[předchozí]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 22 [další]51-100 z 1084
Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        3. červenec - 2020- 13:02
 Jméno :               Tomáš Ulrych
Děkujeme za zprovoznění semaforu na křižovatce Polaneckého s Mladoboleslavkou. Ranní kolony až na Žacléřskou, to je přesně to, co nám poslední dva roky chybělo.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/08/20 14:45 ]

Vážený pane Ulrychu,
Váš podnět předáváme na Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, který je věcně příslušný k posouzení případných nedostatků signálního plánu (délka zelené).
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. červenec - 2020- 05:59
 Jméno :               Robert Sedlecký
Dobrý den. Jaké výhody nebo důvody má semafor bez zelené na křižovatce Krnská x Mladoboleslavská? Chtěl bych také upozornit, že tato křižovatka nemá značky. V případě nefunkčních semaforů je například přednost při výjezdu z Krnské oproti Mladoboleslavské z centra. Takto to bylo i po celou dobu několika měsíců bez funkčních semaforů. Dále zde proběhla několikrát úprava výjezdu z Krnské a poslední úprava, zrušilo se kus chodníku a nyní zde není bezbariérový chodník z Krnské, pouze podél Mladoboleslavské. Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 07/13/20 12:53 ]

Vážený pane Sedlecký,
semafor, tedy tzv. účelové návěstidlo zde bylo schváleno a umístěno na základě shody mezi projektantem a Magistrátem hl. m. Prahy. Je třeba uvědomit si, že jste v obytné zóně, kde platí jiná pravidla než na běžné místní komunikaci (dále viz § 23, 39 a 58 Zákona 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí předpisy). Za žádných okolností nesmíte ohrozit chodce. Proto zde bylo osazeno i účelové návěstidlo, které říká, že na červenou nesmíte jet, a v době, kdy nesvítí žádné světlo, dodržujete pravidla chování v obytné zóně.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        23. červen - 2020- 21:07
 Jméno :               Tomáš Pittner
Dobrý den,
již před časem jsem žádal radnici o omezení sekání trávy v oblasti Herlíkovická / Pod Nouzovem. Toto je vytrvale ignorováno. V mnoha místech kde je sekána tráva max 1,5 m od chodníku, tak je i méně výkalů. Tato věc je zde dlouhodobě ignorována a nikdo nic neřeší, Městská policie opěr nefunguje a nevidel ji zde řadu mesíců. Předpokládám, že vzhledem k otravnému rozkopání Kbel bude dostupná optická sit vsude, tedy konecne bude i u nas kamera. Je zde tolik neukaznenych pejskaru, ze vam bude kamera mesicene pokryta. Prosim o vyjadreni. Tato vec se neresi leta. O vracich aut ani nemluve...


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 06/24/20 10:29 ]

Vážený pane Pittnere,
děkuji za Váš podnět a hned úvodem Vás mohu potěšit informací, že s ohledem na vytvoření optické sítě na většině kbelského území bude nyní možno začít realizovat dlouhodobě potřebné rozšíření kamerové ochrany veřejných prostor. Jedná se o prostory, které byly ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy zahrnuty do koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 a jejichž realizace vždy byla a je považována za bezpečnostní prioritu, kterou omezovalo jen technické či ekonomické omezení, které jak už jsem uvedl výše padne s dostatečným rozšířením optické sítě na kbelském území.

Dále děkuji za informace o činnosti městské policie v předmětné lokalitě, které jsem předal k zvážení dalších opatření panu řediteli obvodního ředitelství Praha 9 Městské policie hl. m. Prahy panu Mgr. Vlastimilu Oličovi.
V tomto ohledu mohu jen opakovat již dříve zde uvedené, a to, že znečištění veřejného prostranství či obdobné nedodržení zákona či vyhlášky je přestupkem, kdy úkol dohlížet na veřejný pořádek v Praze je svěřen Městské policii hl. m. Prahy, jenž by měla zjištěné přestupky pokutovat či předat ke správnímu řízení. Hodnocení její činnosti mi nepřísluší, Městská policie hl. m. Prahy je organizována ve vlastní struktuře a veškeré podněty k její činnosti je možné adresovat přímo vedení městské policie pro Prahu 9 (viz http://www.mppraha.cz/2-articles/uncategorised/50-or-9).

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31

odpověď


[ zaslal Jan Měchura, 07/02/20 14:01 ]

Vážený pane Pittnere.
Z pověření ředitelem OŘ MP Praha 9 Mgr. Vlastimilem Oličem Vám zasílám informaci k prováděné kontrolní činnosti v ulicích Herlíkovická a Pod Nouzovem. Strážníci dlouhodobě v této lokalitě provádějí kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a s ohledem na neustávající stížnosti na neoprávněné parkování vozidel v obytných zónách zde řeší také mnoho dopravních přestupků. S přihlédnutím k doručeným podnětům se městská policie více zaměří při kontrolách v této lokalitě na udržování pořádku při venčení psů.
Ve věci problematiky dlouhodobě odstavených vozidel městská policie nerozhoduje o odstranění „vraků“ z komunikací, ale při své činnosti zjišťuje výskyt takových vozidel a předává podnět Správě služeb hl. m. Prahy k provedení odborného posouzení zda se jedná o vrak. Správa služeb poté na základě výsledku posouzení předává podnět vlastníku komunikace k zahájení řízení vedoucího k odstranění vozidla z komunikace. V tomto roce došlo k úpravě legislativy, která po dlouhé době umožnila vlastníkům komunikací po provedení zákonem stanovených úkonů nechat taková vozidla odtáhnout. Městská policie již zadokumentovala a předala k posouzení všechna dlouhodobě odstavená vozidla v lokalitě Nouzova. Postupně takto zpracovává i všechna další odstavená vozidla na území Kbel. Věřím, že tak v dohledné době dojde k uvolnění dlouhodobě blokovaných parkovacích míst.

S pozdravem Ing. Jan Měchura, vedoucí okrsku Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. červen - 2020- 22:53
 Jméno :               Michal Taufer
Dobrý den,
v ulici Herlíkovická nesvítí lampa veřejného osvětlení č. 923486. Prosím o zajištění opravy.
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 06/23/20 13:14 ]

Vážený pane Taufere,
děkujeme za upozornění. Poruchu nahlásíme správci osvětlení. Tím, že má každá z lamp na sobě uvedené identifikační číslo, tak může poruchu může nahlásit kdokoliv na stránkách Technologie hl. m. Prahy https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruchB.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. červen - 2020- 11:06
 Jméno :               Lukáš F.
Dobrý den, rád bych touto cestou upozornil na neutěšený technický stav vozovky v ulici Jilemnická v úseku mezi přejezdem a křižovatkou u Ctěnic. Největším problémem, zvláště nyní, když tudy jezdí autobusy, je krajnice, která se postupem času rozdrolila a zmizela v příkopu, takže silnice je ještě užší, než by správně měla být. Nijak zvlášť bezpečné to taky není. Přitom povrch je na mnoha místech relativně v pořádku, tím spíš mě zaráží, že správce komunikace není schopen vynaložit prostředky na opravu krajnice, několika výmolů a zalepení prasklin, což by vozovce výrazně prodloužilo život. Prosím o urgenci na příslušných místech (město? TSK?).


