[předchozí] 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 20 [další]401-450 z 979
Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        2. únor - 2015- 08:29
 Jméno :               Tonda
V ul. Divišova před domy č. 7 a 10 je propadlá dlažba na silnici.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 02/02/15 17:07 ]

O závadě na komunikaci již víme od neděle večer, přesto děkujeme za informaci. V pondělí ráno jsme objednali opravu, která by měla být zahájena 3.2.2014.
V. Bílek OŽPD

odpověď


[ zaslal Tonda, 02/06/15 10:47 ]

Díra je tam stále a nic se neděje. Díra není velká, ale kdyby tam někdo šlápnul .... Zejména za tmy je to nebezpečné.

odpověď


[ zaslal Vladimír Bílek, 02/09/15 09:09 ]

Vzhledem ke klimatickým podmínkám je problematické rozebírat zámkovou dlažbu. Díra je označena dopravní značkou. Oprava by měla proběhnout v nejbližších dnech, kdy mají odpolední teploty vystoupit nad bod mrazu.
V. Bílek OŽPD

odpověď


[ zaslal Tonda, 02/11/15 16:59 ]

Opraveno, děkuji

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. leden - 2015- 12:23
 Jméno :               Tonda
Na rohu ulic Svijanská a Divišova je již několik týdnů vylomená dopravní značka. Mohli by jste s ní něco udělat, protože takto ohrožuje nejen auta, ale především chodce.
Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/28/15 15:39 ]

Děkujeme za upozornění. Oprava dopravní značky bude provedena ve čtvrtek 29.1.2015
V. Bílek OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. leden - 2015- 11:16
 Jméno :               TJ
Dobrý den, v návaznosti na nižší dotaz bych rád požádal ÚMČ o iniciování změny trasy autobusové linky MHD č. 202 ze zastávky Bakovská po Semilské ulici dále do Čakovic a zpět na stávající trasu ulicí Kostelecká (a samozřejmě i v opačném směru). V Čakovicích se nacházejí školská zařízení (ZŠ, gymnázium, LŠU), která využívají i obyvatelé Kbel, včetně dětí. Přetrasování linky 202 zlepší dopravní obslužnost, a dle mého názoru i bezpečnost přepravy, hlavně školáků. Doba jízdy linky 202 by se oproti stávajícímu stavu neměla výrazně měnit. Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 01/28/15 13:00 ]

Vážený pane Jirásku,
městská část dlouhodobě usiluje o obnovení spojení přes Miškovice v podobě midilinky. Organizace ROPID s obnovením souhlasí, ne však k 6. dubnu 2015, kdy se mění linky v návaznosti na metro A. Je třeba dořešit ještě řadu technických detailů.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. leden - 2015- 10:51
 Jméno :               Lukas
Dobrý den,
chci se zeptat proč na konci ulice Jilemnicka bylo dáno zábradlí přímo do cesty chodniku? A nejedná se náhodou o černou stavbu? Aby majiteli opravené nemovitosti nechodily lide před domem ?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/27/15 14:59 ]

Zábradlí v ulici Jilemnická bylo instalováno jako bezpečnostní prvek, neboť mezi novým vjezdem a chodníkem je nebezpečné převýšení a ještě ve sklonu. Instalací zábradlí bylo reagováno na připomínky občanů na nebezpečné místo. Instalace zábradlí byla provedena po konzultaci s odborem správy majetku, oddělením dopravy a odborem výstavby.
V. Bílek OŽPD

odpověď


[ zaslal miloslav gregora, 02/02/15 21:01 ]

Dobry den, reseni z duvodu bezpecnosti je zcela nepresvedcive. Misto jednoduché terénní upravy, která by tento problém vyresila a umožnila chodník užívat bez nutnosti přecházet, silnici došlo k zabráněni možnosti tento chodník užívat. Proto se nenabízí nic jiného než,že toto řešení je účelové a ne sloužíci široké veřejnosti. Nevěrím tomu , že stavební odbor nemá pár stokorun na provedení této úpravy a budu toto řešeni požadovat na veřejné schůzi zastupitelstva. Děkuji

odpověď


[ zaslal Vladimír Bílek, 02/09/15 10:30 ]

Vážený pane Gregoro,
Vámi kritizované opatření bylo opravdu přijato ryze z bezpečnostních důvodů na základě upozornění starších občanů a následné kontroly stavu předmětné komunikace. Pohlédneme-li pozorně na stav chodníku ve Vámi poukazovaném místě, dospějeme k závěru, že v případě sněhové pokrývky na chodníku se jen velmi obtížně postřehne změna nivelační úrovně mezi oběma pochozími plochami. Musíme vzít v úvahu situaci, že po chodníku za snížené viditelnosti se bude pohybovat starší osoba. Přijaté opatření pro tento okamžik (zimní období) vylučuje nebezpečí úrazu a je v tomto období nadřazeno veřejností preferované účelnosti. Připravujeme úpravu předmětného místa, tak aby místo bylo průchozí a zároveň splňovalo bezpečnostní kritéria. Tato úprava bude provedena za vhodných klimatických podmínek.
V. Bílek OŽPD

odpověď


[ zaslal Vladimír Bílek, 02/12/15 09:41 ]

Zábradlí je k dnešnímu dni zkráceno a v nejbližších dnech bude dodlážděno. Tímto by měla být stížnost vyřešena a zároveň zachována bezpečnost.
S pozdravem Vladimír Bílek
Vedoucí Oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. leden - 2015- 10:19
 Jméno :               pavla
Ještě bych se chtěla zeptat na to, zda má být vykácen celý mnohahektarový háj staletých listnáčů, jehož menší, přesto však obrovská část už padla zřejmě kvůli obavám z útoků na vojenské letiště? Jde o háj mezi relativně nově postavenou dálnicí a letištěm, který chránil a dosud ještě chrání, i když po vykácení jeho části již méně, část Kbel před exhalacemi a hlavně před nepřetržitým hlukem z této frekventované dálnice.
Bude kácení pokračovat? Pokud ano, kdo a kdy to prosím rozhodl. Protestovali proti kácení volení zástupci? Nebo jaké je k tomu stanovisko kbelských zastupitelů a místního úřadu ve Kbelích? Co ekologové? Možná tento háj již nespadá do katastru Kbel, ale kbelských občanů, zejména bydlících u letiště, se přesto jeho kácení dost podstatně týká.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS. vedoucí OŽPD, 01/27/15 13:09 ]

Dobrý den,
jedná se o území na několika katastrech v různých městských částech. Převážná část dřevin se nachází na území vojenského letiště, kácení bylo povoleno po projednání mezi pracovníky Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí, které kácení vyhodnotilo jako činnost konanou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu podle § 90 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle stanoviska odboru vojenského letectví Ministerstva obrany tvoří větrolam překážku v ochranných pásmech radiolokačních zařízení letiště.Povolení ke kácení bylo vydáno ekologem OdPFM Praha (celkem 267 topolů, jasan ztepilý 5 ks, jeřáb ptačí 3 ks). Za pokácené dřeviny je v tomto rozhodnutí nařízena náhradní výsadba.

