Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        3. duben - 2012- 10:40
 Jméno :               Petr Šafránek
Dobrý den,
chtěl bych upozornit, že je do 17.4. k dispozici - k nahlédnutí či připomínkám - dokumentace k Bytovému souboru Kbely - HELIKA. Důležité zejména pro obyvatele ul. Hůlkova a blízkého okolí. :-)
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA812

Letmo jsem si záměr prohlédl a jsem docela zklamán řešením dopravní obslužnosti stavby. Po přečtení zprávy o činnosti Rady MČ pro 6.ZZMČ usnesení č. 280/11/star. se to zdálo trochu veselejší. V podstatě celá dokumentace počítá s prohnáněním cca. 1000 nových obyvatel Hůlkovou ulicí (která je v současnosti osazena zklidňujícími opatřeními), při předpokládaných velmi optimistických cca. 1200 jízdách/den navíc oproti současnému stavu (= cca. 600 jízd/den při cca. 200 obyvatelích letiště). Jako zdařilou hodnotím dopravu při samotné realizaci stavby, kdy osobní auta (kolem 120 dělníků/den) budou jezdit ul. Hůlkova a nákladní automobily po nově vybudované panelové cestě směrem ke spojce Toužimská-Mladoboleslavská. Alternativní a velice okrajově a zhruba vyhotovené varianty dopravní obslužnosti pak jsou "Stavebniny" ("A") a "Kasárna" ("B"). "A" je uvažována jako vhodnější a v téměř 400 stránkovém dokumentu je nakreslena hned v několika variantách - od varianty v těsné blízkosti stavebnin až za ochranným valem, po variantu v relativně těsné blízkosti současné zástavby (RD a bytové domy ul. Košařova) likvidující část valu, městskou zeleň a současné travnaté hřiště s fotbalovými brankami (viz fotodokumentace na str. 382). Nové sportoviště uvažované u stavebního záměru pak samozřejmě není součástí dokumentace a jeho realizace je v jakémsi výhledu, kdežto dokončení samotné stavby je plánováno na prosinec 2015. Varianta "B" je pak vesměs odmítána s tím, že jde blízko fasády jednoho objektu Armády ČR, který by musel být zdemolován, a v cestě jí stojí i několik vzrostlých lip.

Jelikož se mi nezdá, že by varianty dopravy "Stavebniny" ani "Kasárna" přinášely uspokojivé řešení dopravní situace do budoucna (zvláště pro stávající obyvatele), chtěl bych se nějaké odpovědné osoby z MÚ Kbely zeptat, co brání napojení ul. Hůlkova směrem k PVA na ul. Prosecká z jedné strany (asfaltka se zakázaným průjezdem již tam stojí) a na ul. Polaneckého (spojka Touž-Mlad) ze strany druhé (v tomto směru si stavitel plánuje položit panely pro nákladní dopravu a navíc se tím směrem resp. v těsném sousedství plánuje další monstrózní obytný soubor SKANSKA). Dále bych se chtěl zeptat, zda je možné přimět stavitele, aby avizovaná sportoviště kolaudoval nejpozději s dokončením ostatních objektů k bydlení.

Co se týče výšky staveb, nechal bych tuto otázku na ÚCL a provozovateli sportovního letiště. Jen snad, že se občas dopočítám 6 NP, když návrh územního plánu počítá v dané lokalitě max. s 5 NP. Stávající územní plán plochu budoucího Bytového souboru Kbely zobrazuje jaksi nazelenale, ale to je asi jen má neznalost poměrů, když jsem v Praze poměrně krátce. :-)

Omlouvám se, pokud jsem někoho znudil a ocenil bych, kdyby se k mým připomínkám někdo erudovaný, nejlépe z odboru výstavby či živ. prostředí, dopravy a místního hospodářství vyjádřil.

S pozdravem
Petr Šafránek


KOMENTÁŘ


[ zaslal Petr Šafránek, 04/03/12 11:32 ]

*ona napojení na ulice Prosecká a Polaneckého jsem samozřejmě nemyslel jako zkratku pro nerezidenty, ale jako možnost vyjet z dané lokality více směry - když už tam je narýsováno v brzké budoucnosti kolem 2500 lidí - při současném označení ul. Hůlkova značkou průjezd zakázán a přidáním dalších retardérů :-)

**podíval jsem se na stávající územní plán detailněji a plocha není nazelenalá, nýbrž růžová, takže se omlouvám pánům kmotrům Janouškovi a spol., že jsem v tom viděl nějakou kmotrovinu

odpověď


[ zaslal Petr Šafránek, 04/03/12 12:26 ]

***do třetice - hned na první straně oznámení záměru na obrázku 1 stojí: "PROJEKT ZKLIDNĚNÍ HŮLKOVY ULICE INVESTICE MČ PRAHY 19" (= alternativa "STAVEBNINY" resp. "KB BLOK"...) - k tomu bych se chtěl zeptat, zda MČ PRAHY 19 opravdu takovouto investici přislíbila (včetně výkupu pozemků apod.) a zda by tato investice časově korespondovala s realizací bytového souboru. Ze zprávy Rady bych čistě jazykovým výkladem dovodil spíše to, že by Rada byla ráda, kdyby "obchvat" ul. Hůlkova vybudoval investor bytového souboru na svůj náklad - informace oznamovatele záměru mi v tomto smyslu přijde trochu klamavá. V jiných zápisech Rady či Zastupitelstva jsem už nic o tomto projektu bohužel nenašel. Děkuji za vyjádření a omlouvám se za takový spam.

odpověď


[ zaslal Pavel, 04/03/12 12:42 ]

Také by mne zajímalo, jak kompetentní lidé plánují, kam budou např. nové děti t tohoto sídliště chodit do školky. Až to vše dokončí tak říkat, že Kbely mají 75 míst ve školce a hlásí se 250 dětí a že k tomu není co dodat by asi nebylo to pravé...

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.