[1] 2 3 4 5 6 7 ... 21 [další]1-50 z 1049
Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        29. září - 2020- 07:56
 Jméno :               Monika Fléglová
Dobrý den,
prosím o informaci, kdy se začne v obecních bytech topit?
Předem děkuji. M.F.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Monika Havelková, 09/29/20 11:27 ]

Dobrý den,
v pátek nám oznámila Pražská teplárenská, že začíná s dodávkami tepla, s tím že domovní kotelny máme najíždět až o víkendu. Nejdříve se zprovozňují velké předávací stanice a teprve po nich domovní předávací stanice. Vše se musí odvzdušnit a vyregulovat. Během dnešního dne by mělo býti vše zprovozněno.
M. Havelková
vedoucí OMIBNH

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        25. září - 2020- 20:29
 Jméno :               Petr Kadlec
Domníval jsem se, že Kbely jsou samostatnou městskou částí Praha 19. Podle Ministerstva vnitra se volby do senátu konají v Praze 9, tudíž by se podle mne v Praze 19 - Kbelích konat neměly a s tím jsem také počítal.
Na stránkách MČ Praha 19 jsem však dnes objevil oznámení o konání nějakých voleb ve dnech 2-3. října 2020 v "Praze 9 Kbelích".
Považuji takové oznámení za zmatečné.
Navíc mi vadí, že toto oznámení vůbec neřeší otázku kde kdo volí, ani zda obyvatelé Kbel - "Prahy 9" dostanou či nedostanou hlasovací lístky předem do schránek (dodnes ve schránce nejsou), ani další věci, týkající se např. koronavirových opatření u voleb.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Šestáková, 09/29/20 15:04 ]

Dobrý den,
senátní volební obvod 24 se sídlem Praha 9 – ( pověřený obecní úřad je ÚMČ Praha 9) zahrnuje území Městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice ležícími na území Městské části Praha 9. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř. Jak je z výše uvedeného patrné, Městská část Praha 19 je součástí volebního obvodu 24, proto vyhlášení konání voleb na jejím území 2. a 3. 10. 2020 není zmatečné, nýbrž naplnění ustanovení §15, odst. 1, zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR v platném znění.Hlasovací lístky s informací, kdy a kde volit a s informacemi o hygienických opatřeních v souvislosti s šířením nákazy COVID - 19 byly již voličům doručeny do schránek. Ostatní všeobecné informace jsou k dispozici na www.praha19.cz pod odkazem Volby Senát 2020. Pokud jste však neobdržel hlasovací lístky, mohlo se tak stát z důvodu, že dosud nejste trvale hlášen ve Kbelích.
Ivana Šestáková
místostarostka MČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. září - 2020- 15:42
 Jméno :               Vladimír Hudeček
Dobrý den,
moc děkujeme za razantní prořez stromů v Toužimské ulici /658-660/.Práce byli provedeny odborně a kvalitně.Zároveň žádám ještě o zakrácení porostů u bytového domu Toužimská 658-660. Křoviny již zasahují minimálně do poloviny oken,stíní v přízemních bytech a zabraňují výhledu.Nyní je na prořez vhodná doba.
Děkuji za pomoc.
S pozdravem za BD,
Vladimír Hudeček-předseda


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. září - 2020- 10:29
 Jméno :               Radek Vařecha
Dobrý den,
prosím o důvod proč byl vykonáván prořez stromů v ulici Toužimská na přelomu srpna a září, kdy není vegetativní klid. Stromy nejevily akutní známku poničení a nebezpečnosti. Nešlo počkat tedy až na listopad, kdy se s prořezy začíná?
Děkuji za odpověď
Radek Vařecha


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 09/09/20 11:33 ]

Vážený pane Vařecho,
zdravotní a výchovný řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat. V koruně stromu je v době vegetace také dobrý přehled o tom, kde se nachází suché nebo poškozené větve či větve se zhoršenou vitalitou, odstraňují se rovněž větve navzájem se křížící či nevhodně postavené. Redukční rez pak umožňuje dřevině snížit nároky na vláhu. Řezy v ulici Toužimská a Jilemnická mají rovněž za úkol upravit podchodovou a podjezdovou výšku.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. září - 2020- 22:35
 Jméno :               Ladislav
A nebyl vhodný čas udělat rekonstrukci teplovodu v Semilské teď o prázdninách, když byla ulice neprůjezdná. Nebo aspoň provizorně opravit ty největší díry?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 09/07/20 09:25 ]

Vážený pane Ladislave,
v tomto duchu jsme prosili Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, ale neuspěli jsme. Na druhou stranu v případě rekonstrukce teplovodu by měla být provedena rozsáhlejší údržba komunikace Semilská. Závisí to na Pražské teplárenské.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. září - 2020- 11:47
 Jméno :               Jiří Šimáček
Dobrý den,

přebírá někdo z úřadu dokončené stavby. Připadá mi, že nikdo. V Hůlkově ulici, konec směrem ke Staré Aerovce, byly vsakovací odvody vody ze silnice vylity betonem, tudíž absolutně neplní svou funkci a voda drží na silnici. Po zaplnění začne přetékat na hlínu, která zřejmě nebyla osazena trávou a báječné bláto stéká na chodník. Nehledě na to, že při pracích jezdila technika po chodníku, který je různě nerovný a došlo k zatlačení chodníkových obrub, tudíž bahno je téměř po celé délce chodníku.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Barbora Andělová, DiS., 09/03/20 13:42 ]

Dobrý den,děkujeme za upozornění. Dotčené místo v ulici Hůlkova bylo zdokumentováno a nyní jednáme se stavebníkem o sjednání nápravy, vyčištění a uvedení do původního stavu.
S pozdravem
Barbora Andělová, DiS.
referent OMIBNH

odpověď


[ zaslal Jiří Šimáček, 09/11/20 08:15 ]

Dobrý den, děkuji za odpověď, která se vůbec netýká mého dotazu. Ano, vsakovací odvody byly následující den, po návštěvě pracovníka OU, zprovozněny, vybouráním zalitého betonu a to je vše. Ptal jsem se zda někdo z úřadu tyto stavby od zhotovitelů přebírá. Uklouzl jsem na chodníku po blátě z již evidentně ukončené stavby a upadl. Naštěstí má kyčelní náhrada vydržela, ale abych příště věděl koho honit k odpovědnosti. Děkuji za již konkrétní odpověď.

odpověď


[ zaslal Barbora Andělová, DiS., 09/23/20 09:30 ]

Dobrý den pane Šimáček,
k Vašemu dotazu – ano, dokončené stavby přebírá referent OMIBNH. V Hůlkově ulici byl zábor stavebníkem nahlášen až do 20.9.2020.
Dnešního dne, tedy 21.9.2020 byla stavba převzata. Na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že se jedná o vsakovací jámy – ne o vsakovací odvody! Zde již není kanalizační vedení, které končí u křižovatky s ulicí Košařovou. Do vsakovacích jam má zatékat voda (včetně naplavené zeminy…). I přesto byly na Váš podnět vsakovací jámy vyčištěny a zasypány novým štěrkem.
Děkujeme za Váš dotaz.
S pozdravem
Barbora Andělová, DiS.
referent OMIBNH

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        26. srpen - 2020- 09:16
 Jméno :               Tomáš Pittner
Dobrý den,
plánujeme se prosím nějaká oprava Semilské ulice? V některých úsecích je již nutné kličkovat mezi dírami. Velká část je zde již několik let a dále se zvětšují.