Městská část Praha 19 nebyla účastníkem řízení o povolení kácení předmětných dřevin. Pro více informací týkajících se kácení dřevin na vojenském letišti je možné se obrátit na ekologa OdPFM Praha, nebo na hlavního ekologa Ministerstva obrany, případně na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, které kontroluje činnost spojenou s kácením, aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.
B. Pokorná OŽPD

odpověď


[ zaslal Michal, 01/28/15 10:53 ]

Výška porostu v okolí letiště musí splňovat parametry popsané v Předpise L14 vyudaném Úřadem pro civilní letectví (tzv. Překážkové roviny). Tento předpis stanovuje parametry důležité pro bezpečnost letového provozu a má tedy jednoznačně přednost před ekologickými nebo jinými aktivitami. V podstatě lze říci, že pokud by kontrola ÚCL našla jedinou větev, která přesahuje výše uvedené ochranné pásmo, prohlásí letiště za neschopné letového provozu, což si asi vzhledem k významu kbelského letiště těžko někdo dovedeme představit.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        27. leden - 2015- 10:03
 Jméno :               pavla
v reakci na vaši předchozí výzvu k podávání návrhů, bych chtěl navrhnout prodloužení linky 201 nejlépe do Satalic (třeba k oboře), v nejhorším třeba alespoň v době mimo špičku. Při změnách uskutečněných v září 2011 jsme ve Kbelích přišli o autobus č.186. Zejména v době delších intervalů se z metra v Letňanech nabízí jako nejvýhodnější spojení do Kbel autobusem č. 201, který však končí v Bakovské. Další spoje do vzdálenějšího konce Kbel pak nenavazují, případně sice navazují, ale vzhledem k rozpětí příjezdů a odjezdů autobusů, spoj často ujede. Připadá mi jako naprostá hloupost dělat konečnou jakéhokoli spoje Městské dopravy dva kilometry před koncem Prahy. V Letňanech je nákupní centrum, mnoho i starších lidí s těžkým nákupem by uvítalo, kdyby nemuselo v Bakovské vystoupit a jít kilometr či dva pěšky, nebo čekat dvacet minut na jiný autobus, aby se dostali pouze o jednu či dvě stanice dále. Také vzhledem k tomu, že opět, jako již tradičně neuklízíte sníh z chodníků, znamená to pro ně nejčastěji brodit se dva kilometry sněhem s nákupníma taškama.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 01/28/15 10:12 ]

Vážená paní Pavlo,
děkujeme za Vaši připomínku. Analogický návrh je opakovaně předkládán organizaci ROPID (lepší spojení na metro Letňany a k poliklinice Prosek pro jižní část Kbel). Váš návrh má bohužel úskalí v tom, že obratiště Satalická obora nemá další kapacitu. Pokud jde o spojení k metru a k Obchodnímu centru Letňany, bude prozatím posílena linka 269 na celodenní třicetiminutový interval ze zastávek Nymburská, Kbely a Huntířovská a ROPID prověřuje další posílení této linky ve špičce.
S pozdravem Radek Čermák, referent oddělení dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. leden - 2015- 18:44
 Jméno :               terezzz
Dobrý den minuli rok v lednu se mi narodil syn.v dubnu jsme chtělz jít na vítání občánku ale bylo mi řečeno že mužem jít až v roce 2015 tak prosím o informaci kdy bude a kde podat přihlášku nebo tak
něco =) dekuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Libuše Ložková vedoucí odboru OOS, 01/27/15 13:10 ]

Akce „ Vítání občánků“ , která proběhne v březnu – dubnu 2015 pro děti narozené v 2. pololetí roku 2014, tj. od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedete svojí adresu a jméno dítěte. Tento tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na stránce: http://www.praha19.cz/vitani_obcanku.html
Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci. Podmínkou je trvalý pobyt na území naší městské části. Bližší informace Vám budou podány na tel. č. 284080830 nebo na e-mailové adrese libuse.lozkova@kbely.mepnet.cz
Libuše Ložková
vedoucí odboru OOS

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        21. leden - 2015- 07:23
 Jméno :               David Nýdrle
Dobrý den.
Při procházce ulicí Toužimská jsem si všiml u zastávky autobusu (stanice Letecké opravy na úrovni Zš) toho, že většina nově vysázených stromků podél silnice má kompletně olámané vršky, větve. Podle mě tím došlo k úplnému zničení stromů. Omlouvám se, pokud je tato věc již v řešení.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS. vedoucí OŽPD, 01/27/15 13:09 ]

Dobrý den,
děkujeme za povšimnutí. Nově vysázené akáty olámala na začátku prosince velká vrstva námrazy, kdy tenké větve zátěž nevydržely. Zatím neuvažujeme o výměně stromů, neb akát snáší velmi dobře i poměrně razantní řez. Uvidíme na jaře, jak se s tím stromky vypořádají a následně zvolíme případný postup.
S pozdravem B. Pokorná, OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. leden - 2015- 20:48
 Jméno :               Marcela
Dobrý večer,
bylo by prosím možné na stránkách zdravotního střediska,opravit ordinační hodiny pana doktora Bouzka?

Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/21/15 09:09 ]

Dobrý den,
již jsem pana doktora kontaktoval, jakmile mi nové ordinační hodiny zašle - opravím je.

odpověď


[ zaslal admin, 01/29/15 09:14 ]

Opraveno.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        19. leden - 2015- 17:55
 Jméno :               Lenka
Dobrý den,

v současné době probíhají jednání ROPIDu s jednotlivými městskými částmi ohledně dopravy po otevření trasy metra A Dejvická - Motol. Prosím o zveřejnění návrhu městské části Praha 19, se kterým vstupuje do jednání.

Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 01/22/15 09:43 ]

Vážená paní Lenko,
metro A bude prodlouženo mezi Dejvicemi a Motolem. Z tohoto důvodu se změny Kbel v podstatě nedotýkají, kromě navrženého posílení linky 269 ve všední den dopoledne. V oblasti Prahy 19 usiluje městská část Praha 19 o zlepšení, která by proběhla bez návaznosti na tuto stavbu. Jde například o více spojů v zastávce Zamašská a lepší spojení na železnici.
Pokud máte nějaké návrhy, prosíme, neváhajte se na nás obrátit.
S pozdravem Radek Čermák,referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        19. leden - 2015- 13:04
 Jméno :               Tomáš
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda dojde k renovaci dětského hřiště v ulici Xaverovská. Hřiště je špatném stavu, např. poničený plot, spadlý basketballový koš, shnilé sprušle na žebřinách atp.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Barbora Andělová, DiS. referent OŽPD, 01/23/15 14:03 ]