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/23/20 12:33 ]

Vážený pane Lukáši F.,
různými cestami upozorňuje naše městská část Technickou správu komunikací a investiční odbor Magistrátu už řadu let. Nyní snad konečně svítá na lepší časy, kdy velká Praha vybírá zhotovitele rekonstrukce Jilemnické ulice.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 08/12/20 16:14 ]

Vážený pane Rozume,
součástí rekonstrukce Jilemnické ulice je i smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        10. červen - 2020- 15:31
 Jméno :               Tomáš Perner
Dobrý den, zprovoznění signalizace na Vrchlabské ale způsobuje, že se tam tvoří kolony, které tam dosud nebyly a to i na hlavní silnici. Pro koho je vlastně signalizace výhodná?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/11/20 13:32 ]

Vážený pane Pernere,
v této problematice se zrcadlí odvěký souboj mezi bezpečností a plynulostí dopravy. Doprava v Mladoboleslavské ulici byla při vypnutí signalizace plynulejší, ale vypnutí signalizace ukázalo i na její význam pro místní obyvatele. Jde o možnost výjezdu z vedlejších ulic, ale zejména obtížné přecházení, kdy si někteří motoristé vynucovali průjezd přes přechod proti chodcům. Stížností na její nefunkčnost přišlo několik desítek, tudíž nejde o ojedinělé případy. V blízkosti je i dům seniorů a škola Palestra, signalizace tedy chrání slabší účastníky provozu. Vždy je třeba zvážit, jestli motoristé ušetří trochu času, nebo jestli bude větší pravděpodobnost srážky chodce s automobilem.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. červen - 2020- 17:13
 Jméno :               Lukas Nosek
Asi někdo hodně přemýšlel s těma uzavirkama. To nešlo dělat odděleně? Herlikovicka slušně odříznuta.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/09/20 09:43 ]

Dobrý den,
Herlíkovická ulice je přístupná podobně jako jiné ulice, například Dalešická nebo Zamašská. Do obytných zón nelze pustit tranzitní dopravu, všechna alternativní řešení byla prověřována a vyhodnocena. Teplárny mají právo opravovat své vedení ze zákona, a my s tím mnoho neuděláme. Aspoň se zdá, že uzavírka funguje lépe než v Čakovicích, kde vytváří dlouhou kolonu. Ke cti našeho úřadu slouží, že se před uzavírkou podařilo zprovoznit signalizaci na Vrchlabské, náhradní konečnou autobusu a během uzavírky jsou přislíbeny i další opravy, například pokládka optického kabelu, dokončení obratiště autobusu u hřbitova, zahájení stavby nových parkovacích stání, úpravy přejezdů a lokální opravy na Semilské. Tak uvidíme, jestli se ostatní stavebníci zvládnou zkoordinovat.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OZPD
ÚMČ Praha 19

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 06/11/20 13:48 ]

Vážený pane Taufere,
v této věci komunikujeme s městskou policií a jsme přesvědčeni o tom, že MP v první řadě dává řidičům instrukce ohledně objízdné trasy, byl jsem toho ostatně svědkem. Zároveň musím konstatovat, že příjem z případných pokut není příjmem městské části.
Předpokládám, že Vaše tvrzení se zakládá na Vašem vlastním výkladu pojmu dopravní obsluhy. Bylo by asi nejjednodušší, kdybyste mne kontaktoval telefonicky a vysvětlili jsme si celou záležitost.
Pokud je tam nějaká chyba, je nutno ji co nejdříve napravit.
S pozdravem Radek Čermák
referent oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřadu městské části Praha 19
telefon: 286 850 182
mobil: 721 706 715
el. pošta: radek.cermak@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. červen - 2020- 21:32
 Jméno :               Hana K.
Dobrý den, v ul. Boseňská před domem 774/4 uschnul jeden z nedávno vysazených ovocných stromků. Bylo by prosím možné provést náhradní výsadbu? A mezi těmito ovocnými stromky je také jeden hodně ohnutý, bylo by možné ho nějak zajistit, aby mohl dobře růst? Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 06/04/20 12:38 ]

Vážená paní Hano,
děkujeme za upozornění. Strom necháme ve vhodnou dobu nahradit. Ovocné stromy se ideálně vysazují v době vegetačního klidu, který nastává koncem října a trvá zhruba do konce dubna. Ke zmíněnému ohnutému stromu doplníme podpěru.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. červen - 2020- 17:55
 Jméno :               Ladislav
Měl bych dotaz co je z doktorem na zubním oddělení ve středisku. Proč neordinuje? Ani neobvolal objednané pacienty že neordinuje. Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 06/04/20 14:57 ]

Dobrý den,
Váš dotaz jsme předali panu doktorovi a zde přinášíme odpověď:

Od 3.6. 2020 je ordinace v obvyklém provozu, pouze 1.6. a 2.6. byla ordinace z naléhavých osobních důvodů uzavřena, což bylo řádně vyvěšeno na dveřích ordinace. Z časových důvodů nebylo možné všechny objednané pacienty obvolat, za což se jim tímto omlouváme.
Děkujeme za pochopení.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. květen - 2020- 13:54
 Jméno :               Jan
Vážený pane starosto, přes Vaše sliby, které jste dával občanům bydlícím v ulici Pod Nouzovem , a to 30 parkovacích míst se na rumišti Slavík nic neděje.Loni to bylo zarostlé bodláky. Ale píši, je další vlna uvolňování25.5., a hned ráno v 5.35. hod přijeli měšťáci udělovat pokuty do vnitrobloku. Tak se ptám za všechny, co nemají kde parkovat, co Vaše sliby ? Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 05/28/20 11:42 ]

Vážený pane Jane,
byl jsem pověřen, abych Vám odpověděl.
V roce 2016 bylo zřízeno v této oblasti 45 parkovacích stání v ulicích Jilemnická, Semilská a Zamašská. V roce 2017 si – zhruba po deseti letech – poslední zájemci dokoupili zbylá parkovací stání za 70 000 Kč. Poté byla zrušena přebytečná parkovací stání pro invalidy a byla vybudována další stání v ulici Zamašské v počtu dvaceti v lokalitě Slavík. Část řidičů z lokality Pod Nouzovem na nich parkuje. Dalších devět stání se připravuje v ulici Semilské. V této části Prahy asi nenajdete jinou lokalitu, kde by přibylo tolik parkovacích stání. Pokud jste si ke svému bytu odmítl koupit parkovací stání a odmítáte své auto parkovat v blízkém okolí, je velmi obtížné Vám pomoci.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. květen - 2020- 13:26
 Jméno :               Tomas
Dobry den,
v nove opravenem vnitrobloku mezi Touzimskou a Letcu je v parkovacim prostoru ulomeny betonovy sloupek, asi ho nekdo trefil pri parkovani. Sloupek sam lezi kousek vedle v trave. Je to mezi domy c.p.: 663/83 a 686/85. Muze to dat radnice opravit?