Děkuji

S pozdravem

Tomáš Pittner


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 08/26/20 12:50 ]

Vážený pane Pittnere,
opravu Semilské ulice jsme několikrát na TSK urgovali, zatím neúspěšně. Nyní se čeká, jestli konečně proběhne rekonstrukce teplovodu pod touto ulicí, aby byla provedena souvislá údržba.

S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. srpen - 2020- 13:49
 Jméno :               Ladislav
Prosím o opravu semaforu na křižovatce Mladoboleslavská-Polaneckého, nedá se tam bezpečně přecházet. Pak bych měl dotaz kdy bude zprovozněno nové obratiště u hřbitova a kolik tam bude zajíždět spojů?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 08/21/20 10:06 ]

Vážený pane Ladislave,
požadavek jsme předali na správce signalizace.
Nové obratiště bude zprovozněno od 31. srpna. Budou tam zajíždět všechny spoje linky 185, které byly před prázdninami ukončeny v zastávce Bakovská.

S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        15. srpen - 2020- 19:25
 Jméno :               Lenka Ulrychová
Dobrý den, poslední dobou se začínají v lesoparku za tratí objevovat méně přizpůsobiví či přímo sociálně vyloučení obyvatelé, po kterých zůstává velký nepořádek v okolí laviček. Tuto sobotu (15.8.) se na louce kousek od hlavního rozcestí u Dřeváku objevil i stan s bezdomovci. Již před delší dobou se na stejném místě objevil stan a po mém kontaktování městské policie byli jeho obyvatelé rychle vyprovozeni. Bohužel se nám to opakuje. Má městská část, resp. městská policie nějaké pravomoci, jak těmto nešvarům předcházet, aby lesopark zůstal nadále čistým a bezpečným místem pro hraní dětí, sportování a procházky seniorů? Děkuji za odpověď, Lenka Ulrychová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Martin Hrubčík, 08/17/20 13:15 ]

"Vážená paní Ulrychová,
děkuji za informaci, kterou jsem předal streetworkerovi MČ Praha 19 k realizaci dalších opatření.
Věřím, že situace bude nyní o poznání klidnější, kdy jsem vzhledem k Vašemu zjištění o věci informoval i paní vedoucí odboru životního prostředí s žádostí o aktuálně potřebnou možnost důslednějšího úklidu v oblasti.

S přáním bezproblémového zbytku léta

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz"

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        12. srpen - 2020- 09:26
 Jméno :               Eva
Dobrý den. Na stránkách DP Praha je uvedeno, že konečná a nástupní stanice autobusu linky 202 je na žádost MČ Praha 19 přemístěna od nádraží Kbely k pivovaru Kbely.
Zastavku Nadraží Kbely využívali mimo jiných i starší občané bydlící ve východní části Kbel pro spojení s OC Čakovice.Pro občany bydlící kolem ulice Mladoboleslavská je pro spojení do OC Čakovice k dispozici autobus linky č. 209, který jezdí až 3x za hodinu.
V případě, že přesunutí linky č. 202 je definitivní, nebylo by možné domluvit s provozovatelem rozšíření trasy o zastavku "Nádraží Kbely" ?
Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 08/12/20 11:33 ]

Vážená paní Evo,
v případě linky 202 jde o dlouhodobý plán, kdy linka ukončená na severu Kbel byla protažena k Mladoboleslavské ulici. Jde o posílení počtu spojů pro severní část Kbel, kde lze s přestupem u pivovaru pokračovat k metru Letňany. Linkou 202 jezdí tak málo lidí, že jí hrozí zrušení zvláště v době, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy musí ušetřit až 1,5 miliardy Kč. Tento postup může napomoci záchraně linky. Každopádně Vaši připomínku předáme organizaci ROPID, která tato opatření připravuje. Uvidíme, co se dá dělat.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19

odpověď


[ zaslal Lukáš F., 08/18/20 09:24 ]

Dobrý den, pane Čermáku, ačkoliv mě nenapadá žádné dobré řešení obsluhy zastávky Nádraží Kbely pro špatně pohyblivé občany, k tématu spojení do OC Čakovice bych rád zmínil problém špatné návaznosti mezi linkami 201 a 158 hlavně v dopoledních hodinách, kdy 195 končí už na Sídlišti Letňany. Kdyby 158 jela v jiné časové poloze nebo vybrané spoje 195 jely až k OC Čakovice, byl by tam hezký přestup v rámci jedné zastávky, bez přecházení silnice.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 08/19/20 08:02 ]

Dobrý den,
to je dobrá připomínka. Předáme ji na ROPID.
Chtěl bych ještě upozornit, že jezdí přímé spoje linky 302 ze Kbel do Globusu přes Přezletice. Při použití jednotlivé jízdenky cesta stojí 18 Kč, tedy méně než při jízdě přes metro Letňany. Tato linka má dle plánu ROPIDu od 31. srpna dočasně jezdit ulicí Jilemnickou, tudíž obslouží dobře východní část Kbel. Například můžete jet 31. 8. v 17.14 ze zastávky Jilemnická linkou 302, přičemž u Obchodního centra Čakovice budete v 17.41; zpět se dostanete od Globusu v 18.14 nebo 19.14.
Zaznamenali jsme více požadavků na obsluhu severovýchodní části Kbel a nyní po těchto apelech přichází vhod, že ROPID přišel s vlastní iniciativou na obsluhu hůře dostupného území.

S pozdravem
Radek čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        4. srpen - 2020- 16:58
 Jméno :               Tatana
Dobrý den, bylo by možné uklidit v Centrálním parku v okolí psího hřiště i přímo na něm? V trávě i na chodníku se nachází značné množství odpadků i použitých hygienických potřeb. Tento stav trvá již několik dní. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 08/05/20 12:55 ]

Vážená Tatano,
stav, který popisujete v Centrálním parku, nastal po přívalovém dešti v důsledku chování nezodpovědných občanů, kteří používají kanalizaci jako odpadkový koš. Úklid zajistíme s ohledem na možnosti úklidu samotného.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. srpen - 2020- 13:45
 Jméno :               jan soucek
Dobry den,
uz ponekolikate jsem si vsiml, ze pri vetsich destich vytekaji ve Kbelskem parku kanaly zpet na povrch vcetne jejich obsahu. Po vcerejsi bource je ted situace zvlastne vyzivna - v okoli "psiho hriste" je nanos, vykalu, toaletniho papiru, ubrousku, damskych hygienickych produktu atp. zjevne jsou timto kanaly zaneseny - muzu radnice za a) zaridit uklid b) zaridit vycisteni kanalu? Mozna i distribuce nejakych letaku pro obyvatele v okoli, aby nesplachovali veci co do kanalu nepatri, by taky neskodila. Diky


