Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        12. duben - 2012- 07:25
 Jméno :               Alena
Prosím nekoho kompetentniho o vysvetleni...

Jak to, že se naše školka neřídí doporučením ochránce práv, ani antidiskriminačním zákonem, který jasně stanoví, že "Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství)."?

Jaký má smysl kritérium uvedené ve školním řádu a tedy platné, které je neprůkazné (nevěřím, že si někdo donesené papíry od "zaměstnavateke" skutečně ověřuje) a navíc i dle výše uvedeného protizákonné, neboť není možné diskriminovat z důvodu rodičovství?

Přestože v kritériích je uvedeno, že druhé kritérium přijetí je Děti zaměstnaných rodičů, které dovrší k 31.8.daného roku 3 roky, trvalým bydlištěm ve Kbelích, s celodenní docházkou(s doložením data nástupu do práce od zaměstnavatele na přihlášce), tak se pak děti řadí v rámci tohoto kritéria ještě dle věku, což ale v kritériích nikde uvedeno není a není tak žádný důvod, aby děti lednové byly jakkoliv zvýhodňovány před srpnovými, když to kritéria předem neuvádí a tím pádem ani neumožňují.

Zajímalo by mne, zda se pro příští rok již konečně plánuje udělat taková kritéria, která nebudou diskriminační, protizákonná a která budou obsahovat opravdu všechna kritéria, dle kterých jsou děti přijímána, nikoliv jako dosud...

Je jasné, že se tím celá věc nevyřeší, protože dětí je stále více a do školky se prostě nevejdou, ale bylo by dobré, aby aspoň přijímání působilo profesionáůlně, aby existovali jasné bodové tabulky, které budou navíc v souladu se zákonem...

DíkyKOMENTÁŘ


[ zaslal Ivana Šestáková, 04/12/12 12:10 ]

Sama dobře uvádíte, že vyjádření ochránce práv je doporučením. Stanovení kritéria zaměstnaných rodičů jistě těmto připadá naprosto lidsky logické, že někteří podvádějí, není zodpovědnost paní ředitelky, ale oněch "chytráků". S ohledem na tyto skutečnosti uvažujeme o změně kritérií, a to na ten nejjednodušší - věk dítěte, které je naprosto průhledně prokazatelné. Přesto již dopředu vím, že se do doby poklesu momentálního boomu, opět nezavděčíme všem.

odpověď


[ zaslal Ivan, 04/12/12 12:32 ]

Antidiskriminační zákon není doporučením, je to platná legislativa, která neumožňuje diskriminaci na základě rodičovství, jak se děje v tomto případě... Tj. nemusí jít o žádné chytráky, protože prostě školka požaduje doložení toho, že člověk není na rodičovské a podle toho chce nepřijmout jejich dítě, což je dle uvedené legislativy diskriminace. Je to stejné, jako kdyby školka požadovala potvrzení, že dítě není modré, nebo že nejde o holčičky z ateistické rodiny...

Boom je způsoben povolenou výstavbou, fakticky totiž v Praze již žádný boom není (neroste počet dětí nastupujících do školek) a jelikož se bude u nás stavět ještě více, je zcela jasné, že se uměle vyzvořený boom nezastaví a že budou chybět každý rok desítky míst ve školách pro děti, které se sem teprve budou stěhovat v rámci povolovaného projektu Kbley u ulice Hůlkova, kde výstavba školky plánována rozhodně není a o důchodce bez dětí tam určitě nepůjde. Takže to co se děle v satelitech kolem Prhy před pěti lety se u nás bude dít teď...

Navíc je pěkné říkat, jak se budou kritéria měnit, ale je špatné, pokdu se kritéria mění v průběhu výběru, tj. dopředu se neřekne, že vliv má věk a potom se vyřadí jen ty nejmladší děti, která přitom splnují vsechna zverejnena kriteria jako deti prijate...

odpověď


[ zaslal Pepík, 04/12/12 13:01 ]

Když se někam stěhuju, tak si nejprve zjistím jak je to s občanskou vybaveností lokality. Především nevěřím developerům a jiným vykukům, kteří chtějí pouze rychle prodat byty a domy. Určitě bych v tomto případě nehledal chybu na MÚ. Ve Kbelích je obecně zvykem problémy jiných přesouvat na MÚ - např. doprava na Nouzov apod. Teď tu máme totiž další problém, který má jeden základ - špatné nebo nedostatečné informace o lokalitě.

odpověď


[ zaslal Ivana Šestáková, 04/12/12 14:57 ]