Diky,
Tomas


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 18:03 ]

Vážený pane Tomáši,
děkujeme za upozornění. Sloupek objednáme a necháme vyměnit.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. květen - 2020- 10:30
 Jméno :               Monika
Dobrý den,
již několik dní nesvítí na sídlišti v okolí ulic Boseňská-Domousnická,několik lamp veřejného osvětlení.
Můžete nahlásit opravu?
Děkuji.Erbenová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 12:12 ]

Vážená paní Moniko,
děkujeme za upozornění. Prověříme o které lampy se jedná a nahlásíme poruchu správci osvětlení. Každá z lamp má na sobě uvedené identifikační číslo a poruchu může nahlásit kdokoliv na stránkách Technologie hl. m. Prahy

https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. květen - 2020- 21:21
 Jméno :               Ivan Švec
Rád bych se podělil s Kbeláky i Letňanskými o informaci, že dnes před 75-ti lety přistála na letišti Kbely a Letňany 1.čs. smíšená letecká divize v SSSR a to po velmi těžkých bojích v prostoru Ostrava-Opava, kde se v bývalém čs. opevnění drželi Němci.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 05/15/20 13:09 ]

Dobrý den,
děkujeme za zajímavou informaci.
Další podrobnosti o Kbelském letišti naleznete zde:

https://historie.praha19.cz/index.php/letiste

a zde:

http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/utvary-zarizeni/kbely---letiste-na-okraji-prahy---ce.pdf.

Hezký den Admin

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. květen - 2020- 16:00
 Jméno :               Občanka Kbel
Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za aktivitu Kbel v rozdávání desinfekce a ušitých roušek! Jste výborní! :)

A druhá zpráva není tak optimistická. V části bývalého zahradnictví, u otevřeného ohniště a v jeho okolí, se téměř denně odpoledne a pozdě odpoledne, schází skupinky, které po sobě nechávají velký nepořádek. Nepořádek i v podobě prázdných láhví od alkoholu. Není to dobrá vizitka Kbel. A už vůbec ne i proto, že se jedná o děti, mladistvé. Je možné v těchto místech zahájit pochůzky městské policie?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 05/06/20 17:19 ]

Dobrý den,
děkuji za Váš postřeh.

V lokalitě byl již před časem na návrh Bezpečnostní komise MČ Praha 19 zřízen kontrolní bod Městské policie hl. m. Prahy a situace a policejní zjištění jsou průběžně monitorovány na jednotlivých zasedání komise.
S teplejším počasím samozřejmě dochází k většímu využívání lokality. Upozornil jsem pana velitele kbelských strážňíků na Vaše zkušenosti. Věřím, že případná zjištění jednotlivé hlídky posoudí a případně dořeší tak, aby situace v lokalitě byla bez jakýchkoliv excesů.

Do budoucna se jeví jako neocenitelné, kdy je neprodleně při páchání činu vyrozuměna Městská policie hl. m. Prahy, ideálně prostřednictvím tísňové linky 156, která na místě provede úkony prvotního zásahu, zejména zabrání pokračování porušování zákona, zjistí pachatele, věc dále posoudí a předá kompetentnímu orgánu.

S přáním krásného dne
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        24. duben - 2020- 08:02
 Jméno :               Irena
Dobrý den, prosím o informaci, zda je v plánu vrátit basketbalové koše na hřiště Za Erkem, aby byla možnost v této části Kbel, kam si chodit házet.
Děkují


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 12:54 ]

Vážená paní Ireno,
na hřišti aktuálně probíhá montáž oplocení a budou dodány i nové basketbalové koše.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. duben - 2020- 14:15
 Jméno :               Monika M.
Dobrý den, chtěli bychom si pořídit zahrádku v zahrádkářské kolonii ve Kbelích popř. i v Satalicích nebo v blízkém okolí Kbel. Nenabízí někdo k pronájmu nebo prodeji? Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Igor Novotný, 04/20/20 16:51 ]

Dobrý den,
na základě více dotazů z Návštěvní knihy ohledně zahrádek v lokalitě Kbely sděluji, že nemáme žádnou volnou zahrádku.
Igor Novotný
referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. duben - 2020- 15:02
 Jméno :               Bohumila Dudková
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda bychom mohli ve spolupráci s MÚ Kbely zasadit nějakou zeleň namísto předloni spadlých a odstraněných stromů v travnaté ploše mezi domem Slaná 784, 785, 786 a ulicí Žacléřská, s kým to řešit. MÚ nám zatím v okolí domů stále ukrajuje zeleň, která tam byla kdysi osázena, ale výsadba nové zde žádná provedena nebyla. Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 05/18/20 18:01 ]

Vážená paní Dudková,
velice děkujeme za podnět, většinou se, až na výjimky, setkáváme pouze z požadavky na kácení. Pokud máte zájem o spolupráci, která se bude týkat nové výsadby, tak budeme jen rádi. V tomto případě se můžete obrátit na odbor životního prostředí

http://www.praha19.cz/documents/ozivotni.html

Jen je potřeba v té souvislosti novou výsadbu zvážit a vysadit tak, aby se nevysadila před okna někomu, kdo tam žádnou nechce, případně je potřeba, pokud v domě bydlíte, probrat výsadbu i s ostatními obyvateli domu.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. duben - 2020- 20:56
 Jméno :               Bohdana a Vladimír Musálkovi
Dobrý den !
Děkujeme vám za to, jak se staráte o naši obec a zejména nyní o nás seniory zasláním roušek a užitečných informací.
Přejeme mnoho zdraví a sil do vaší další práce.


KOMENTÁŘ


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. duben - 2020- 14:56
 Jméno :               Petr Lehký
Dobrý den,

jsme čerství majitelé malého pejska a rád bych se zeptal jaká nařízení platí v našem bydlišti. Jde mi hlavně o restrikce volného pohybu bez vodítka.
Nemohu na vašem webu nalézt žádné bližší informace.

Děkuji moc za odpověď

Hezký den i v této těžké době

Petr Lehký


KOMENTÁŘ


[ zaslal Eva Krupičková, 04/01/20 17:53 ]

Dobrý den,
co se týče poplatku a přihlášení pejska, sděluji Vám následující.
Poplatek za psa se platí od 3 měsíců věku psa. Běžně se pes přihlašuje osobně na odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely. Co se týče sazby poplatků, tak pokud jste přihlášen v rodinném domě a jste pracující, činí sazba popl. 300,-Kč ročně, pokud v bytovém domě, činí sazba popl. 1.500,-Kč za rok. Pro důchodce, jehož jedinný zdroj příjmu je důchod nebo je starší 65 let, činí sazba popl. 200,-Kč ročně. Nyní je ale situace, z důvodu vládních opatření pro pandemii koronaviru, trošku složitější, neb máme úřední hodiny stanovené pouze v pondělí a ve středu od 10 do 11 hod., a to ještě pouze pro podatelnu. Přihlásit můžete i datovou zprávou s elektronickým podpisem. Pro přihlášení si, prosím, vytikněte na stránkách úřadu kartu, do které ještě, prosím, uvěďte Vaše rodné číslo, jméno psa, číslo čipu (pokud ho již pejsek má).
Kartu naleznete na adrese:

https://www.praha19.cz/documents/utils.php?action=download&filename=registracni_karta_pro_chovatele_psu.pdf

Potřebuji Vám vydat známku pro psa, kterou ale elektronicky nevyřešíme:-). Z tohoto důvodu by bylo nejlepší, pokud by Vám vyšlo v příštím nebo následujícím týdnu, ve výše uvedených hodinách, zajít na Úřad, nechte si mne, prosím, z recepce zavolat a vyřídíme to osobně. Poplatek můžete hradit bezhotovostně - převodem na účet.
K volnému pobíhání psů - Praha zatím nemá obecně závaznou vyhláškou stanovenou povinnost, že by psi museli být voděni na veřejném prostranství na vodítku. Nicméně v centrálním parku při ulici Žacléřské je zákaz volného pobíhání psů a na dětská hřiště je vstup psů zakázán.