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 08/05/20 12:54 ]

Vážený pane Součku,
děkujeme za podnět, situaci jsme řešili s provozovatelem kanalizace /PVK/ a žádali o prověření kanalizace v Centrálním parku Kbely. Kdy bylo zjištěno, že ve VŠ č. 262,30 je mnoho plastových rour, které tam "připlavaly", zřejmě z nějaké stavby poblíž, a nyní se je budou snažit rozřezat a vytahat ven.Jinak dle sdělených informací kanalizace provozovaná PVK bez problémů odtéká a problém nastává při velkých deštích.Z výše uvedeného vyplývá, že kapacita je dostatečná, ale lidé bohužel mnohdy kanalizaci používají jako popelnici a neuvědomují si, že v kanalizaci odhozené věci nezmizí, ale mohou způsobit řadu problémů.Pokusíme se s PVK domluvit, zda by nebylo vhodné např. formou článku ve Kbeláku, upozornit lidi, že by se měli zamýšlet nad tím, co do kanalizace hází (pleny, utěrky, potraviny, atd…).
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. červenec - 2020- 14:58
 Jméno :               Martina
Dobry den, ctu, ze od 2.8.bude uzavren zeleznicni prejezd v ulici Jilemnicka. Znamena to tedy, ze autobusy se vrati do ulice Semilska? Uzavirka Semilske mela trvat mam pocit dele nez do 2.8. Dekuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/29/20 09:41 ]

Vážená paní Martino,
v tomto případě jsme v situaci, kdy Správa železnic má na naší trati výluku ve stejnou dobu jako je uzavírka Semilské. Všichni se snaží dělat výluky o prázdninách. Vzhledem k tomu, že čas železniční výluky je nabitý takřka k prasknutí, je tu souběh s uzavírkou Semilské a Jilemnické. Následně se bude opravovat přejezd na Mladoboleslavské a Hornopočernické. Jinak by se to nedalo stihnout, nebo by byly uzavřeny dva přejezdy najednou.Je to nepříjemné pro všechny, ale za to dostaneme nový a na podzim snad i zabezpečený přejezd přes Jilemnickou ulici. Bezpečnost dopravy na nepřehledném přejezdu si to zaslouží.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Lukáš Nosek, 07/30/20 14:14 ]

Martino, to je situace kdy vidíte jak mč záleží na lidech bydlících Pod Nouzovem a Herlikovicka.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 07/31/20 13:11 ]

Vážený pane Nosku,
všechny stavby v lokalitě by měly obyvatelům pod Nouzovem zlepšovat život: nové autobusové obratiště, zabezpečení přejezdu, rekonstrukce teplovodu, optická síť, parkovací pás a další.
Kvůli těmto stavbám probíhají uzavírky. Správní orgán je v tomto případě při povolování uzavírek pod tlakem jasně doloženého veřejného zájmu. Jinak by musely být zavřeny například současně komunikace Mladoboleslavská a Hornopočernická. Podobné obtíže bohužel zažijí obyvatelé v okolí zastávek Nymburská nebo Mladějovská při uzavírce na přejezdech v Hornopočernické a Mladoboleslavské. Správa železnic má povinnost dráhu opravovat a státní správa jim k tomu musí vytvořit podmínky.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        17. červenec - 2020- 18:07
 Jméno :               Vladimír Menšík Ing
S velkou slávou byla prezentována zpráva o velké bytové výstavbě po letnanském letišti. V těchto dnech byla naproti tomu uveřejněna zpráva, že bylo dohodnuto mezi premierem ing Babišem a primátorem Hřibem o vládní čtvrti .Co tedy platí ?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/20/20 10:50 ]

Vážený pane inženýre,
jde o dva různé projekty. Nová vládní čtvrť se nachází na jih od metra Letňany směrem k Mladoboleslavské ulici, zatímco záměr výstavby na letňanském letišti je na sever od metra směrem k ulici Toužimské.
S pozdravem Radek Čermák,referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. červenec - 2020- 10:51
 Jméno :               Ladislav
Prosím o zprovoznění semaforů na křižovatce ulic Mladoboleslavská-Polaneckého a nového vchodu a vjezdu na letiště. Nedá se tam ve špičce bezpečně přejít silnice na druhou stranu. Řidiči absolutně ignorují chodce. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/14/20 13:00 ]

Vážený pane Ladislave,
Vaši připomínku jsme předali Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, který má fungování semaforů na starost.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. červenec - 2020- 13:02
 Jméno :               Tomáš Ulrych
Děkujeme za zprovoznění semaforu na křižovatce Polaneckého s Mladoboleslavkou. Ranní kolony až na Žacléřskou, to je přesně to, co nám poslední dva roky chybělo.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/08/20 14:45 ]

Vážený pane Ulrychu,
Váš podnět předáváme na Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, který je věcně příslušný k posouzení případných nedostatků signálního plánu (délka zelené).
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. červenec - 2020- 05:59
 Jméno :               Robert Sedlecký
Dobrý den. Jaké výhody nebo důvody má semafor bez zelené na křižovatce Krnská x Mladoboleslavská? Chtěl bych také upozornit, že tato křižovatka nemá značky. V případě nefunkčních semaforů je například přednost při výjezdu z Krnské oproti Mladoboleslavské z centra. Takto to bylo i po celou dobu několika měsíců bez funkčních semaforů. Dále zde proběhla několikrát úprava výjezdu z Krnské a poslední úprava, zrušilo se kus chodníku a nyní zde není bezbariérový chodník z Krnské, pouze podél Mladoboleslavské. Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/13/20 12:53 ]

Vážený pane Sedlecký,
semafor, tedy tzv. účelové návěstidlo zde bylo schváleno a umístěno na základě shody mezi projektantem a Magistrátem hl. m. Prahy. Je třeba uvědomit si, že jste v obytné zóně, kde platí jiná pravidla než na běžné místní komunikaci (dále viz § 23, 39 a 58 Zákona 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí předpisy). Za žádných okolností nesmíte ohrozit chodce. Proto zde bylo osazeno i účelové návěstidlo, které říká, že na červenou nesmíte jet, a v době, kdy nesvítí žádné světlo, dodržujete pravidla chování v obytné zóně.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        23. červen - 2020- 21:07
 Jméno :               Tomáš Pittner
Dobrý den,
již před časem jsem žádal radnici o omezení sekání trávy v oblasti Herlíkovická / Pod Nouzovem. Toto je vytrvale ignorováno. V mnoha místech kde je sekána tráva max 1,5 m od chodníku, tak je i méně výkalů. Tato věc je zde dlouhodobě ignorována a nikdo nic neřeší, Městská policie opěr nefunguje a nevidel ji zde řadu mesíců. Předpokládám, že vzhledem k otravnému rozkopání Kbel bude dostupná optická sit vsude, tedy konecne bude i u nas kamera. Je zde tolik neukaznenych pejskaru, ze vam bude kamera mesicene pokryta. Prosim o vyjadreni. Tato vec se neresi leta. O vracich aut ani nemluve...


