Úvodní strana >> Úřad MČ >> Volby 2019


Vážení voliči,
předkládáme vám informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.

Na území hlavního města Prahy proběhnou tyto volby ve třech volebních obvodech – ve volebním obvodu č. 21 (sídlo: Praha 5), volebním obvodu č. 24 (sídlo: Praha 9) a ve volebním obvodu č. 27 (sídlo: Praha 1).

Informace se týkají jak postupu voličů při hlasování ve volebních místnostech a s tím souvisejících hygienicko-protiepidemických opatření, tak také zvláštních způsobů hlasování voličů, kteří jsou v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění COVID-19. Jednotlivé pasáže jsou nadepsány a můžete tedy zvolit problematiku, která vás nejvíce zajímá. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
zdroj: MHMP


Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Informace o hygienicko-protiepidemických opatřeních při hlasování ve volebních místnostech

Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování

Doplňující informační leták pro voliče – obecný – zdroj: Ministerstvo vnitra

Informace o hlasování voličů v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky - obecně

Přehled kandidátů v senátních volebních obvodech na území hlavního města Prahy

Územní vymezení volebních obvodů v hlavním městě Praze - mapa

Územní vymezení volebních obvodů v hlavním městě Praze

Přehled termínů a lhůt – zvláštní hlasování pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19

Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Přehled termínů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb