Úvodní strana >> Úřad MČ >> Volná místa
Městská část Praha 19 vyhlašuje

podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších změn a doplnění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí:

konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy

Praha 9 – Kbely, Albrechtická 732, příspěvková organizace, IČO 61384780

 
 

Předpokládaný termín konkurzu 19. 6. 2018

Předpokládaný termín vyhlášení výsledků 22. 6. 2018.

Předpokládaný nástup ředitele/lky 1. 9. 2018.


 
 

 
 
Na MČ Praha 19 momentálně není žádné výběrové řízení na obsazení pracovního místa