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 06/24/20 10:29 ]

Vážený pane Pittnere,
děkuji za Váš podnět a hned úvodem Vás mohu potěšit informací, že s ohledem na vytvoření optické sítě na většině kbelského území bude nyní možno začít realizovat dlouhodobě potřebné rozšíření kamerové ochrany veřejných prostor. Jedná se o prostory, které byly ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy zahrnuty do koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 a jejichž realizace vždy byla a je považována za bezpečnostní prioritu, kterou omezovalo jen technické či ekonomické omezení, které jak už jsem uvedl výše padne s dostatečným rozšířením optické sítě na kbelském území.

Dále děkuji za informace o činnosti městské policie v předmětné lokalitě, které jsem předal k zvážení dalších opatření panu řediteli obvodního ředitelství Praha 9 Městské policie hl. m. Prahy panu Mgr. Vlastimilu Oličovi.
V tomto ohledu mohu jen opakovat již dříve zde uvedené, a to, že znečištění veřejného prostranství či obdobné nedodržení zákona či vyhlášky je přestupkem, kdy úkol dohlížet na veřejný pořádek v Praze je svěřen Městské policii hl. m. Prahy, jenž by měla zjištěné přestupky pokutovat či předat ke správnímu řízení. Hodnocení její činnosti mi nepřísluší, Městská policie hl. m. Prahy je organizována ve vlastní struktuře a veškeré podněty k její činnosti je možné adresovat přímo vedení městské policie pro Prahu 9 (viz http://www.mppraha.cz/2-articles/uncategorised/50-or-9).

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31

odpověď


[ zaslal Jan Měchura, 07/02/20 14:01 ]

Vážený pane Pittnere.
Z pověření ředitelem OŘ MP Praha 9 Mgr. Vlastimilem Oličem Vám zasílám informaci k prováděné kontrolní činnosti v ulicích Herlíkovická a Pod Nouzovem. Strážníci dlouhodobě v této lokalitě provádějí kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a s ohledem na neustávající stížnosti na neoprávněné parkování vozidel v obytných zónách zde řeší také mnoho dopravních přestupků. S přihlédnutím k doručeným podnětům se městská policie více zaměří při kontrolách v této lokalitě na udržování pořádku při venčení psů.
Ve věci problematiky dlouhodobě odstavených vozidel městská policie nerozhoduje o odstranění „vraků“ z komunikací, ale při své činnosti zjišťuje výskyt takových vozidel a předává podnět Správě služeb hl. m. Prahy k provedení odborného posouzení zda se jedná o vrak. Správa služeb poté na základě výsledku posouzení předává podnět vlastníku komunikace k zahájení řízení vedoucího k odstranění vozidla z komunikace. V tomto roce došlo k úpravě legislativy, která po dlouhé době umožnila vlastníkům komunikací po provedení zákonem stanovených úkonů nechat taková vozidla odtáhnout. Městská policie již zadokumentovala a předala k posouzení všechna dlouhodobě odstavená vozidla v lokalitě Nouzova. Postupně takto zpracovává i všechna další odstavená vozidla na území Kbel. Věřím, že tak v dohledné době dojde k uvolnění dlouhodobě blokovaných parkovacích míst.

S pozdravem Ing. Jan Měchura, vedoucí okrsku Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. červen - 2020- 22:53
 Jméno :               Michal Taufer
Dobrý den,
v ulici Herlíkovická nesvítí lampa veřejného osvětlení č. 923486. Prosím o zajištění opravy.
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 06/23/20 13:14 ]

Vážený pane Taufere,
děkujeme za upozornění. Poruchu nahlásíme správci osvětlení. Tím, že má každá z lamp na sobě uvedené identifikační číslo, tak může poruchu může nahlásit kdokoliv na stránkách Technologie hl. m. Prahy https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruchB.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. červen - 2020- 11:06
 Jméno :               Lukáš F.
Dobrý den, rád bych touto cestou upozornil na neutěšený technický stav vozovky v ulici Jilemnická v úseku mezi přejezdem a křižovatkou u Ctěnic. Největším problémem, zvláště nyní, když tudy jezdí autobusy, je krajnice, která se postupem času rozdrolila a zmizela v příkopu, takže silnice je ještě užší, než by správně měla být. Nijak zvlášť bezpečné to taky není. Přitom povrch je na mnoha místech relativně v pořádku, tím spíš mě zaráží, že správce komunikace není schopen vynaložit prostředky na opravu krajnice, několika výmolů a zalepení prasklin, což by vozovce výrazně prodloužilo život. Prosím o urgenci na příslušných místech (město? TSK?).


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/23/20 12:33 ]

Vážený pane Lukáši F.,
různými cestami upozorňuje naše městská část Technickou správu komunikací a investiční odbor Magistrátu už řadu let. Nyní snad konečně svítá na lepší časy, kdy velká Praha vybírá zhotovitele rekonstrukce Jilemnické ulice.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 08/12/20 16:14 ]

Vážený pane Rozume,
součástí rekonstrukce Jilemnické ulice je i smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        10. červen - 2020- 15:31
 Jméno :               Tomáš Perner
Dobrý den, zprovoznění signalizace na Vrchlabské ale způsobuje, že se tam tvoří kolony, které tam dosud nebyly a to i na hlavní silnici. Pro koho je vlastně signalizace výhodná?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/11/20 13:32 ]

Vážený pane Pernere,
v této problematice se zrcadlí odvěký souboj mezi bezpečností a plynulostí dopravy. Doprava v Mladoboleslavské ulici byla při vypnutí signalizace plynulejší, ale vypnutí signalizace ukázalo i na její význam pro místní obyvatele. Jde o možnost výjezdu z vedlejších ulic, ale zejména obtížné přecházení, kdy si někteří motoristé vynucovali průjezd přes přechod proti chodcům. Stížností na její nefunkčnost přišlo několik desítek, tudíž nejde o ojedinělé případy. V blízkosti je i dům seniorů a škola Palestra, signalizace tedy chrání slabší účastníky provozu. Vždy je třeba zvážit, jestli motoristé ušetří trochu času, nebo jestli bude větší pravděpodobnost srážky chodce s automobilem.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. červen - 2020- 17:13
 Jméno :               Lukas Nosek
Asi někdo hodně přemýšlel s těma uzavirkama. To nešlo dělat odděleně? Herlikovicka slušně odříznuta.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/09/20 09:43 ]

Dobrý den,
Herlíkovická ulice je přístupná podobně jako jiné ulice, například Dalešická nebo Zamašská. Do obytných zón nelze pustit tranzitní dopravu, všechna alternativní řešení byla prověřována a vyhodnocena. Teplárny mají právo opravovat své vedení ze zákona, a my s tím mnoho neuděláme. Aspoň se zdá, že uzavírka funguje lépe než v Čakovicích, kde vytváří dlouhou kolonu. Ke cti našeho úřadu slouží, že se před uzavírkou podařilo zprovoznit signalizaci na Vrchlabské, náhradní konečnou autobusu a během uzavírky jsou přislíbeny i další opravy, například pokládka optického kabelu, dokončení obratiště autobusu u hřbitova, zahájení stavby nových parkovacích stání, úpravy přejezdů a lokální opravy na Semilské. Tak uvidíme, jestli se ostatní stavebníci zvládnou zkoordinovat.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OZPD
ÚMČ Praha 19

