Úvodní strana >> Úřad MČ >> Volby 2018 do zastupitelstev obcí
Volby 2018 do zastupitelstev obcí 5. a 6 října


Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra k volbám do ZO:

Odkaz na webové stránky Českého statistického úřadu k výsledkům voleb:

Tyto odkazy nenahrazují úřední desku, ale jsou pomůckou zejména pro volební strany, které chtějí kandidovat do Zastupitelstva městské části Praha 19 v podzimních volbách 2018 a jejichž kandidátní listiny jakožto registrační úřad budeme přijímat a registrovat.

Pro voliče budeme také postupně přinášet informace ohledně práva volit, kde volit, kdy volit, jak volit, což bude předmětem posledního odkazu na této stránce.
01. Informace pro volební strany, kontaktní pracovníci ÚMČ Praha 19

do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva Městské části Praha 19 podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů


Doporučujeme všem zmocněncům podávat kandidátní listiny osobně přímo na úřad kontaktním osobám opravňujícím převzít kandidátní listiny v zájmu předejití chybných podání a následné rychlejší komunikace.03. Vzory pro volební stranyUPOZORNĚNÍ:
Z důvodu jednotnosti uvedených údajů na hlasovacím lístku, rozhodl Úřad městské části Praha 19, jež plní funkci registračního úřadu, že bude akceptovat na Kandidátní listině údaj uvedený u kandidátů v kolonce „část obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu“ pouze údaj Praha 19, pokud kandidát má trvalý pobyt v Praze 9- Kbelích. Jiné označení obce bude bráno jako vadné a zmocněnci jednotlivých volebních stran budou vyzváni k jejich nápravě. V uvedených vzorech kandidátních listin je již tento údaj u prvního kandidáta předtištěn.


05. Informace pro voliče

Voliči se mohou se svými dotazy obracet přímo na vedoucího občansko-správního odboru, na adrese Úřad městské části Praha 19, Semilská 43, Praha 9-Kbely, tel: 284 08 08 30.