Dobrý den,
děkujeme za upozornění, bude provedena kontrola a následně i potřebné opravy. Sportoviště v Xaverovské ulici je postupně renovováno. Na podzim byl opraven plot a také byly instalovány ochranné sítě. Rovněž byla instalována nová houpačka. V letošním roce je v plánu nahrazení prolézačky novým podobným prvkem. Toto hřiště bohužel podléhá pravidelným náporům vandalů, kteří hřiště neustále ničí. Ještě jednou děkujeme za upozornění a kdybyste měl jakékoliv připomínky, neváhejte se na mě prosím obrátit.
S pozdravem
Barbora Andělová, DiS. referent OŽPD

odpověď


[ zaslal Jana, 01/26/15 14:02 ]

Dobrý den, utržený basketbalový koš jsem upomínala již někdy v červnu a stále se nic neděje.Od té doby tam přibyl jen ten vysoký plot.A o stavu prolejzaček se zde již také psalo dříve.

odpověď


[ zaslal Barbora Andělová, DiS. referent OŽPD, 02/13/15 09:55 ]

Dobrý den,
na kontrole jsme ihned byli a rozhodli jsme se prolézačku pro jistotu úplně odstranit a na jaře nahradit za jiný prvek…
Basketbalový koš není utržený, jen tam chybí obruč na prohazování míče, protože se na tom neustále houpou a lámou to. Je objednaná jeho oprava.
S pozdravem
Barbora Andělová, DiS.
referent OŽPD ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. leden - 2015- 19:31
 Jméno :               Jaroslav
Povinností samosprávných orgánů je, počínat si při správě majetku s péčí řádného hospodáře.
Koncem listopadu loňského roku bylo zhotoveno vodorovné dopravní značení na křižovatkách ulic: Nymburská-Mladějovská, Nymburská-Rovenská, Nymburská-Tuřická a Nymburská-Xaverovská. Přesně za týden poté bylo toto vodorovné dopravní značení zničeno při provádění výkopových prací. Po jejich dokončení bylo vodorovné dopravní značení zhotoveno podruhé.
Bylo by možné vyčíslit a zveřejnit (například ve Kbeláku) škodu vzniklou na veřejném majetku nezkoordinováním zmíněných činností?
Bylo by možné najít konkrétní viníky a předepsat jim škodu k úhradě?
Nebo snad sám viník škodu uhradí dobrovolně? V opačném případě věc předám policii ČR, aby viníka či viníky vypátrala.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/19/15 09:40 ]

Vodorovné značení v ulici Nymburská bylo zhotoveno v rámci akce „Nymburská zóna 30“ při které byla provedena úprava dopravního značení. Po dokončení akce ohlásili PVK havárii vodovodního řadu a bylo nutné rozkopat všechny křižovatky v ulici Nymburská a při výkopu došlo k odstranění vodorovného značení. Po dokončení opravy havárie byl povrch komunikací včetně vodorovného značení uveden do původního stavu na náklady PVK v rámci financování havárie.
Vladimír Bílek

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. leden - 2015- 15:32
 Jméno :               Slavomír Ježek
Dobrý den, dnes jsem si byl u vás vyřizovat nový cestovní pas. Paní, její jméno jsem si bohužel nepoznamenal, byla velmi ochotná. Dokonce mi nad rámech svých povinností poskytla informace ze serveru MZV k pasovým povinnostem. Celkově jsem byl velmi spokojený a chtěl bych jí i touto cestou ještě jednou poděkovat.


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        11. leden - 2015- 11:02
 Jméno :               B.Riegelova
Dobry den,rada bych se zeptala zda nekdo neprodava byt 2 kk vc.parkovaciho stani a balkonu ci terasy. Na realitach se Kbely objevuji velmi malo,proto se obracim touto cestou. Dekuji. barbora.riegelova@seznam.cz


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        10. leden - 2015- 22:56
 Jméno :               Ladislav
Dobrý den. Když přišla řeč na ulici Mladoboleslavskou určitě bych rychlost neměnil už teď tam každý jezdí rychleji. A potom přejít tuto ulici po přechodu pro chodce to je kolikrát adrenalin. Měl bych prosbu jestli by obec mohla prosadit dodatečné osvětlení přechodů pro chodce na této ulici, ráno za tmy je to poměrně nebezpečné. Druhý dotaz: před časem se tady psalo že se plánuje nová zastávka vlaku v lokalitě pod nouzovem, chtěl jsem se zeptat co je nového v této akci, jestli probíhá nějaké jednání. Stanice v této lokalitě by obsloužila více Kbeláků. Děkuji Ladislav.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 01/12/15 15:02 ]

Vážený pane Ladislave,
nejdůležitější přechod u křižovatky s komunikací Košařova už přisvětlen je. Rekonstrukci přechodu u Leteckého muzea řeší TSK HMP, několikátou urgenci jsme předali. Zbývající dva přechody u areálu Knauf musejí být nejprve stabilizovány jako součást koordinace se stavbou plotu areálu KB Blok, cyklostezkou Mladoboleslavská a novou komunikací do areálu letiště. Co se týče nové zastávky, probíhá jednání projektanta s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, protože je podle požadavků Správy železniční dopravní cesty potřeba propočítat, jaký vliv by mělo zřízení zastávky na jízdní doby vlaků, trať je totiž na hranici propustnosti.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Jirka, 01/12/15 15:21 ]

Dobrý den,
na konto přechodů na Mladoboleslavské se chci zeptat z jakého důvodu už přes rok vymýšlí dopravní fakulta s TSK ptákoviny jako betonové sloupy, když Eltodo od roku 2006 instaluje do vozovky zapuštěná led světla, která jsou opravdu vidět??? Například Chodov, Ruzyň, tuším, že i na Průběžné jsem je viděl. Ledky svítí bíle a když chodec vstupuje do vozovky, červeně blikají a jsou vidět opravdu zdaleka. Proč tak dlouho někdo vymýšlí již vymyšlené??? Nechápu.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, referent OŽD ÚMČ Praha 19, 01/12/15 17:55 ]

Vážený pane Jirko,
jak už bylo uvedeno, o komunikaci Mladoboleslavská pečuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Přechody jsou viditelné relativně dobře, avšak někteří řidiči na přechodech překračovali rychlost, předjížděli a vynucovali si přednost. Docházelo tak k situacím blízkým dopravním nehodám. V uplynulých letech proběhla řada jednání a z různých variant na zmíněných přechodech byla vybrána signalizace (tlačítkový semafor). LED diody byly už v minulosti zamítnuty, protože jejich instalace je nákladná a v naší části Prahy nezískaly ani potřebný souhlas policie.
S pozdravem Radek Čermák,
referent OŽD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. leden - 2015- 10:03
 Jméno :               Eva Krupičková
Dnes ráno se v ulici Katusické ztratilo štěně kříženého německého ovčáka,
fenka, slyšící na jméno Elza – Elzička.
V případě nálezu nebo zahlédnutí štěněte kontaktujte, prosím,
její majitelku pí Sachlovou, tel. 724 336 080 nebo pí Krupičkovou,
tel. 734 681 681.
Děkuji

Eva Krupičková
správce poplatků
ÚMČ Praha 19
197 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
tel. 284 080 828, 734 681 681


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/08/15 12:49 ]

Děkujeme, pejsek se našel :-) .....

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. leden - 2015- 14:55
 Jméno :               Tomáš
Dobrý den, bylo by možné změnit rychlost v celé ulici Mladoboleslavská alespoň na 70? Vznikají tam hrozné kolony. Pokud ne, tak prosím vysvětlení, protože např. přechodů je tam velice málo.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 01/08/15 12:49 ]

Vážený pane Tomáši,
příslušným silničním správním úřadem ke komunikaci Mladoboleslavská je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, správcem komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Jak je nám známo, komunikace Mladoboleslavská byla mimo zástavbu Kbel (v oblasti kasáren) budována velkoryse jako komunikace extravilánového typu, ale umístění přechodů pro chodce neumožňuje zvýšit rychlost na 70 km/h. Horší průjezdnost komunikace způsobuje často i špatně propustná křižovatka komunikací Mladoboleslavská a Kbelská, která měla být rekonstruována, avšak neumožňuje to jeden z vlastníků pozemků v lokalitě.
S pozdravem Radek Čermák
referent Oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřadu městské části Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. leden - 2015- 09:23
 Jméno :               Vladimír Novák
Dobrý večer,
chtěl bych jako nájemník obecního bytu požádat o odstranění těl mrtvých holubů z okapu nad vchodem do domu v Luštěnické ulici 671/4. Tato těla totiž v průběhu deště či tání sněhu okap ucpávají a působí jeho přetékání a následné silné znečišťování vchodu do výše uvedeného domu.

K řešení tohoto problému kompetentním pracovníkům předem děkuji za jeho rychlé odstranění.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 01/06/15 09:25 ]

Dobrý den,
děkuji Vám za upozornění, neprodleně bude sjednána náprava, okapy u domu budou vyčištěny.
S pozdravem
Ing. Lubomír Tejrovský
Úřad Městské části Praha 19
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        2. leden - 2015- 16:19
 Jméno :               Vladimír Lamoš
Dobrý den,
plánuje město (pokud je vlastníkem) "něco" dělat s prostory na pomezí ulic Semilská a Herlíkovická? Je zde stále cedule "na prodej" a prostory, které jsou dlouhodobě nevyužity. Pokud ano, co a kdy?
Děkuji.
Vladimír Lamoš


KOMENTÁŘ


[ zaslal Libuše Lipoldová, referent OSBNH, 01/05/15 18:05 ]

Dobrý den, předpokládám, že se jedná o pozemky vpravo od Semilské mezi Herlíkovickou a tratí, které jsou tyto:
První od Semilské je parc.č. 1963/212 ve vlastnictví EXCON, a.s. která tam původně uvažovala se stavbou sportovní haly. Nyní jsou v území OB a v katastru vedeny jako ZPF, orná půda. Za ním následují pozemky parc.č. 1963/290 a 291, které jsou ve vlastnictví členů SVJ Herlíkovická čp. 1021 a v KN vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha. Leží v území IZ (izolační zeleň) a pokud vím, slouží jako zasakovací jímky. Za těmito pozemky rovněž v území IZ leží pozemek parc.č. 1963/292 v KN vedený jako zeleň. Tento pozemek je svěřen MČ Praha 19 a jedná se o svah mezi Herlíkovickou a tratí, který je osázen stromky a nízkou zelení.
Za těmito pozemky za hřištěm směrem k Jilemnické je pozemek 1963/1 svěřený MČ P 19, v katastru vedený jako ostatní plocha-zeleň, právě tak jako poslední přiléhající k Jilemnické parc.č. 1963/8. Oba jsou svažité, osázeny stromky, keři, travou.
S pozdravem Lipoldová Libuše

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        26. prosinec - 2014- 08:00
 Jméno :               Marek
Chtěl bych se zeptat, zda ještě funguje hlášení nepořádku a pěkných míst na

http://netmap2.planstudio.cz/praha19/

Stránka je ještě živá, ale odkaz na ni na stránkách MÚ jsem již nenašel. Případně, zda se někde dá hlásit nepořádek, který hyzdí jinak hezká místa. Člověk je schopen a ochoten občas něco i uklidit, ale když vyrazí ven, tak zpravidla na to není připraveni.KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/05/15 18:13 ]

Dobrý den,
hlášení nepořádku a pěkných míst již na našich stránkách nefunguje. Vzhledem k úspoře finančních prostředků byla vypovězena smlouva s mapy.cz.
Nahlásit nepořádek tak můžete právě zde - v návštěvní knize.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        9. prosinec - 2014- 15:26
 Jméno :               admin
Nalezl se pes, bližší info na 734 693 562


KOMENTÁŘ


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        9. prosinec - 2014- 14:39
 Jméno :               renste
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč neteče ve Kbelích voda a z jakého důvodu nepřišla informativní SMS, aby se na to mohl člověk připravit.
Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 12/09/14 15:06 ]

Dobrý den, voda neteče z důvodu havárie (viz hlavní stránka www.praha19.cz)Informační SMS byla odeslána po upřesnění délky opravy ze strany PVK.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        9. prosinec - 2014- 13:10
 Jméno :               Pavla Všetečková
Dobrý den,
minulý týden jsem se byla trvale přihlásit do Kbel, kde již rok žiji. Na úřadu mě přivítala velice milá paní za přepážkou (nechci psát úřednice, ty vypadají jinak). Dnes jsem byla opět na úřadu na jiném odboru a situace se opakovala, opět milá, příjemná, usměvavá, ochotná dáma. Mám příjemný zbytek dne. Velice děkuji za úsměvy v této hektické době. Pavla Všetečková


KOMENTÁŘ


[ zaslal JUDr. Josef Nykles, 12/09/14 15:53 ]

Děkujeme za Vaší pochvalu pracovnicím Úřadu.
S pozdravem JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ Praha 19

odpověď


[ zaslal Vladimír Lamoš, 12/10/14 15:08 ]

Dobrý den,
musím s paní Všetečkovou souhlasit - rovněž jsme si byli cca před 3 týdny s manželkou přihlašovat trvalé bydliště do Kbel a máme rovněž příjemné zkušenosti s místními "úřednicemi" - rozhodně to nebývá na všech úřadech (nutno napsat bohužel) standardem.
Vladimír Lamoš

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        4. prosinec - 2014- 17:18
 Jméno :               Jana Veselá
Děkuji za krásné adventní odpoledne,vánoční strom máme opravdu krásný.
Chtěla jsem se zeptat proč na Nouzovském náměstí nesvítí strom jako každý rok, moc jsem se těšila a letos nic.
děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 12/05/14 13:15 ]

Na závadu byla upozorněna f. ELTODO, která zajistí nápravu.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        4. prosinec - 2014- 10:12
 Jméno :               Hana Jünglingová
Dobrý den, měla bych prosbu, na Nouzovském náměstí je nainstalované osvětlení stromu. Bohužel, ale nesvítí. Bylo by případně možné to opravit :-)? Děkuji moc, hezký den, Hanka Jünglingová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 12/05/14 13:15 ]

Na závadu byla upozorněna f. ELTODO, která zajistí nápravu.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. prosinec - 2014- 12:05
 Jméno :               Lenka Dendani
Dobrý den chtěla bych poděkovat MČ za nejhezčí vánoční strom v širokém okolí a úchvatný ohňostroj za který děkujeme panu starostovi! Akce Andělské vánoce byla velmi příjemným zahájením adventu, děkujeme organizátorům za podařenou akci!


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        28. listopad - 2014- 16:09
 Jméno :               občan bydlící ve Kbelích

Zajímám se o vzkaz, který byl mnou vznesen na nepořádek okolo domu č.666,jednalo se o minimálně dvoutýdenní skládku koberců a různého dalšího materiálu.Nepořádek byl sice odstraněn,ale na můj dotaz nebylo písemně reagováno.Děkuji za odpověď.3904


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 12/02/14 11:08 ]

Ve vámi uváděném ohlášení nepořádku se jednalo o stavební suť, uloženou v kontejnerech. Veškeré tyto materiály stavební firma, která zajišťovala rekonstrukci oprávněného nájemce obecního bytu na náklad MČ okamžitě po ukončení své práce odvezla. Nejednalo se tedy o černou skládku, jednalo se o dočasné složení odpadu, které bylo odvezeno.
Na váš anonymní vzkaz bylo adekvátně zareagováno, neboť souběžně s položením vašeho upozornění stavební firma dokončila rekonstrukci a suť uklidila.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. listopad - 2014- 12:00
 Jméno :               Lenka Císařová
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda se bude konat vítání občánků pro děti narozené v září 2014? A pokud ano, zda chodí pozvánka do schránky?
Moc děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem
L. Císařová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Libuše Ložková, 11/10/14 14:42 ]

Dobrý den,
vítání občánků bude v měsíci březnu – dubnu roku 2015. Budou přivítány děti, které se narodily v 2. pololetí roku 2014, tj. od 1. 7. – 31. 12. 2014
Pozvánku na tuto akci obdržíte do poštovní schránky, když vyplníte tiskopis „ Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedete svojí adresu a jméno dítěte. Tiskopis si můžete vyzvednout na podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na stránce: http://www.praha19.cz/vitani_obcanku.html
Libuše Ložková
Vedoucí odboru občansko správního

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        4. listopad - 2014- 10:08
 Jméno :               Vladimír Lamoš
Dobrý den,

kdy naposledy, prosím, vyšel časopis Kbelák? Na webových stránkách je k dispozici jako poslední číslo to z 4. července. Je každé číslo zasíláno automaticky do všech schránek?

Děkuji a přeji hezký den.

Vladimír Lamoš


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 11/04/14 12:12 ]

Dobrý den,
číslo 52 vyjde nyní v listopadu a opět bude roznášeno do schránek.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. listopad - 2014- 19:50
 Jméno :               Jiří
Dobrý den,

již jednou jsem vznesl dotaz, doposud bez odpovědi. Bylo by možné na Vašich stránkách uvádět termíny údržby zeleně v jednotlivých částech Kbel. Při posledním sekání trávy mezi Důstojnickými domy došlo k odlétnutí kamínku od sekačky a poškození okna mého vozu. Příště bych si při znalosti termínu vozidlo zabezpečil nebo s ním odjel. Jsem si vědom, že tyto termíny mohou být, díky počasí, jen orientační. Taktéž bych tímto rád poděkoval firmě starající se o kbelskou zeleň za jejich vzorný přístup k této péči.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 11/04/14 12:10 ]

Vážený pane Šimáčku,
s firmou provádějící údržbu jsme řešili pojištění a poškození vašeho okénka. V tomto konkrétním případě se prosím obraťte na pana Dědinu 725 465 319. Co se týče zveřejňování termínů údržby, je toto bohužel problematické, neb by se jednalo o termíny pouze přibližné. Pracovníci dopředu nedokáží přesně odhadnout jak dlouho se na kterém místě zdrží, či co bude řešeno neodkladně a také v neposlední době záleží na klimatických podmínkách a možnostech práce vykonávat. Mohu případně nabídnout, že vás budou pracovníci konkrétně informovat, když do vaší lokality pojedou. V případě dalších dotazů mne prosím kontaktujte.
B. Pokorná OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. říjen - 2014- 07:49
 Jméno :               Alena Pokorná
Dobrý den, pro cyklotrasu směrem na Vinoř by byla dobrá obnovená trasa bývalé poutní cesty podél kapliček, která by vycházela ze kbelského lesoparku v jeho severní části směrem od nádraží. Ten úsek by mohl být i pro pěší a byl by i bezpečně veden mimo hlavní silnici.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 10/24/14 11:26 ]

Dobrý den,
v současnosti je v dokumentech hl. m. Prahy zmiňovaná cyklotrasa A265 navržena podél Mladoboleslavské až k ulici Semčické. Je tak stabilizována v územním plánu, generelu cyklodopravy, byla i zpracována studie, která byla zahrnuta do projektu golfového hřiště. Na golfové hřiště už bylo vydáno územní rozhodnutí s rezervou na cyklostezku a na konci Toužimské ulice je navíc nástupiště kbelského nádraží.
Budeme se ale snažit o to, aby bylo možné se z Toužimské ulice dostat na cyklostezku co nejsnadněji přes lesopark a po okraji golfového hřiště. Jinak bude zajištěn stávající bezpečný přístup od Toužimské po asfaltové stezce a tunelem pod tratí.
S chodci určitě počítáme.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Alena Pokorná, 10/26/14 11:55 ]

Ještě jednou děkuji za odpověď. Psala jsem dotaz spíš kvůli kapličkám, aby k nim byl přístup, a moc děkuji kbelské radnici za informační tabule k nim.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 10/27/14 10:15 ]

Vážená paní Pokorná,
v rámci výstavby golfového areálu směrem na Vinoř by kapličky měly být přístupné. Směrem k metru Letňany už se poslední kaplička nenachází na území Prahy 19, přístup ke kapličkám u areálu Knauf byl zohledněn v rámci studie lesoparku Hůlkova.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Alena Pokorná, 10/27/14 10:16 ]

Ještě jednou děkuji za odpověď. Psala jsem dotaz spíš kvůli kapličkám, aby k nim byl přístup, a moc děkuji kbelské radnici za informační tabule k nim.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. říjen - 2014- 20:41
 Jméno :               Petr Novak
Dobrý den,

chci se zeptat, proč a z jakého důvodu se kácí stromy mezi letištěm Praha-Kbely a Satalickou spojkou Pražské okruhu. Bylo to tam krásné místo jak pro sport, tak vycházky s další aktivity. Nyní je tam po vykaceni stromů pouze hluk z E55. Opravdu smutný pohled...


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 10/23/14 09:47 ]

Vážený pane Nováku,
část předmětného kácení, týkající se kbelského katastru, nám bylo pouze oznámeno. Ministerstvo obrany žádalo o povolení Ministerstvo životního prostředí a bylo vyhodnoceno jako činnost konanou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu.
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat náš odbor životního prostředí.
S pozdravem Pokorná

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        20. říjen - 2014- 15:14
 Jméno :               nájemníci domu Katusická 681
z bytu č.1 po odstěhování nájemníků se 3 mi velkými psy se line neustále zápach. Při stěhování neuvedli nájemníci byt do původního stavu ? byt vymalovat a vyčisti? tak jak to musí udělat jiní nájemníci ? Kdy bude zjednána náprava ?!!!


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 10/22/14 14:46 ]

Usnesením Rady MČ Praha 19 bylo rozhodnuto, že na uvedený byt č. 1, 3/1, Katusická 681 bude vyhlášena soutěž o nájem bytu, kde vítěz této soutěže si uvede byt na své náklady do řádného stavebně – technického stavu. První kolo této soutěže, kde se mohli zúčastnit občané s trvalým pobytem ve Kbelích se zúčastnil jeden žadatel, jehož nabídka nesplňovala základní podmínku trvalého pobytu ve Kbelích, a proto byla vyřazena. Následně dne 15. 10. 2014 vyhlásila Rada MČ Praha 19 2. kolo této soutěže a to pro občany s trvalým pobytem na území ČR. Termín dokončení této soutěže je dne 10. 11. 2014, následně bude uzavřena smlouva o nájmu s vítězem této soutěže.
Ing. Lubomír Tejrovský
Úřad Městské části Praha 19
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,
197 00
Tel.: 284 08 08 68,
Fax: 284 08 08 69

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        18. říjen - 2014- 16:50
 Jméno :               Martin Zámečník
Dobrý den, kolem basketbalového hřiště za Erkem několikrát týdně uklízím po teenagerech střepy z rozbitých láhví od tvrdého alkoholu, vína, krabičky od cigaret atd. Je potřeba, aby se to nějak rešilo, protože je to pro ty menší děti, které tam často chodí přes den s rodiči, velmi nebezpečné. Nebylo by od věci tam občas v podvečer vyslat hlídku MP, která se ráda ukazuje jen na nádraží při příjezdech vlaků, nebo firmu která má na starosti úklid. Případně nějakým způsobem využít kamery, které to místo zabírají od nedalekých garáží.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 10/20/14 15:23 ]

Vážený pane Zámečníku,
děkuji Vám za důvěru se kterou se na zdejší Městskou část Praha 19 v níže uvedené věci obracíte. Velmi si vážíme zpětné vazby mezi radnicí a kbelskými občany, kdy jen na vysvětlenou v několika větách uvedu, že činnost městské policie (organizace hlídek, jejich metodické vedení, dohled nad kamerovým systémem) je zřizována hlavním městem Prahou a řízení městské policie je hierarchicky odstupňováno jejími interními dokumenty.
Městská část Praha 19 má primárně koordinační roli, kdy kbelská služebna je subordinačně určena pod správu Obvodního ředitele pro Prahu 9 pana Mgr. Vlastimila Oliče. Vzhledem k výše uvedenému si Vaše dotazy v otázce činnosti městské policie dovoluji přeposlat přímo panu řediteli Oličovi k realizaci dalších opatření. Další případné součinnosti v této či dalších otázkách se ale rozhodně nebráníme a budu potěšen, uvážíte-li jako účelné se s jakýmkoliv Vaším problémem opět obrátit na zdejší radnici.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 04
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        14. říjen - 2014- 21:11
 Jméno :               Kateřina Krajdlová
Dobrý den,
v ulici Jilemnická se - navzdory zpomalovacím prahům - často prohánějí auta více než nepřiměřenou rychlostí. Vzhledem k tomu, že vždy před retardérem zpomalí a pak se zase ženou dál, jedná se zřejmě o závodníky znalé terénu. Odpoledne se tudy vrací poměrně hodně dětí ze školy domů. Bylo by možné umístit (alespoň dočasně) na tuto ulici radar s kamerou? Děkuji. Kateřina Krajdlová


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 10/20/14 14:00 ]

Vážená paní Krajdlová,
děkujeme za Váš podnět. Možné řešení zvážíme po konzultaci s TSK hl. m. Prahy, která je správcem komunikace Jilemnická. Požádáme městskou policii o provedení preventivní bezpečnostní akce.
S pozdravem Vladimír Bílek,
vedoucí oddělení dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        6. říjen - 2014- 09:39
 Jméno :               Martin
Dobrý den,
nemohl jsem to nikde dohledat, tak se pokusím dotázat zde.
Potřeboval bych vědět, jestli jsou nějaké plány s pozemkem, a objekty na něm, na ulici Mladoboleslavská 15, Kbely (bývalý PAL).
Jestli se bude bourat nebo dále pronajímat.
Předem děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Nejedlá Z., 10/06/14 14:33 ]

Areál PALu je dle platného územního plánu v území VN – nerušící výroba a služby. Objekty v něm mohou být využívány k účelu, ke kterému byly zkolaudovány nebo po projednání se stavebním úřadem jiným způsobem, ovšem v souladu s územním plánem. Stavební úřad nemá v současné době žádnou žádost, týkající se areálu PALu ani informaci, jakým způsobem s ním bude jeho vlastník nadále nakládat.
Nejedlá Z. - Stavební úřad

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        5. říjen - 2014- 13:04
 Jméno :               Lenka Dendani
Dobrý den,chci zde přetlumočit velikou pochvalu MČ za vzhled naší obce. Měli jsme na návštěvě manželova příbuzného který ve Kbelích bydle před více jak 15 lety a v současné době žije již delší dobu v zahraničí.Byl velice mile překvapen naším parkem ,upravenou zelení a čistotou obce.Konstatoval že park nádherný se spoustou vyžití jak pro děti tak dospělé,myslí se zde i na psy. Obdivoval jak obrovskou změnu se podařilo naší radnici za těch posledních 10 let udělat, nové barevné fasády domů,upravené okolí domů a spousta zeleně.