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 06/11/20 13:48 ]

Vážený pane Taufere,
v této věci komunikujeme s městskou policií a jsme přesvědčeni o tom, že MP v první řadě dává řidičům instrukce ohledně objízdné trasy, byl jsem toho ostatně svědkem. Zároveň musím konstatovat, že příjem z případných pokut není příjmem městské části.
Předpokládám, že Vaše tvrzení se zakládá na Vašem vlastním výkladu pojmu dopravní obsluhy. Bylo by asi nejjednodušší, kdybyste mne kontaktoval telefonicky a vysvětlili jsme si celou záležitost.
Pokud je tam nějaká chyba, je nutno ji co nejdříve napravit.
S pozdravem Radek Čermák
referent oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřadu městské části Praha 19
telefon: 286 850 182
mobil: 721 706 715
el. pošta: radek.cermak@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. červen - 2020- 21:32
 Jméno :               Hana K.
Dobrý den, v ul. Boseňská před domem 774/4 uschnul jeden z nedávno vysazených ovocných stromků. Bylo by prosím možné provést náhradní výsadbu? A mezi těmito ovocnými stromky je také jeden hodně ohnutý, bylo by možné ho nějak zajistit, aby mohl dobře růst? Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 06/04/20 12:38 ]

Vážená paní Hano,
děkujeme za upozornění. Strom necháme ve vhodnou dobu nahradit. Ovocné stromy se ideálně vysazují v době vegetačního klidu, který nastává koncem října a trvá zhruba do konce dubna. Ke zmíněnému ohnutému stromu doplníme podpěru.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. červen - 2020- 17:55
 Jméno :               Ladislav
Měl bych dotaz co je z doktorem na zubním oddělení ve středisku. Proč neordinuje? Ani neobvolal objednané pacienty že neordinuje. Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 06/04/20 14:57 ]

Dobrý den,
Váš dotaz jsme předali panu doktorovi a zde přinášíme odpověď:

Od 3.6. 2020 je ordinace v obvyklém provozu, pouze 1.6. a 2.6. byla ordinace z naléhavých osobních důvodů uzavřena, což bylo řádně vyvěšeno na dveřích ordinace. Z časových důvodů nebylo možné všechny objednané pacienty obvolat, za což se jim tímto omlouváme.
Děkujeme za pochopení.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. květen - 2020- 13:54
 Jméno :               Jan
Vážený pane starosto, přes Vaše sliby, které jste dával občanům bydlícím v ulici Pod Nouzovem , a to 30 parkovacích míst se na rumišti Slavík nic neděje.Loni to bylo zarostlé bodláky. Ale píši, je další vlna uvolňování25.5., a hned ráno v 5.35. hod přijeli měšťáci udělovat pokuty do vnitrobloku. Tak se ptám za všechny, co nemají kde parkovat, co Vaše sliby ? Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 05/28/20 11:42 ]

Vážený pane Jane,
byl jsem pověřen, abych Vám odpověděl.
V roce 2016 bylo zřízeno v této oblasti 45 parkovacích stání v ulicích Jilemnická, Semilská a Zamašská. V roce 2017 si – zhruba po deseti letech – poslední zájemci dokoupili zbylá parkovací stání za 70 000 Kč. Poté byla zrušena přebytečná parkovací stání pro invalidy a byla vybudována další stání v ulici Zamašské v počtu dvaceti v lokalitě Slavík. Část řidičů z lokality Pod Nouzovem na nich parkuje. Dalších devět stání se připravuje v ulici Semilské. V této části Prahy asi nenajdete jinou lokalitu, kde by přibylo tolik parkovacích stání. Pokud jste si ke svému bytu odmítl koupit parkovací stání a odmítáte své auto parkovat v blízkém okolí, je velmi obtížné Vám pomoci.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. květen - 2020- 13:26
 Jméno :               Tomas
Dobry den,
v nove opravenem vnitrobloku mezi Touzimskou a Letcu je v parkovacim prostoru ulomeny betonovy sloupek, asi ho nekdo trefil pri parkovani. Sloupek sam lezi kousek vedle v trave. Je to mezi domy c.p.: 663/83 a 686/85. Muze to dat radnice opravit?

Diky,
Tomas


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 18:03 ]

Vážený pane Tomáši,
děkujeme za upozornění. Sloupek objednáme a necháme vyměnit.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. květen - 2020- 10:30
 Jméno :               Monika
Dobrý den,
již několik dní nesvítí na sídlišti v okolí ulic Boseňská-Domousnická,několik lamp veřejného osvětlení.
Můžete nahlásit opravu?
Děkuji.Erbenová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 12:12 ]

Vážená paní Moniko,
děkujeme za upozornění. Prověříme o které lampy se jedná a nahlásíme poruchu správci osvětlení. Každá z lamp má na sobě uvedené identifikační číslo a poruchu může nahlásit kdokoliv na stránkách Technologie hl. m. Prahy

https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. květen - 2020- 21:21
 Jméno :               Ivan Švec
Rád bych se podělil s Kbeláky i Letňanskými o informaci, že dnes před 75-ti lety přistála na letišti Kbely a Letňany 1.čs. smíšená letecká divize v SSSR a to po velmi těžkých bojích v prostoru Ostrava-Opava, kde se v bývalém čs. opevnění drželi Němci.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 05/15/20 13:09 ]

Dobrý den,
děkujeme za zajímavou informaci.
Další podrobnosti o Kbelském letišti naleznete zde:

https://historie.praha19.cz/index.php/letiste

a zde:

http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/utvary-zarizeni/kbely---letiste-na-okraji-prahy---ce.pdf.

Hezký den Admin

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. květen - 2020- 16:00
 Jméno :               Občanka Kbel
Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za aktivitu Kbel v rozdávání desinfekce a ušitých roušek! Jste výborní! :)

A druhá zpráva není tak optimistická. V části bývalého zahradnictví, u otevřeného ohniště a v jeho okolí, se téměř denně odpoledne a pozdě odpoledne, schází skupinky, které po sobě nechávají velký nepořádek. Nepořádek i v podobě prázdných láhví od alkoholu. Není to dobrá vizitka Kbel. A už vůbec ne i proto, že se jedná o děti, mladistvé. Je možné v těchto místech zahájit pochůzky městské policie?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 05/06/20 17:19 ]

Dobrý den,
děkuji za Váš postřeh.

V lokalitě byl již před časem na návrh Bezpečnostní komise MČ Praha 19 zřízen kontrolní bod Městské policie hl. m. Prahy a situace a policejní zjištění jsou průběžně monitorovány na jednotlivých zasedání komise.
S teplejším počasím samozřejmě dochází k většímu využívání lokality. Upozornil jsem pana velitele kbelských strážňíků na Vaše zkušenosti. Věřím, že případná zjištění jednotlivé hlídky posoudí a případně dořeší tak, aby situace v lokalitě byla bez jakýchkoliv excesů.