Pokud budete potřebovat další informace, nebo se domluvit na schůzce, neváhejte mi napsat na e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz nebo telefonujte na 284 08 08 28, 734 681 681.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Eva Krupičková

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. březen - 2020- 09:22
 Jméno :               Marek
Dobrý den,

musím říct, že je docela těžké udržovat si zdravou mysl v dnešní době, když člověk vidí, jak správa železnic (za peníze daňových poplatníků) brutálně likviduje přírodu kousek od jeho domu. A odbor životního prostředí ani inspekce životního prostředí proti tomu prý nic nemůže dělat, protože to je zákon. Jestli zákon opravdu nařizuje toto, tak je to velmi depresivní...

Přeji všem pevné zdraví,
MO


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 03/23/20 14:39 ]

Vážený pane Marku,
k Vašemu příspěvku uvádíme, že zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v §8 uvádí, že povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. V tomto případě nejsme dotčeným orgánem státní správy a nemáme žádnou zákonnou pravomoc se k navrženému rozsahu kácení vyjadřovat.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        19. březen - 2020- 10:11
 Jméno :               Petr
Dobrý den,
existuje harmonogram výkopových prací optického internetu pro letošní rok? Jestli ano, můžete jej zveřejnit?
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 03/19/20 13:33 ]

Dobrý den,
takový harmonogram existuje, ale vzhledem k souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, firmy (T-mobile) přešly do omezeného provozu, tak aktualizovaný dokument není v současné době k dispozici.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. březen - 2020- 08:21
 Jméno :               MICHAELA
Dobrý dden,

byla bych ráda, kdyby vedení Kbel pravidelně informovalo občany o tom, kolik lidí je na našem území v karanténě, případně kolik jich onemocnělo.

Děkuji, Michaela


KOMENTÁŘ


[ zaslal Martin Hrubčík, 03/18/20 09:51 ]

Vážená paní Michaelo,
děkuji za podnět. Bohužel Vás musím zklamat, vzhledem ke skutečnosti, že karanténa je určována více orgány, přičemž některé se nacházejí mimo území naší městské části a celorepublikové či pražské statistiky toto členění pro jednotlivé městské části neurčují, tak touto souhrnnou informací Městská část Praha 19 nedisponuje.
Pro aktuální informace ve věci pandemie COVID - 19 Vám doporučuji sledovat webové stránky:

https://koronavirus.mzcr.cz/

či zajímavá stránka je i třeba

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

Aktuální informace týkající se Prahy 19 naleznetete na tomto radničním webu www.PRAHA19.cz

S přáním pevného zdraví
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz"

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        17. březen - 2020- 22:10
 Jméno :               Jiří Eibel
Mám prosím dotaz: Před časem přestalo fungovat osvětlení velmi hezkého pomníku oslavujícího 100 let republiky nedaleko rybníka. Krátce nato přestalo fungovat osvětlení hodin na portálu radnice. Vím, máme ted jiné starosti, ale není to škoda? A proč vlastně? Díky za zprávu


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 03/18/20 12:51 ]

Vážený pane Eibele,
děkujeme za upozornění. Havárii osvětlení jsme před časem hlásili správci osvětlení. Předpokládáme, že v těchto dnech správce osvětlení řeší jiné akutní věci, a ještě se k této opravě nedostal.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        15. březen - 2020- 17:50
 Jméno :               Hana Zvonečková Zvonečková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude v současné situaci fungovat roznášení malých poštovních zásilek (složenky, faktury, ...).

Děkuji za info

Hana Zvonečková


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 03/16/20 09:57 ]

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Váš dotaz směřuje zřejmě na poštovní služby, doporučujeme obrátit se na Call centrum České pošty.

V případě dotazu na poštovní podmínky Základních poštovních služeb, mezi které se řadí listovní zásilky, balíky a poštovní poukázky, můžete využít bezplatnou telefonní linku 800 104 410 (pracovní dny 7:00 – 19:00 h, sobota 8:00 – 12:00 h).

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        11. březen - 2020- 16:34
 Jméno :               admin
zpráva z facebooku:
Dobrý den,
už několikátý den u nás, na Katusické 682/14, u dveří do domu posedává kočička která se evidentně někomu ztratila. Není nijak plachá, vypadá dobře, udržovaně a následuje nás když někam jdeme. Vypadá nešťastně, očividně není na život venku zvyklá. Chci se zeptat zda někdo kočičku nepostrádá. Je bílo zrzavo mourovatá.
Klára
Foto kočičky: http://praha19.cz/kocicka.jpg


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. březen - 2020- 10:03
 Jméno :               František Kudláček
Dobrý den,
prosím o přenastavení dopravních zrcadel na křižovatce Toužimská x Ledečská (zrcadlo otočil vítr) a na výjezdu z leteckých opraven na Toužimskou. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 03/09/20 14:28 ]

Pane Kudláčku, děkujeme za upozornění. Zrcadlo Toužimská-Ledečská přenastavíme. Na výjezdu z Leteckých opraven dojde v rámci výstavby sportovní haly a tím i úpravy křižovatky k novému umístění a nastavení stávajících zrcadel.
OŽPD Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. únor - 2020- 08:11
 Jméno :               Anna Zborníková
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Bc. Ingrid Bujňákové z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19 za její zajímavou a přínosnou přednášku na schůzce STP MO Kbely 26. 2. 2020 týkající se možností čerpání různých sociálních dávek a věřím, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ingrid Bujňáková, 02/27/20 11:54 ]


Vážená paní Zborníková,
děkuji Vám. Jsem ráda za spokojenost vás všech a spolupráci, bylo mi potěšením.
Ingrid Bujňáková, OSVZ

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. únor - 2020- 10:26
 Jméno :               Jirka
Dobrý den. U nás v domě, ulice Rožďalovická, je už zavedený optický kabel od spol. T-mobile. Kdy bude možné se připojit a na koho se obrátit? Zjistil jsem, že na druhém sídlišti jsou lidé připojení za výhodnějších podmínek, než nabízí pobočky T-mobile.
Děkuji JK


KOMENTÁŘ


[ zaslal Miroslav Šedivý, 02/03/20 18:18 ]

Dobrý den, jsem zástupcem společnosti T-Mobile pro oblast Kbely.
Kbelák, který zná zdejší problematiku internetu a pevných linek.
První vlna zapojení proběhla koncem minulého roku a to konkrétně dle plánu výstavby - etapa šestá (viz. časopis Kbelák)

Od minulého týdne, jsou nově spuštěny tyto lokality:
Toužimská: 660, 659, 658, 930, 549, 657, 656
Jilemnická: 655, 571, 550, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 670
Katusická: 667, 668, 669, 698, 699, 700
Radvanická: 697
Luštěnická: 715, 716, 672, 671, 698, 699
Martinická: 644, 645, 646, 647, 650, 651, 990, 989, 986, 988, 987
Boseňská: 636, 637, 775, 774
Domousnická: 649, 648, 643, 642
Rožďalovická: 634, 635, 640, 641
Mladoboleslavská: 843, 844, 956, 475, 565, 516, 530

Výhodnější ceny připojení po osobní, nebo telefonické konzultaci. V případě dotazů, či Vašeho zájmu o připojení optické přípojky mne prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 101 057, případně na https://www.facebook.com/internetcesko
Rád zodpovím všechny Vaše dotazy.
Děkuji M. Šedivý

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý, 02/05/20 11:50 ]

Dobrý den.
Přidávám další nově spuštěnou lokalitu.
Ulice Toužimská 918, 918/36a
S pozdravem
M.Šedivý
739 101 057

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý , 05/09/20 16:39 ]

Dobrý den.