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        5. říjen - 2014- 12:22
 Jméno :               Kateřina
Dobrý den, vyměním 3 1 státní (79m2) za 3 1 Černý Most za Kbely.Dům je 4 patrový,soukromá zahrada( vhodné pro rodinu s malými dětmi), kolaudace 1999.
Byt je ve 2. patře s komorou a malým balkonkem, výtah. U domu je školka,v okolí školy, Albert, CČM, Poliklinika a metro, vše do 5 min chůze.Pouze seriozní nabídky prosím na meil: strnadova.katka@email.cz


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. říjen - 2014- 16:24
 Jméno :               Markéta Malinová
dobrý den,
díky za nově otevřený sběrný dvůr. ráda bych se zeptala, kdo může do sběrného dvora odevzat odpad a jaký. děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Blanka Pokorná, 10/01/14 18:03 ]

Vážená paní Malinová,děkujeme za pochvalu a sdělujeme, že ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Kbel a Vinoře předávat následující druhy odpadů:
*objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
*suť z bytových úprav v množství do 1m3
*dřevěný odpad
*odpad z údržby zeleně
*kovový odpad
*papír, sklo, plasty, nápojové kartony
*pneumatiky - za poplatek dle velikosti
*vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…

a také nebezpečné složky komunálního odpadu
*baterie a akumulátory
*rozpouštědla
*nádoby od sprejů
*zahradní chemie
*mazací oleje a tuky
*ředidla a barvy
*léky a teploměry
*kyseliny a hydroxidy
*lepidla a pryskyřice
*detergenty (odmašťovací přípravky)
*fotochemikálie
*pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
*zářivky a výbojky

Blanka Pokorná OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. říjen - 2014- 13:59
 Jméno :               Lucie Zapadlová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda máte v plánu do konce roku posekat trávu i v ulici Huntířovská. Další dotaz mám ohledně doručování letáků do schránek - Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Teta.....Občas obdržím leták z Billy, ale z žádného jiného obchodu ne. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílí na zvelebování parku - sekání trávy, výstavbě srubu, veřejných toalet, venkovního fitness, hřiště pro pejsky....Moc dobrá práce. Děkuji a přeji hezký den.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 10/01/14 16:27 ]

Vážená paní Zapadlová,děkujeme Vám za ocenění práce úřadu a jeho zaměstnanců. Roznos letáků do schránek jednotlivých obchodních řetězců bohužel nedokážeme ovlivnit, neb si toto řeší každý řetězec individuálně (nikoliv prostřednictvím úřadu). Co se týče sekání trávy ve Kbelích, tak ulice Huntířovská by se měla sekat v nejbližší době. Sekací četa postupně seká jednotlivé části Kbel, dnes sekali v oblasti Martinická a okolí.S pozdravem Pokorná B. OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. říjen - 2014- 10:47
 Jméno :               René Kuchař
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda nějakým způsobem pokročila případná realizace konečné zastávky (obratiště) autobusu č. 185 u kbelského hřbitova, čímž by zároveň mělo dojít k poměrně znatelnému zvýšení frekvence intervalů této linky.

Děkuji za odpověď.

René Kuchař


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 10/02/14 09:53 ]

Vážený pane Kuchaři,
v současnosti probíhá konzultace nejvhodnější varianty s organizací ROPID, Dopravním podnikem a dopravní policií.
S pozdravem
Vladimír Bílek, vedoucí odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        1. říjen - 2014- 07:53
 Jméno :               Lenka Dendani
Dobrý den chtěla bych moc poděkovat MČ za bezvadné vysekání cesty podél kolejí od motorestu kolem nádraží až k přejezdu na Ctěnice.Od nádraží směr Čakovice je tudy bezvadná a klidná procházka pro nás i našeho psa.Dobrá práce veliké díky!


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        23. září - 2014- 07:59
 Jméno :               Irena Chaloupecká
dobrý den.Děkujem za perfektní posvícenskou sobotu. sice jsme přespolní,ale bohužel u nás se nic extra zajímavého nepořádá. do Kbel jezdíme na akce velice často. naprostá spokojenost a díky. A hlavně letos chci opravdu moc poděkovat Paní Jitce Šlosárkové a Paní Šárce Egrtové. holky z úřadu ve kbelích nejsou vůbec protivné paní za stolem,ale fajne a ochotné. taková blbost jako je pomoc najít stracený talířek mého syna na letošním posvícení. poslat kontakt, zeptat se a zajímat se ač o sebemenší problém. dámy moc vám děkuji, malej si ho dnes jede vyzvednout a už nebulí už má radost, pusu posílá i tobík :-)


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        22. září - 2014- 08:34
 Jméno :               Jaroslava Kostková
Dobrý den,
moc děkujeme za krásný sobotní program v parku. Děti si to velmi užily a my dospělí jsme obdivovali úžasné pořadatele, kteří i po bouřce dokončili program.


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        11. září - 2014- 12:16
 Jméno :               M. Mácha
Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda někdo neví nebo nenabízí pronájem bytu (min. 2 1). Jelikož se okolí Kbel v realitách moc neobjevuje , obracím se na Vás touto cestou. Spěchá. Děkuji za pomoc.

S pozdravem Mácha M. tel.:739 627 315


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. září - 2014- 13:44
 Jméno :               Monika Zlatníková
Dobrý den, postavili jste celkem slušné hřiště agility pro malá plemena a údajně, se chystá nějaké za tratí pro velká plemena. Pokud to má být opravdu jen travnatý pruh, hned za tratí u lesoparku a má být využíván jako hřiště,pak to bude jistě vítané zpestření. Ale stále mi chybí ve Kbelích prostor,kde bych mohla v klidu,bez výstražných tabulí o zakázaném volném pohybu psů,svého psa opravdu vypustit a nechat běhat. V různých částech Prahy už mají tzv.psí loučky,nebylo by možné uskutečnit něco podobného např. z lesoparku ? Nic ,kromě údržby,která tam i tak probíhá by to nestálo,možná jen těch pár info tabulí,že zde je volný pohyb psů dovolen? Děkuji předem za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 09/08/14 18:08 ]

Vážená paní Zlatníková,
děkujeme za příspěvek. Myšlenka vytvoření druhého a většího hřiště za tunelem je plánována na příští rok a měla by obsahovat nejen překážky, ale i menší prostor bez prvků. Loučku pro pejsky bychom samozřejmě rádi vybudovali, ale doposud nebyl nalezen vhodný pozemek ve vlastnictví obce, který by vyhovoval všem skupinám (bez i s pejsky). Vámi zmiňovaný lesopark je ve vlastnictví i správě Hlavního města Prahy a jedná se o pozemek určený k plnění funkcí lesa. Vzneseme dotaz na vlastníka, zda by nebylo možné v tomto případě vytvořit výjimku a toto umožnit.
B. Pokorná OŽPD

odpověď


[ zaslal helena, 09/18/14 21:56 ]

My chodíme v klidu a pohodě venčit za vojenské letiště, ve směru na Satalice před přejezdem přejdeme vpravo přes silnici a podél oplocení letiště dojdeme za něj, kde jsou až do Kyjí louky a pole

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        8. září - 2014- 08:02
 Jméno :               Renata
Dobrý den,
ráda bych se zeptala z jakého důvodu je zakázána v dnešní době elektronická komunikace s paní učitelkami z mateřské školky. Opravdu to nechápu. Vloni to fungovalo úplně bez problémů. Myslím si, že pokud paní učitelka je ochotna takto komunikovat je to pouze na ní. Zákazy v tomto směru mi přijdou hodně nelogické. Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 09/09/14 13:50 ]