Do budoucna se jeví jako neocenitelné, kdy je neprodleně při páchání činu vyrozuměna Městská policie hl. m. Prahy, ideálně prostřednictvím tísňové linky 156, která na místě provede úkony prvotního zásahu, zejména zabrání pokračování porušování zákona, zjistí pachatele, věc dále posoudí a předá kompetentnímu orgánu.

S přáním krásného dne
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        24. duben - 2020- 08:02
 Jméno :               Irena
Dobrý den, prosím o informaci, zda je v plánu vrátit basketbalové koše na hřiště Za Erkem, aby byla možnost v této části Kbel, kam si chodit házet.
Děkují


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 12:54 ]

Vážená paní Ireno,
na hřišti aktuálně probíhá montáž oplocení a budou dodány i nové basketbalové koše.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. duben - 2020- 14:15
 Jméno :               Monika M.
Dobrý den, chtěli bychom si pořídit zahrádku v zahrádkářské kolonii ve Kbelích popř. i v Satalicích nebo v blízkém okolí Kbel. Nenabízí někdo k pronájmu nebo prodeji? Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Igor Novotný, 04/20/20 16:51 ]

Dobrý den,
na základě více dotazů z Návštěvní knihy ohledně zahrádek v lokalitě Kbely sděluji, že nemáme žádnou volnou zahrádku.
Igor Novotný
referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. duben - 2020- 15:02
 Jméno :               Bohumila Dudková
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda bychom mohli ve spolupráci s MÚ Kbely zasadit nějakou zeleň namísto předloni spadlých a odstraněných stromů v travnaté ploše mezi domem Slaná 784, 785, 786 a ulicí Žacléřská, s kým to řešit. MÚ nám zatím v okolí domů stále ukrajuje zeleň, která tam byla kdysi osázena, ale výsadba nové zde žádná provedena nebyla. Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 18:01 ]

Vážená paní Dudková,
velice děkujeme za podnět, většinou se, až na výjimky, setkáváme pouze z požadavky na kácení. Pokud máte zájem o spolupráci, která se bude týkat nové výsadby, tak budeme jen rádi. V tomto případě se můžete obrátit na odbor životního prostředí

http://www.praha19.cz/documents/ozivotni.html

Jen je potřeba v té souvislosti novou výsadbu zvážit a vysadit tak, aby se nevysadila před okna někomu, kdo tam žádnou nechce, případně je potřeba, pokud v domě bydlíte, probrat výsadbu i s ostatními obyvateli domu.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. duben - 2020- 20:56
 Jméno :               Bohdana a Vladimír Musálkovi
Dobrý den !
Děkujeme vám za to, jak se staráte o naši obec a zejména nyní o nás seniory zasláním roušek a užitečných informací.
Přejeme mnoho zdraví a sil do vaší další práce.


KOMENTÁŘ


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. duben - 2020- 14:56
 Jméno :               Petr Lehký
Dobrý den,

jsme čerství majitelé malého pejska a rád bych se zeptal jaká nařízení platí v našem bydlišti. Jde mi hlavně o restrikce volného pohybu bez vodítka.
Nemohu na vašem webu nalézt žádné bližší informace.

Děkuji moc za odpověď

Hezký den i v této těžké době

Petr Lehký


KOMENTÁŘ


[ zaslal Eva Krupičková, 04/01/20 17:53 ]

Dobrý den,
co se týče poplatku a přihlášení pejska, sděluji Vám následující.
Poplatek za psa se platí od 3 měsíců věku psa. Běžně se pes přihlašuje osobně na odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely. Co se týče sazby poplatků, tak pokud jste přihlášen v rodinném domě a jste pracující, činí sazba popl. 300,-Kč ročně, pokud v bytovém domě, činí sazba popl. 1.500,-Kč za rok. Pro důchodce, jehož jedinný zdroj příjmu je důchod nebo je starší 65 let, činí sazba popl. 200,-Kč ročně. Nyní je ale situace, z důvodu vládních opatření pro pandemii koronaviru, trošku složitější, neb máme úřední hodiny stanovené pouze v pondělí a ve středu od 10 do 11 hod., a to ještě pouze pro podatelnu. Přihlásit můžete i datovou zprávou s elektronickým podpisem. Pro přihlášení si, prosím, vytikněte na stránkách úřadu kartu, do které ještě, prosím, uvěďte Vaše rodné číslo, jméno psa, číslo čipu (pokud ho již pejsek má).
Kartu naleznete na adrese:

https://www.praha19.cz/documents/utils.php?action=download&filename=registracni_karta_pro_chovatele_psu.pdf

Potřebuji Vám vydat známku pro psa, kterou ale elektronicky nevyřešíme:-). Z tohoto důvodu by bylo nejlepší, pokud by Vám vyšlo v příštím nebo následujícím týdnu, ve výše uvedených hodinách, zajít na Úřad, nechte si mne, prosím, z recepce zavolat a vyřídíme to osobně. Poplatek můžete hradit bezhotovostně - převodem na účet.
K volnému pobíhání psů - Praha zatím nemá obecně závaznou vyhláškou stanovenou povinnost, že by psi museli být voděni na veřejném prostranství na vodítku. Nicméně v centrálním parku při ulici Žacléřské je zákaz volného pobíhání psů a na dětská hřiště je vstup psů zakázán.

Pokud budete potřebovat další informace, nebo se domluvit na schůzce, neváhejte mi napsat na e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz nebo telefonujte na 284 08 08 28, 734 681 681.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Eva Krupičková

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. březen - 2020- 09:22
 Jméno :               Marek
Dobrý den,

musím říct, že je docela těžké udržovat si zdravou mysl v dnešní době, když člověk vidí, jak správa železnic (za peníze daňových poplatníků) brutálně likviduje přírodu kousek od jeho domu. A odbor životního prostředí ani inspekce životního prostředí proti tomu prý nic nemůže dělat, protože to je zákon. Jestli zákon opravdu nařizuje toto, tak je to velmi depresivní...

Přeji všem pevné zdraví,
MO


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 03/23/20 14:39 ]

Vážený pane Marku,
k Vašemu příspěvku uvádíme, že zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v §8 uvádí, že povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. V tomto případě nejsme dotčeným orgánem státní správy a nemáme žádnou zákonnou pravomoc se k navrženému rozsahu kácení vyjadřovat.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        19. březen - 2020- 10:11
 Jméno :               Petr
Dobrý den,
existuje harmonogram výkopových prací optického internetu pro letošní rok? Jestli ano, můžete jej zveřejnit?
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 03/19/20 13:33 ]

Dobrý den,
takový harmonogram existuje, ale vzhledem k souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, firmy (T-mobile) přešly do omezeného provozu, tak aktualizovaný dokument není v současné době k dispozici.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. březen - 2020- 08:21
 Jméno :               MICHAELA
Dobrý dden,

byla bych ráda, kdyby vedení Kbel pravidelně informovalo občany o tom, kolik lidí je na našem území v karanténě, případně kolik jich onemocnělo.