Odložené aktivace z důvodu zafouknutí a obměny vláken úspěšně dokončeny na adrese Rožďalovická 638,639 a Boseňská 774,775. Obyvatelé bytových jednotek se mohou připojit :)

Přidávám další nově spuštěné lokality na území Kbel.

Bytové domy:
Rackova zahrada- 1078, 1079, 1119
Železnobrodská- 595, 596, 597, 606

Konečně máme aktivní i první rodinné domky:
Bakovská- 125, 892/6a, 174, 184, 126, 169
Jilemnická- 550, 136, 571, 131, 132, 129, 130
Toužimská- 127, 128, 469
Žacléřská- 629, 577, 579, 578

V případě zájmu o aktivaci a instalaci optiky, nebo jiných služeb od společnosti T-Mobile mne prosím kontaktujte.

Děkuji

S pozdravem

Miroslav Šedivý
739 101 057
miroslav.sedivy@osobne.t-mobile.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        30. leden - 2020- 12:05
 Jméno :               Blanka
Dobrý den.
Byla by možná oprava psího hřiště ? Vrátka jsou jen na 1 pantě,zlomená překážka na skákání a na vysoké kladině kouká hřebík.
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 02/03/20 18:26 ]

Vážená paní Blanko,
děkujeme za upozornění. Necháme opravit v nejbližší možné době.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. leden - 2020- 12:14
 Jméno :               Radek Vařecha
Dobrý den,
po Kbelích např. v ulicích Železnobrodská, Toužimská, Na Ovesníku atd. nám svítí již třetí den 24h v kuse pouliční osvětlení. Jde o záminku (opravy) nebo se pokazil časovač?
Děkuji
Radek Vařecha


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/27/20 15:55 ]

Dobrý den,
vážený pane po dotazu na správce sítě sděluji, že světla svítí z důvodu pravidelné údržby, která by měla být dnes dokončena.
OŽPD Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        16. leden - 2020- 23:28
 Jméno :               Jaroslava Prchalová
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné vysypat prostor pod prolézačkami z lan (v Centrálním parku pod tratí) mulčovací kůrou nebo jinou vhodnou výplní? Pod lany je často bahniště. Myslím, že by to rodičům zpříjemnilo následky dovádění jejich dětí ;o).
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 01/24/20 10:30 ]

Vážená paní Prchalová,
děkujeme za podnět. S ohledem na sekání trávy v době vegetace zvážíme jaký materiál použít, tak aby splnil vámi zmiňované.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


[ zaslal Jaroslava Prchalová, 01/28/20 21:46 ]

Děkuji!

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        9. leden - 2020- 15:01
 Jméno :               Vladislav Kulhavý
Termín optiky v Luštěnické...

Hezký den,
se zklamáním jsem zjistil, že ulice Luštěnická se "nepropracovala" do šesti etap pokládky optického kabelu ve Kbelích. Chci se tedy zeptat, kdy a zda vůbec se s optikou v Luštěnické počítá, abych se dle toho mohl zařídit a případně si zajistil rychlejší internet, než mám dosud od jiného poskytovatele.
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/10/20 09:15 ]

Dobrý den,
s optikou se počítá v celých Kbelích, tzn. i v Luštěnické. Doporučuji počkat, osobně bydlím v Katusické, kde už začli zapojovat a od tohoto úterý doma jedu 250/20 Mb/s + TV a levněji než před tím za 20/2 Mb/s. :-)
Administrator

odpověď


[ zaslal Vladislav Kulhavý, 01/14/20 14:34 ]

Hezký den,
děkuji za naději :-)).
VL.K.

odpověď


[ zaslal Aleš, 01/24/20 08:41 ]

Dobrý den pane Admine - administrátore,
zajímám se o připojení od T-mobile ale rád bych věděl jaká je stabilita. Rychlost kolísá nebo je stabilní? Já mám doposud 20/2 od O2 za 399 :) Takže 250/25 za 499 je logickým krokem. Děkuji A.M.

odpověď


[ zaslal admin, 01/27/20 10:59 ]

Dobrý den pane Aleši,
vzhledem k tomu, že optické vlákno vede přímo do modemu, tak je rychlost stabilní, žádná agregace, ping 7ms, TV již také bez sekání, takže mohu jen doporučit.
Admin

odpověď


[ zaslal Miroslav Šedivý, 01/31/20 11:53 ]

Dobrý den,
jsem kbelák a zároveň zástupce společnosti T-mobile pro tuto oblast, takže znám zdejší problematiku s internetem. V případě dotazů, či Vašeho zájmu o připojení optické přípojky mne prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 101 057, případně na https://www.facebook.com/internetcesko
Rád zodpovím všechny Vaše dotazy.
Děkuji M. Šedivý

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        16. prosinec - 2019- 18:05
 Jméno :               Tomáš Pittner
Dobrý den,
opět je ve Kbelích problém s dětským lékařem. Kdy bude prosím dostupné ošetření pro naše děti? Stávající ordinační hodiny jsou naprosto příšerné, tedy je nutné si vzít dovolenou a doufat, že vás za těch pár hodin někdo vezme. I dosud byla peče otřesná, dříve ruská lékařka, velmi nepříjemná a nástupkyně asi z Ukrajiny dost podobná a navíc nesměla samostatně ordinovat. Zatím tedy dost příšerná skvadra a nikde jinde nás nechtějí přijmout. Prosím tedy info v jakém stavu je nový lékař. Podobně důležité informace dost postrádám.

Děkuji

S pozdravem

Tomáš Pittner


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/09/20 15:20 ]

Dobrý den, paní místostarostka Ivana Šestáková kontaktovala se stížností firmu Mediclinic zajišťující personální obsazení ordinace a přinášíme jejich odpověď v plném znění:

Vážená paní Šestáková,
dovolte mi Vás informovat, že v dětské ordinaci ve Kbelích v současné době ordinují
atestované lékařky MUDr. Iveta Toupalíková a MUDr. Martina Unzeitigová. Ordinační hodiny jsou stabilizovány a najdete je na webových stránkách:

https://www.mediclinic.cz/lekar/mediclinic-pldd-praha-9-zeleznobrodska

Pokud jde o Váš apel na zajištění kvalitního lékaře, pak musíme konstatovat, že toto je našim prvořadým úkolem. Nicméně vzhledem k tomu, že již několik let v podstatě nedochází k přirozené obnově praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotnický systém negeneruje nové atestované lékaře tohoto oboru, je jen otázkou času, kdy začnou kolabovat stávající dětské ordinace. Snažíme se , aby se tato situace našim ordinacím vyhnula.
Děkuji Vám za pochopení,
S pozdravem,

Ing. Lucie Žáčková
regionální ředitelka
MediClinic a.s.
East Building, vchod B
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč
gsm: + 420 734 433 105
lucie.zackova@mediclinic.cz
www.mediclinic.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. prosinec - 2019- 07:39
 Jméno :               Jan Mandaus
Dobrý den, rád bych se zeptal. V ulici Vrchlabská ( u křižovatky s Mladoboleslavskou) stále dělníci předělávají již nově udělané obrubníky a dlažbu. Proč a kdo platí tyto na sebe navazující předělávky? Děkuji Vám za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 12/06/19 17:11 ]

Vážený pane Mandausi,
investorem této akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Rekonstrukce křižovatky a přilehlých povrchů je rozdělena na části a stavební firmy měly problémy se složitou koordinací ještě s ostatními záměry, které v té oblasti probíhají. V jednu chvíli se na tomto místě sešlo pět staveb. A to např. pokládka koordinačního a také optického kabele, kdy tyto další firmy mají podmínku uvést povrchy do původního stavu. A pak stavba samotná, která řeší rekonstrukci. Tyto i další připomínky k průběhu staveb chystáme předat v pondělí na kontrolním dni.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. listopad - 2019- 14:53
 Jméno :               Vladimír Ing.Menšík
Chtěl bych spolu se sousedy poděkovat pracovnici soc. zdrav.odboru - pani M. Bačové za rychlou a úspěšnou pomoc našemu sousedovi.Díky jí došlo k následném převozu do nemocnice (jiné oddělení se vymluvalo na přeplněni )Ještě jednou jí děkujeme.