Dobrý den,
k elektronické komunikaci mezi rodiči a učitelkami - zde se nejedná o žádný zákaz. Ale více než dopisování preferujeme osobní setkání. V kontaktu s rodiči jsme téměř denně, pravidelně aktualizujeme nástěnky ve třídách a po domluvě nabízíme konzultační hodiny s učitelkou nebo ředitelkou. Pokud si tedy učitelka chce s rodiči psát, tak pochopitelně může.
Hezký den
K.Kyralová Ředitelka MŠ Kbely

odpověď


[ zaslal Renata , 09/11/14 16:25 ]

Dobrý den děkuji za odpověď. Mě nešlo o informace ohledně dítěte. Na to se samozřejmě mohu zeptat osobně. Šlo mi o to, že někteří tatínkové nástěnky zásadně nečtou, včetně toho našeho. Potom mám problém některé informace získat. Proto jsem byla loňský rok ráda za ty emaily od paní učitelky. Měla jsem veškeré informace v mailu a mohla se tudíž kdykoliv podívat co se bude dít. Ale ještě jednou děkuji za odpověď.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        4. září - 2014- 20:50
 Jméno :               Lenka Dendani
POZOR !Dnes večer při venčení svého psa v lesoparku za železničním přejezdem jsem v místě,kde pokračuje první cesta hned od nádraží úzkou cestičkou mezi stromky našla NATAŽENÝ DRÁT MEZI KEŘI.Drát byl ve výšce pod koleny v zadní třetině cestičky vedoucí k zadním vratům do zahradnictví.Běžící pes si mohl ošklivě poranit přední nohy,menší i krk.Drát jsem odstranila ale není jisté že se to nemůže opakovat.Chovatelé psů dávejte pozor při venčení. Lenka Dendani


KOMENTÁŘ


[ zaslal Martin, 09/07/14 00:00 ]

Abych pravdu řekl, tak s tím Vaším rockováním jděte opravdu do háje. Dělat takový neskutečný kravál do pozdních nočních hodin je fakt poděs! Rád bych měl alespoň o víkendu klid a pořádně se vyspal. Nemohl jsem svého syna ani uspat, jak se mi otřásaly stěny. Jestli toto má být předvádění se před komunálními volbami, tak vězte, že svůj hlas dám velmi rád někomu jinému. Na takové šaškárny tady zvědavej nejsem.

odpověď


[ zaslal Ing. Pavel Ctibor, 09/08/14 11:14 ]

V sobotu 6. září došlo k hrubému rušení nočního klidu stovek občanů nejen Kbel, ale i okrajů (přinejmenším okrajů) nejbližších sousedních čtvrti koncertem konaným na fotbalovém stadionu ve Kbelích.
Hluk z koncertu se za pomoci velmi výkonných zesilovacích aparatur šíril v rozlehlém okolí do velmi pozdních hodin, nejméně do jedné po půlnoci. Na letácích upozorňujících na konání té akce byla sice vyznačena hodina začátku, ale nikoli hadina konce, a tak jsem, naivně, považoval za naprostou samozřejmost, že konec bude nejpozději ve 22h, kdy je začátek Nočního klidu.

Velké množství občanů hudební produkci, jaká byla na stadionu prezentována, nemá v oblibě, ale to není muj hlavní argument. Tím je, že vyrušování takto hlasitou produkcí představuje újmu na soukromí a vhodném životním prostředí pro mnoho obyvatel. Spoléhám, že podobná bezohlednost se nebude opakovat! Akce takového typu patří do uzavřených prostor, odkud se nemůže hluk šířit do rozlehlého okolí.

To jsem zvědav, zda se Městská část, která je za akci spoluzodpovědná, nějak vyjádří.

Kdo se staví kriticky k průběhu organizace sobotního koncertu, ať sem připojí své požadavky na dodržování pravidel pro všeobecně snesitelné prostředí.
odpověď


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA , 09/08/14 13:52 ]

Vážený pane Ctibore, vážený pane Martine,
Vámi sdělené jednání bylo šetřeno přímo na místě i Městskou policií hl. m. Prahy, která je povinna případné zjištěné pochybení předat zdejšímu správnímu orgánu k projednání přestupku.
Zatím se tak nestalo. Jakmile obdržím výsledky policejního šetření, tak ve věci bude zahájeno správní řízení. Je předpoklad, že pachateli bude udělena sankce při horní hranici zákonné sazby.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 04
Tel: 284 08 08 31

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        3. září - 2014- 12:55
 Jméno :               Petra
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli nějak řešíte otázku bezdomovců kteří se nám tu v poslední době potulují a velmi často povalují v parku u rybníka. Jsou špinaví, často opilí a kolem sebe často nechávají povalovat odpadky a lahve. Je otřesné kolem chodit, nehledě na to že přilehlé hřiště pak není zrovna radost s dětmi navštívit. Děkuji, Petra


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 09/04/14 12:23 ]

Vážená paní Petro,
děkuji za Váš dotaz, jelikož mi umožňuje prezentovat současný pozitivní výhled v otázce bezdomovectví ve Kbelích. To co popisujete, tedy potulující se či dokonce povalující se postavy nevábného zjevu znečišťující veřejné prostranství, jsou jevy, které by předně měla řešit Městská policie hl. m. Prahy, a to nejlépe okamžitě při zahájení takového protiprávního jednání. Plně si uvědomuji, že problematika bezdomovectví se zásadním způsobem promítá do pocitu bezpečí a současný neutěšený stav není dobrou vizitkou práce některých strážníků. Na posledním zasedání bezpečnostní komise starosta městské části Pavel Žďárský důrazně hovořil s vedením MP, a to nejen v otázce nedostatečného plnění povinností na úseku problematiky bezdomovectví, ale i dalších represivních a preventivních činností MP.
Výsledkem je, že někteří strážníci s jejichž prací nebyla dlouhodobě vyjadřována spokojenost, ukončí svou činnost ve Kbelích a budou nahrazeni novými, kteří dle vyjádření vedení MP budou schopni nejen v otázce bezdomovectví zajistit zákon.
Věřím, že v nejbližších týdnech zaznamenáte v práci MP i otázce bezdomovectví rozdíl.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1Praha 9 – Kbely,197 04
Tel: 284 08 08 31

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
. Čas a datum :        29. srpen - 2014- 18:18
 Jméno :               kristýna šindelářová
Dobrý den,ráda bych se chtěla zeptat , jestli se bude dělat nějaké to odvodňové opatření u domu v hůlkové 302. A kdy? Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 09/01/14 12:57 ]

Dobrý den, dohodnuté odvodňovací opatření proběhne následně po provedení poptávkového řízení, předpoklad je do konce října letošního roku.
S pozdravem
Ing. Lubomír Tejrovský
Úřad Městské části Praha 19
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Semilská 43/1Praha 9 – Kbely, 197 00
Tel.: 284 08 08 68,
Fax: 284 08 08 69
Mobil: 775 590 150
Email: lubomir.tejrovsky@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.


[předchozí] 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 20 [další]401-450 z 979