Děkuji, Michaela


KOMENTÁŘ


[ zaslal Martin Hrubčík, 03/18/20 09:51 ]

Vážená paní Michaelo,
děkuji za podnět. Bohužel Vás musím zklamat, vzhledem ke skutečnosti, že karanténa je určována více orgány, přičemž některé se nacházejí mimo území naší městské části a celorepublikové či pražské statistiky toto členění pro jednotlivé městské části neurčují, tak touto souhrnnou informací Městská část Praha 19 nedisponuje.
Pro aktuální informace ve věci pandemie COVID - 19 Vám doporučuji sledovat webové stránky:

https://koronavirus.mzcr.cz/

či zajímavá stránka je i třeba

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

Aktuální informace týkající se Prahy 19 naleznetete na tomto radničním webu www.PRAHA19.cz

S přáním pevného zdraví
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz"

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        17. březen - 2020- 22:10
 Jméno :               Jiří Eibel
Mám prosím dotaz: Před časem přestalo fungovat osvětlení velmi hezkého pomníku oslavujícího 100 let republiky nedaleko rybníka. Krátce nato přestalo fungovat osvětlení hodin na portálu radnice. Vím, máme ted jiné starosti, ale není to škoda? A proč vlastně? Díky za zprávu


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 03/18/20 12:51 ]

Vážený pane Eibele,
děkujeme za upozornění. Havárii osvětlení jsme před časem hlásili správci osvětlení. Předpokládáme, že v těchto dnech správce osvětlení řeší jiné akutní věci, a ještě se k této opravě nedostal.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        15. březen - 2020- 17:50
 Jméno :               Hana Zvonečková Zvonečková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude v současné situaci fungovat roznášení malých poštovních zásilek (složenky, faktury, ...).

Děkuji za info

Hana Zvonečková


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 03/16/20 09:57 ]

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Váš dotaz směřuje zřejmě na poštovní služby, doporučujeme obrátit se na Call centrum České pošty.

V případě dotazu na poštovní podmínky Základních poštovních služeb, mezi které se řadí listovní zásilky, balíky a poštovní poukázky, můžete využít bezplatnou telefonní linku 800 104 410 (pracovní dny 7:00 – 19:00 h, sobota 8:00 – 12:00 h).

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        11. březen - 2020- 16:34
 Jméno :               admin
zpráva z facebooku:
Dobrý den,
už několikátý den u nás, na Katusické 682/14, u dveří do domu posedává kočička která se evidentně někomu ztratila. Není nijak plachá, vypadá dobře, udržovaně a následuje nás když někam jdeme. Vypadá nešťastně, očividně není na život venku zvyklá. Chci se zeptat zda někdo kočičku nepostrádá. Je bílo zrzavo mourovatá.
Klára
Foto kočičky: http://praha19.cz/kocicka.jpg


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. březen - 2020- 10:03
 Jméno :               František Kudláček
Dobrý den,
prosím o přenastavení dopravních zrcadel na křižovatce Toužimská x Ledečská (zrcadlo otočil vítr) a na výjezdu z leteckých opraven na Toužimskou. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 03/09/20 14:28 ]

Pane Kudláčku, děkujeme za upozornění. Zrcadlo Toužimská-Ledečská přenastavíme. Na výjezdu z Leteckých opraven dojde v rámci výstavby sportovní haly a tím i úpravy křižovatky k novému umístění a nastavení stávajících zrcadel.
OŽPD Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. únor - 2020- 08:11
 Jméno :               Anna Zborníková
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Bc. Ingrid Bujňákové z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19 za její zajímavou a přínosnou přednášku na schůzce STP MO Kbely 26. 2. 2020 týkající se možností čerpání různých sociálních dávek a věřím, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ingrid Bujňáková, 02/27/20 11:54 ]


Vážená paní Zborníková,
děkuji Vám. Jsem ráda za spokojenost vás všech a spolupráci, bylo mi potěšením.
Ingrid Bujňáková, OSVZ

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. únor - 2020- 10:26
 Jméno :               Jirka
Dobrý den. U nás v domě, ulice Rožďalovická, je už zavedený optický kabel od spol. T-mobile. Kdy bude možné se připojit a na koho se obrátit? Zjistil jsem, že na druhém sídlišti jsou lidé připojení za výhodnějších podmínek, než nabízí pobočky T-mobile.
Děkuji JK


KOMENTÁŘ


[ zaslal Miroslav Šedivý, 02/03/20 18:18 ]

Dobrý den, jsem zástupcem společnosti T-Mobile pro oblast Kbely.
Kbelák, který zná zdejší problematiku internetu a pevných linek.
První vlna zapojení proběhla koncem minulého roku a to konkrétně dle plánu výstavby - etapa šestá (viz. časopis Kbelák)

Od minulého týdne, jsou nově spuštěny tyto lokality:
Toužimská: 660, 659, 658, 930, 549, 657, 656
Jilemnická: 655, 571, 550, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 670
Katusická: 667, 668, 669, 698, 699, 700
Radvanická: 697
Luštěnická: 715, 716, 672, 671, 698, 699
Martinická: 644, 645, 646, 647, 650, 651, 990, 989, 986, 988, 987
Boseňská: 636, 637, 775, 774
Domousnická: 649, 648, 643, 642
Rožďalovická: 634, 635, 640, 641
Mladoboleslavská: 843, 844, 956, 475, 565, 516, 530

Výhodnější ceny připojení po osobní, nebo telefonické konzultaci. V případě dotazů, či Vašeho zájmu o připojení optické přípojky mne prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 101 057, případně na https://www.facebook.com/internetcesko
Rád zodpovím všechny Vaše dotazy.
Děkuji M. Šedivý

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý, 02/05/20 11:50 ]

Dobrý den.
Přidávám další nově spuštěnou lokalitu.
Ulice Toužimská 918, 918/36a
S pozdravem
M.Šedivý
739 101 057

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý , 05/09/20 16:39 ]

Dobrý den.

Odložené aktivace z důvodu zafouknutí a obměny vláken úspěšně dokončeny na adrese Rožďalovická 638,639 a Boseňská 774,775. Obyvatelé bytových jednotek se mohou připojit :)

Přidávám další nově spuštěné lokality na území Kbel.

Bytové domy:
Rackova zahrada- 1078, 1079, 1119
Železnobrodská- 595, 596, 597, 606

Konečně máme aktivní i první rodinné domky:
Bakovská- 125, 892/6a, 174, 184, 126, 169
Jilemnická- 550, 136, 571, 131, 132, 129, 130
Toužimská- 127, 128, 469
Žacléřská- 629, 577, 579, 578

V případě zájmu o aktivaci a instalaci optiky, nebo jiných služeb od společnosti T-Mobile mne prosím kontaktujte.