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        19. listopad - 2019- 08:08
 Jméno :               Lenka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli bude zastávka autobusů Kbelský pivovar
i ve směru od Prahy.
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 11/19/19 15:46 ]

Vážená paní Lenko,
pro novou zastávku Kbelský pivovar ve směru z centra jsme bohužel nenašli odpovídající umístění, protože je tu mnoho vjezdů, ale v rámci přestavby křižovatky Mladoboleslavská×Vrchlabská by měl být upraven chodník od zastávky Huntířovská, aby bylo snazší dostat se na tuto zastávku.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        17. listopad - 2019- 13:23
 Jméno :               Martin
Dobrý den,
jsou prosím připraveny společné anteny na obecních domech na příjem nového vysílání?
Děkuji Martin


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Pirná, 11/18/19 16:32 ]

Dobrý den,
ano, společné antény v bytových domech ve správě MČ Praha 19 již rok přijímají nový signál. Případný problém je nutné oznámit p. Benešovi, bytový technik mob. 775 590 152, který zajistí opravu.
Ivana Pirná
vedoucí odboru majetku, investic,bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        11. listopad - 2019- 13:33
 Jméno :               Jan Prnka
Dobrý den,

můžu Vás poprosit o jednání s poskytovatelem teplé vody na řešení situace ve Kbelích? Je to naprosto už neúnosné, dnes opět neteče teplá voda a je to pořád dokola. Většina má malé děti a je to neustálý problém. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Pirná, 11/11/19 16:25 ]

Dobrý den pane Prnko,
dodavatelem tepla je Pražská teplárenská. Na jejich stránkách jsem v sekci Havárie/opravy dohledala informaci: havárie v ulicích Herlíkovická a Pod Nouzovem – od 12,30 do 22,00 h. Na základě Vašeho dotazu oslovíme Pražskou teplárenskou ohledně nárůstu havárií po začátku topné sezóny.
Ivana Pirná
vedoucí odboru majetku, investic,bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. listopad - 2019- 14:25
 Jméno :               Ivana
Dobry den,
jsou ateny na obecnich domech upraveny na prijem noveho DVB T2?Vetsina najemiku ma pokojove anteny protoze na spolecnou antenu televize nejde.
dekuji Iva


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Pirná, 11/18/19 11:20 ]

Dobrý den,
STA na bytových domech přijímají nový signál stejně jako starý s tím, že v současné době probíhají navíc kontroly těchto STA a případné závady jsou odstraňovány. Kontroly budou ukončeny příští týden .Bylo by možné sdělit číslo popisné domu, ve kterém je Vámi zmiňovaná závada? V zaslaném dotazu toto chybí.
Děkuji
Ivana Pirná
vedoucí odboru majetku, investic,bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. listopad - 2019- 11:33
 Jméno :               Martin
Dobrý den, sobota dopoledne a na Novákově náměstí OPĚT neteče teplá voda a nejde topení.SMS proč zatím nepřišla.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Pirná, 11/04/19 14:41 ]

Dobrý den,
v sobotu byla Pražskou teplárenskou hlášena havárie s termínem odstranění – sobota do 14,00 h. Po opravě pan Řezáč musel následně obejít a zprovoznit jednotlivé výměníkové stanice. Vzhledem k tomu, že se jednalo o krátkodobou odstávku, nebyla zasílána SMS zpráva.
Ivana Pirná
vedoucí odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        31. říjen - 2019- 20:09
 Jméno :               Alena
Dobrý den,

chtěla bych požádat, zda by mohlo dojít k ostříhání přesahující zeleně na chodník v ulici Svijanská, mezi ulicemi Bakovská a Jilemnická. Břečťan a ostatní porost zasahuje do půlky chodníku a naprosto tak znemožňuje chůzi po něm. Taktéž bych chtěla požádat, zda by bylo možné odstranit ostré rozbité pletivo z plotu, které trčí také na chodník. Ohrožuje chodce, především pak malé děti, které touto cestou chodí každý den do školky. děkuji, Alena M.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 11/04/19 14:42 ]

Dobrý den,
děkujeme za informaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soukromý majetek, upozornili jsme majitele, který řeší ostříhání břečťanu a opravu oplocení.
OŽPD -Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. říjen - 2019- 20:33
 Jméno :               Dana Lüder
Ráda bych touto cestou poděkovala ÚMČ za podporu oddílu Skaut-S.S.V. pana Podlahy. Dcera tam chodí již šestým rokem, nevynechá ani jednu schůzku, je nadšená a má nezapomenutelné zážitky, hlavně z výprav do přírody (např. tento víkend pod širák). Já oceňuji výchovu k disciplíně, férovosti, výdrži, kamarádství i vlastenectví (jako např. čestná stráž u pomníku 25.10.), samostatnosti - zkrátka to, co si představuji pod pojmem "pravý" skauting.
Přeji i dál vše dobré skautům na jejich stezce,
Dana Lüder


KOMENTÁŘ


[ zaslal Kamil Podlaha, 10/30/19 12:33 ]

Dobrý den. Děkujeme za Vaše pochvalná slova. Velice si toho vážíme

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. říjen - 2019- 15:15
 Jméno :               Monika
Dobrý den, prosím o informaci, jak je to s placení poplatků za pejska z útulku? Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Eva Krupičková, 10/29/19 11:01 ]

Dobrý den,
držitel psa, převzatého z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy, je osvobozen od místního poplatku ze psů po dobu dvou let od převzetí. Úleva se týká pouze psů převzatých z následujících útulků a zařízení, registrovaných a dozorovaných Městskou veterinární správou v Praze Státní vet. správou:

-Útulek pro opuštěná zvířata, v Zámcích 56, Praha 8 – Bohnice
-Azyl opuštěných zvířat Libeň, Jeřábová ul., Praha 9 – Libeň
-Azyl pro opuštěné a týrané psy, ul. U Soutoku, Praha – Modřany
-Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata, Odchytová služba pro Prahu a Střední Čechy, Veleňská ul., Hovorčovice (odchytová služba LARY)
-Shih-tzu v nouzi, z.s., domácí depozita v Brtnici a Únanově, K Verneráku 56/9, Praha 4 – Kunratice

Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen a to do 15 dnů od převzetí psa. Při přihlášení vydá správce poplatku poplatníkovi (držiteli psa) evidenční známku.
Pro další informace mne neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Eva Krupičková
správce poplatků
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        24. říjen - 2019- 08:01
 Jméno :               Lucie Žatecká
Dobrý den,
prý se chystají nějaké změny v dopravě. Například linka 182 pojede z Proseka do Vinoře. Máte nějaké podrobnější informace? Pojede 182 jenom z Proseka nebo bude mít stále tu samou trasu (projíždí i Hostivař) jen nebude končit na Proseku, ale bude pokračovat ? Děkuji Žatecká


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 10/24/19 11:59 ]

Dobrý den,
od 1. prosince se připravují změny MHD v severovýchodní části Prahy. Důvodem je jednak kritický nedostatek řidičů autobusů, jednak zvýšení počtu cestujících v oblasti Letňan a Kbel, a také plánované uzavření autobusového nádraží na Palmovce kvůli developerskému projektu @Palmovka.
Kvůli nedostatku řidičů bude už během listopadu omezen provoz na lince 185 mezi metrem Letňany a Palmovkou, od prosince bude linka 185 na metru Letňany ukončena trvale. Zároveň ale ROPID sebere linku 182 od prosecké polikliniky a pošle ji do Kbel a Ctěnic. To znamená, že Kbely mají získat více spojů na metro Letňany a lepší spojení s Prahou 3 a Prahou 10.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Tomáš Ulrych, 11/02/19 12:34 ]

Dobrý den,
již dnes je známo, že od 1.12. bude provedena změna na lince 302. Nová bude část trasy a částečně i jízdní řád.
Místo na Palmovku bude jezdit na Českomoravskou a to pouze v pracovní dny celý den do 20:00. Večer a o víkendu bude končit v Letňanech. Na opačném konci bude každý druhý spoj v pracovní dny do 20:00 prodloužen do Veleně a dále veden jako linka 377 zpět přes Mírovice na Letňany.
Bude též opraven jízdní řád v ranní špiččce, kdy bude místo intervalu 24 minut nově interval 30 minut. Odjezdy z Bakovské směr metro budou v xx:12 a xx:42.
Linky 182 a 302 budou vedeny společně přes Zamašskou a Ctěnice. Zatím není veřejně známo, zda budou společně v prokladu. Stejně tak není známo, zda všechny spoje 185 v pracovní den budou ukončeny na Bakovské nebo vybrané spoje budou doplňovat 182/302 přes Zamašskou k Vinořskému hřbitovu. Vzhledem ke změně intervalu 302 v ranní špičce bude složité složité naplánovat proklady 182, 185 a 302 v úseku Bakovská - Letňany, aby zůstal zachován interval 6 minut.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 11/04/19 14:42 ]

Dobrý den,
linky 182 a 185 mají být podle slibu organizace ROPID proloženy na šestiminutový interval v ranní špičce. Nespolehlivou příměstskou linku 302 podle našich informací je obtížné zahrnout do prokladu s městskými linkami. Proklad s linkou 185 byl v posledních měsících spíš jen na papíře. Autobusy se ve špičkách často sjížděly. (Navíc na lince 302 občas vypadávají spoje kvůli nedostatku řidičů.)
Všechny spoje linky 185 mají být prodlouženy do zastávky Kbelský hřbitov, avšak město stále otálí se stavbou autobusového obratiště. Městská část prosazuje, aby po vybudování obratiště byl šestiminutový ranní interval i na zastávce Zamašská.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Katerina M., 11/10/19 23:32 ]

Dobry den,
Rada bych se pripojila s otazkou k vyse uvedenemu tematu.
Nevite nahodou jaky typ auobusu bude nasazen? Posledni dobou jsem zaznamenala velky vypadek nizkopodlaznich autobusu... prevazne cislo 185. Jedna se o dost siroke casove pasmo, kdy jezdi pouze vysoky autobus.
Problem je ten, ze autobus neni nafukovaci, a pri omezeni poctu nizkopodlaznich autobusu, neni sance se dostat na metro B.Vim, ze muzeme vyuzit jeste 201 nebo 375, ale ta je vetsinou jiz plna:/ a nektery ridic nevezme vice nez jeden kocarek.

Predem dekuji za provereni ci pripadne podani podnetu na ropid.

Dekuji KM

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 11/14/19 09:56 ]

Vážená paní Kateřino M.,
Váš podnět jsme předali k odpovědi organizaci ROPID, která je objednatelem hromadné dopravy. Zmiňme ještě železniční linku S34, na které jezdí nízkopodlažní jednotky.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        23. říjen - 2019- 12:52
 Jméno :               Vladimír
Dobrý den, v posledních měsících se v ulici Herlíkovická rozmohlo vykrádání aut, kradení samotných aut i vykrádání sklepů. Bylo by možné zajistit kamerový systém v této části Kbel? V některý vchodech již zavedený je, ale to bohužel neposlouží jako prevence před krádežemi aut. Je mi jasné, že to není jednoduchý proces, ale bylo by možné alespoň o tomto uvažovat a připravit projekt? Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 10/24/19 18:17 ]

Vážený pane Vladimíre,
děkuji za dotaz, který mě osobně velmi potěšil, ale i překvapil.
Překvapil z toho důvodu, že ačkoliv velmi detailně Bezpečnostní komise Městské části Praha 19, a to za účasti velitelů obou příslušných policejních sborů, sleduje statistiky v jednotlivých částech správního obvodu, tak Vámi zmíněný nárůst protiprávních deliktů v lokalitě Herlíkovická z žádných objektivních dat nevyplývá.

Ověřoval jsem ještě Vámi uvedené, jak u Městské policie hl. m. Prahy , tak u vedoucího Místního oddělení Policie ČR Čakovice, které v dané lokalitě vykonávají policejní dohled, a opět mi bylo sděleno, že jejich zjištění se neshodují s Vámi uváděnými informacemi.
V posledním kalendářním měsíci byl v celém kbelském správním obvodu zjištěn pouze jeden trestný čin.

To však nic nemění na tom, že daná oblast okolo ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická je dlouhodobě považována za lokalitu s vyšší potřebou dohledu. Důvodů je hned několik, od parkování až po umístění na okraji bytové zástavby, což vždy zvyšuje možnost protiprávního jednání.
Proto již od roku 2013 je každoročně zvažována bezpečnostní komisí možnost instalace kamerového systému v místě. Byl již dokonce vytvořen projekt optimálního umístění kamer, ale ekonomická náročnost realizace takového projektu však vždy znemožňovala najít shodu s ekonomickými limity grantových výzev, které MČ Praha 19 s ohledem na zásady řádného hospodaření pro tyto účely využívá.

Problém není tak v kamerové technologii, ale v technologii přenosu dat z místa snímání do centrálního dispečinku dohledu a do úložiště dat, které v zájmu ochrany osobních údajů mají své zásadní a poměrně přísné limity, kterých lze dosáhnou jen na úrovni optické sítě.
Dostupnost optické sítě však je v daném prostoru omezená. Bylo vedeno jednání s Českými drahami, které ale přes veškerou vstřícnost nakonec optimální kapacitu pro tento účel nemohly poskytnout, a tak od roku 2013 pravidelně hledáme alternativu.

Aktuálně se však již jeví, že by se situace měla konečně dořešit. Po dokončení prací na právě probíháních pokládkách optických kabelů, by měla být vhodná optická kapacita v oblasti plně dostupná.

Mohu Vás ubezpečit, že ihned jak k této dostupnosti dojde, tak bude kamerový projekt pro danou oblast aktualizován a předložen Radě Městské části Praha 19 k úvaze realizace i se žádostí o dotační podporu ze zdrojů ministerských či evropských grantových výzev.

