiště, areál vojenského letiště Praha – Kbely, Mladoboleslavská ulice
1992/221, 1992/228 a 1992/229, Kbely
tlakový mycí stroj,
ČOV,
stavební činnost
15.1.2018
Rodinný dům, ul. Hornopočernická 177/6
1800, Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 062-14 o výkonu 2,3 – 14 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
24.1.2018
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 211 na p.č. 1092 v obci Praha
1092, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, Kbely
stavební činnost