Děkuji

S pozdravem

Miroslav Šedivý
739 101 057
miroslav.sedivy@osobne.t-mobile.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        30. leden - 2020- 12:05
 Jméno :               Blanka
Dobrý den.
Byla by možná oprava psího hřiště ? Vrátka jsou jen na 1 pantě,zlomená překážka na skákání a na vysoké kladině kouká hřebík.
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 02/03/20 18:26 ]

Vážená paní Blanko,
děkujeme za upozornění. Necháme opravit v nejbližší možné době.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. leden - 2020- 12:14
 Jméno :               Radek Vařecha
Dobrý den,
po Kbelích např. v ulicích Železnobrodská, Toužimská, Na Ovesníku atd. nám svítí již třetí den 24h v kuse pouliční osvětlení. Jde o záminku (opravy) nebo se pokazil časovač?
Děkuji
Radek Vařecha


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/27/20 15:55 ]

Dobrý den,
vážený pane po dotazu na správce sítě sděluji, že světla svítí z důvodu pravidelné údržby, která by měla být dnes dokončena.
OŽPD Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        16. leden - 2020- 23:28
 Jméno :               Jaroslava Prchalová
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné vysypat prostor pod prolézačkami z lan (v Centrálním parku pod tratí) mulčovací kůrou nebo jinou vhodnou výplní? Pod lany je často bahniště. Myslím, že by to rodičům zpříjemnilo následky dovádění jejich dětí ;o).
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 01/24/20 10:30 ]

Vážená paní Prchalová,
děkujeme za podnět. S ohledem na sekání trávy v době vegetace zvážíme jaký materiál použít, tak aby splnil vámi zmiňované.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


[ zaslal Jaroslava Prchalová, 01/28/20 21:46 ]

Děkuji!

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        9. leden - 2020- 15:01
 Jméno :               Vladislav Kulhavý
Termín optiky v Luštěnické...

Hezký den,
se zklamáním jsem zjistil, že ulice Luštěnická se "nepropracovala" do šesti etap pokládky optického kabelu ve Kbelích. Chci se tedy zeptat, kdy a zda vůbec se s optikou v Luštěnické počítá, abych se dle toho mohl zařídit a případně si zajistil rychlejší internet, než mám dosud od jiného poskytovatele.
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/10/20 09:15 ]

Dobrý den,
s optikou se počítá v celých Kbelích, tzn. i v Luštěnické. Doporučuji počkat, osobně bydlím v Katusické, kde už začli zapojovat a od tohoto úterý doma jedu 250/20 Mb/s + TV a levněji než před tím za 20/2 Mb/s. :-)
Administrator

odpověď


[ zaslal Vladislav Kulhavý, 01/14/20 14:34 ]

Hezký den,
děkuji za naději :-)).
VL.K.

odpověď


[ zaslal Aleš, 01/24/20 08:41 ]

Dobrý den pane Admine - administrátore,
zajímám se o připojení od T-mobile ale rád bych věděl jaká je stabilita. Rychlost kolísá nebo je stabilní? Já mám doposud 20/2 od O2 za 399 :) Takže 250/25 za 499 je logickým krokem. Děkuji A.M.

odpověď


[ zaslal admin, 01/27/20 10:59 ]

Dobrý den pane Aleši,
vzhledem k tomu, že optické vlákno vede přímo do modemu, tak je rychlost stabilní, žádná agregace, ping 7ms, TV již také bez sekání, takže mohu jen doporučit.
Admin

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý, 01/31/20 11:53 ]

Dobrý den,
jsem kbelák a zároveň zástupce společnosti T-mobile pro tuto oblast, takže znám zdejší problematiku s internetem. V případě dotazů, či Vašeho zájmu o připojení optické přípojky mne prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 101 057, případně na https://www.facebook.com/internetcesko
Rád zodpovím všechny Vaše dotazy.
Děkuji M. Šedivý

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        16. prosinec - 2019- 18:05
 Jméno :               Tomáš Pittner
Dobrý den,
opět je ve Kbelích problém s dětským lékařem. Kdy bude prosím dostupné ošetření pro naše děti? Stávající ordinační hodiny jsou naprosto příšerné, tedy je nutné si vzít dovolenou a doufat, že vás za těch pár hodin někdo vezme. I dosud byla peče otřesná, dříve ruská lékařka, velmi nepříjemná a nástupkyně asi z Ukrajiny dost podobná a navíc nesměla samostatně ordinovat. Zatím tedy dost příšerná skvadra a nikde jinde nás nechtějí přijmout. Prosím tedy info v jakém stavu je nový lékař. Podobně důležité informace dost postrádám.

Děkuji

S pozdravem

Tomáš Pittner


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/09/20 15:20 ]

Dobrý den, paní místostarostka Ivana Šestáková kontaktovala se stížností firmu Mediclinic zajišťující personální obsazení ordinace a přinášíme jejich odpověď v plném znění:

Vážená paní Šestáková,
dovolte mi Vás informovat, že v dětské ordinaci ve Kbelích v současné době ordinují
atestované lékařky MUDr. Iveta Toupalíková a MUDr. Martina Unzeitigová. Ordinační hodiny jsou stabilizovány a najdete je na webových stránkách:

https://www.mediclinic.cz/lekar/mediclinic-pldd-praha-9-zeleznobrodska

Pokud jde o Váš apel na zajištění kvalitního lékaře, pak musíme konstatovat, že toto je našim prvořadým úkolem. Nicméně vzhledem k tomu, že již několik let v podstatě nedochází k přirozené obnově praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotnický systém negeneruje nové atestované lékaře tohoto oboru, je jen otázkou času, kdy začnou kolabovat stávající dětské ordinace. Snažíme se , aby se tato situace našim ordinacím vyhnula.
Děkuji Vám za pochopení,
S pozdravem,

Ing. Lucie Žáčková
regionální ředitelka
MediClinic a.s.
East Building, vchod B
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč
gsm: + 420 734 433 105
lucie.zackova@mediclinic.cz
www.mediclinic.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. prosinec - 2019- 07:39
 Jméno :               Jan Mandaus
Dobrý den, rád bych se zeptal. V ulici Vrchlabská ( u křižovatky s Mladoboleslavskou) stále dělníci předělávají již nově udělané obrubníky a dlažbu. Proč a kdo platí tyto na sebe navazující předělávky? Děkuji Vám za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 12/06/19 17:11 ]

Vážený pane Mandausi,
investorem této akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Rekonstrukce křižovatky a přilehlých povrchů je rozdělena na části a stavební firmy měly problémy se složitou koordinací ještě s ostatními záměry, které v té oblasti probíhají. V jednu chvíli se na tomto místě sešlo pět staveb. A to např. pokládka koordinačního a také optického kabele, kdy tyto další firmy mají podmínku uvést povrchy do původního stavu. A pak stavba samotná, která řeší rekonstrukci. Tyto i další připomínky k průběhu staveb chystáme předat v pondělí na kontrolním dni.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. listopad - 2019- 14:53
 Jméno :               Vladimír Ing.Menšík
Chtěl bych spolu se sousedy poděkovat pracovnici soc. zdrav.odboru - pani M. Bačové za rychlou a úspěšnou pomoc našemu sousedovi.Díky jí došlo k následném převozu do nemocnice (jiné oddělení se vymluvalo na přeplněni )Ještě jednou jí děkujeme.


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 21 [další]1-50 z 1049