Nad rámec tohoto jsem velitele kbelské služebny Městské policie hl. m. Prahy požádal o vytvoření kontrolního bodu v dané lokalitě, což je krok, který zabezpečuje ještě častější dohled v oblasti.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. říjen - 2019- 11:13
 Jméno :               Radek Vařecha
Dobrý den,
prosím bylo by možné rozšířit z centra Prahy společnost Rekola na sdílení kol? Tím jak úspěšně dokončujete cyklostezku k metru do Letňan se to nabízí. Samozřejmě po dohodě s Letňanama, kde by také musela vzniknout stanoviště (metro). Myslím, že by ve Kbelích mohlo být více stanovišť pro sdílení např. Bakovská, nádraží Kbely, Nouzov či u nové sportovní haly.
Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 10/18/19 11:58 ]

Vážený pane Vařecho,
vzneseme dotaz na podmínky této společnosti, avšak obávám se, že síť cyklostezek v naší části Prahy dosud není tak hustá, abychom mohli systém sdílení kol úspěšně zavést. Je otázkou rentability, zda systém bude fungovat i s nižší obrátkovostí, kdy někteří ráno pojedou na metro a odpoledne od metra. Magistrát ale na metru Letňany zvažuje kolárnu, takže bude snazší dojíždět vlastním kolem.Nyní byla ze strany hlavního města Prahy schválena dotace na přípravu základního systému cyklostezek mezi městskými částmi, tudíž situace se během několika let zlepší.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD,
ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        16. říjen - 2019- 05:58
 Jméno :               Jitka
Dobrý den, v Huntířovské ulici při vstupu z ulice Vrchlabská nesvítí 2 lampy veřejného osvětlení. Prosím o zařízení opravy. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 10/18/19 11:51 ]

Dobrý den,
děkujeme za informaci, závada je nahlášena správci VO. A jenom upozorňuji, že závadu na VO může nahlásit každý občan na bezplatnou linku 800404060, kde oznámí ulici a číslo lampy, které je u každé lampy na štítku na stožáru.
OŽPD Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. říjen - 2019- 22:54
 Jméno :               Marek Zezulka
Krasný večer přeji,
Dodatečně chci poděkovat Skautskému oddílu ve Kbelých a potažmo Městské části Praha Kbely, která tento oddíl financuje.
O víkendu byl zorganizován poznávací výlet pro nejmladší Skauty v okolí Kbel.
Ještě jednou děkuji za zorganizovaní Kamilu Podlahovi a starším Skautům.

p.s. Doufám, že tyto výlety budou pokračovat, syn si to velmi užil.

Děkuji
Zezulka Marek


KOMENTÁŘ


[ zaslal Kamil Podlaha, 10/30/19 12:29 ]

Dobrý den. Děkujeme za Vaše pochvalná slova. Velice si toho vážíme

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. říjen - 2019- 16:23
 Jméno :               Iva
Dobry den, v tuneli medzi Centralnym parkom a parkom “Lesikom” sa po kraji zdi rozmnozili v hromadnom pocte cervy, takove hadatatka, chcela by som poprosit, je mozne urobit nejake opatrenie? Dakujem.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 10/24/19 18:07 ]

Vážená paní Ivo,
děkujeme za upozornění, zvýšený výskyt rovněž evidujeme. S největší pravděpodobností se jedná o invazní mnohonožku jménem oblanka sídelní (Cylindroiulus caeruleocinctus). Je to velký, lesklý a zavalitý druh. Samci jsou užší a dosahují délky 20–32 mm, samice 18–37 mm. Barvu těla mají tmavohnědou až černohnědou, někteří jedinci mohou být světle šedohnědí. Druh se na naše území šíří z Německa. Šíření nejvíce napomáhá obchod s rostlinami a doprava.Recept na spolehlivou a účinnou likvidaci přemnožených mnohonožek zatím vědci hledají marně. Silné chemické přípravky představují nebezpečnou zátěž pro přírodní prostředí. Pokud zamoří mnohonožky obytné prostory, nevědí si s nimi rady ani pracovníci deratizačních firem. Většinou připouštějí, že jejich zásah přinese pouze krátkodobý efekt. Aktuálně se snažíme mnohonožky průběžně zametat.
B. Pokorná, OŽPD

odpověď


[ zaslal Iva, 11/19/19 18:37 ]

Dakujem za ochotu a vidim Vasu snahu kazdy den, ste skveli.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. říjen - 2019- 16:53
 Jméno :               Ladislav
Dobrý den. Zajímalo by mne když obec zřídila novou zastávku Kbelský pivovar, proč není umístěna také ve směru do Kbel? Jaký byl důvod tohoto řešení? Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 10/02/19 16:47 ]

Vážený pane Ladislave,
děkujeme za Váš zájem o novou zastávku. Zaznamenali jsme, že lidem se zastávka líbí. Toto řešení je zatím provizorní. V brzké době by měl být vybudován zastávkový záliv.Co se týče zastávky v opačném směru, tam se nepodařilo najít vhodné umístění kvůli množství vjezdů a blízkosti obytných domů. Měl by se však upravit chodník od zastávky Huntířovská k ulici Krnské, aby se zjednodušil přístup k této zastávce.Na druhou stranu zastávka ve směru do centra má vyšší důležitost, protože pro obyvatele Kbel sjednocuje nástup do centra. Dosud si obyvatelé jižní části Kbel vybírali ze tří různých zastávek „Kbely“, nyní mají možnost chodit na zastávku „Kbelský pivovar“, kde je v ranní špičce průměrný interval 2,8 minuty.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19

odpověď


[ zaslal Petr Maly, 10/14/19 22:30 ]

Dobry den, zastavka u Kbelskeho pivovaru je hezka, ale premyslel nekdo i nad posunutim semaforu smerem do vozovky a samotnym zuzenim vozovky v danem miste? Dle meho nazoru je to jak nebezpecne pro ridice tak nasledne i pro chodce, kteri se budu nachazet na danem prechodu a v noci obzvlast.Predpokladam, ze zuzeni je z duvodu nove zastavky a nasledny vyhled z krizovatky, ale trochu nerozumim vyuziti teto zastavky a potazmo rano kdy je jiz hlavni silnice tak ucpana tak dalsi zastavka budu spise kontraproduktivni a stale premyslim nad jejim vyuziti?
Je to jen muj nazor a mozna neznam cely zamer teto zastavky ...

Dekuji
Maly

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 10/18/19 11:21 ]

Vážený pane Malý,
tohle je bohužel špatná koordinace ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Právě se přestavuje křižovatka Mladoboleslavská × Vrchlabská, ale navazující úpravy chodníků (včetně délky přechodů), vozovek a vybudování zastávkového a parkovacího zálivu mají proběhnout až od příštího týdne. Je to dočasný stav v rámci probíhající stavby.
Jak už jsme uváděli u jiného dotazu, máme zatím samé kladné ohlasy. Zastávka pro obyvatele Kbel sjednocuje nástup do centra. Dosud si obyvatelé jižní části Kbel vybírali ze tří různých zastávek „Kbely“, nyní mají možnost chodit na zastávku „Kbelský pivovar“, kde je v ranní špičce průměrný interval 2,8 minuty.
S pozdravem Radek Čermák,
referent oddělení dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.


[předchozí]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 22 [další]51-100 z 1084