Stanovení kritérií a pravidel výběru pro přijímání dětí do MŠ Kbely :
Pravidla výběru
Do MŠ Kbely budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedeném jako první v pořadí, pokud budou uspokojeny všechny děti splňující kritérium č. 1, pak budou přijaty děti splňující kritérium č. 2 a tak následovně. Pokud bude na uvolněné místo potřeba uskutečnit výběr z více dětí, bude opět postupováno dle kritérií a na volné místo bude vybráno dítě, které splňuje kritérium v nejnižším stupni pořadí a ve stejném stupni, pak dítě, které je nejstarší.
Stupně kritérií
1. Děti předškolního věku, tj. rok před nástupem na školní docházku, s trvalým bydlištěm ve Kbelích.
2. Děti zaměstnaných rodičů, které dovrší k 31. 8. daného roku 3 roky, s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní docházkou (s doložením data nástupu do práce od zaměstnavatele na přihlášce).
3. Děti s trvalým bydlištěm ve Kbelích, které dovrší k 31. 8. daného roku 3 roky s rodičem na MD s dalším dítětem.
4. Mimokbelské děti starší 3 let, jejichž rodiče pracují ve Kbelích (potvrzení od zaměstnavatele na přihlášce).
5. Ostatní děti.
Schváleno 25. 1. 2011

odpověď


[ zaslal Alena, 04/13/12 07:25 ]

Platný školní řád
Mateřská škola Letců 731 a Mateřská škola Albrechtická 598
Praha 9 - Kbely

příspěvková organizace
Stupně kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy

1.Děti předškolního věku,tj.rok před nástupem na školní docházku , s trvalým pobytem ve Kbelích.
2.Děti zaměstnaných rodičů, které dovrší k 31.8.daného roku 3 roky, trvalým bydlištěm ve Kbelích, s celodenní docházkou(s doložením data nástupu do práce od zaměstnavatele na přihlášce).
3.Děti s trvalým bydlištěm ve Kbelích, které dovrší k 31.8.daného roku 3 roky s rodičem na MD s dalším dítětem.
4.Mimokbelské děti starší 3 let ,jejichž rodiče pracují ve Kbelích (potvrzení od zaměstnavatele na přihlášce.
5.Ostatní děti.


http://albrechticka.mskbely.cz/doc/skolni_rad.doc

Předpokládám, že platí co je ve školním řádu a co je podepsané paní ředitelkou (která rozhoduje o přijetí), ne co se napíše někam do diskuze na web... V školním řádu výše uvedená věta o nejstarších dětech chybí...

odpověď


[ zaslal Jan Hazlbauer, 04/14/12 19:39 ]

Dobrý den,
platí to, co schválí rada, to je to, co píše paní Šestáková. A tím se školka musí řídit a taky se tím řídila. Pokud je to na webu špatně, je to samozřejmě chyba a nemělo by se to stávat. Máte v tomto ohledu samozřejmě pravdu, přesto však myslím, že je naprosto logické, že jestliže je tříletých dětí více, než kapacita umožňuje, dostanou přednost starší. O tom, myslím, nikdo nepochyboval, ačkoliv to na webu nebylo.

Ohledně kritérií: schvalovali jsme je s tím, že se nám zdála nejspravedlivější možná i přes to, co ombudsman tvrdil. To, že se objeví množství lidí, kteří je zneužijí, jsme asi měli předpokládat. Osobně mě to mrzí, i moje dcera se letos do školky nedostala právě kvůli tomu, co jsme podle nejlepšího svědomí schválili. Na druhou stranu vím, že jediné kritérium podle věku znevýhodní zase jinou skupinu rodičů a přes to, co tvrdí ombudsman, úplně spravedlivé také není. Uděláme vše pro to, abychom kapacitu navýšili již letos a aby toto navyšování pokračovalo i do budoucna a byly tím tyto problémy minimální.

odpověď


[ zaslal Markéta, 04/14/12 22:10 ]

A kde se měli rodiče, kteří děti do školky přihlašovali, dočíst úplné a správné znění kriterií? Řídily se tím, co zveřejnilo vedení školky a právem se cítí podvedeni (byť seřazení dětí podle věku je logické). Mimochodem, jedna veze byla vyvěšena na hlavní straně webu školky (a stažena hned po odevzdání přihlášek), druhá je ve školním řádu a tato je třetí verze kriterií. A teď - babo raď!

odpověď


[ zaslal Petr Sv., 04/15/12 12:23 ]

Dobrý den všem,
do tohoto tématu bych přihodil jednu myšlenku, všichni zde vidí školku jako odložení ditěte, aby rodič měl možnost pracovat. Tak to ale podle mě není, tím hlavním je zapojení se ditěte do kolektivu, zvyknutí na spolupráci, plnění úkolů, rozvíjení dovedností a tím vedlejším je podle mě to, že rodič může pracovat. U tříletého dítěte ještě asi velký problém není, ale u čtyřletého nepřijatého už to má dopady na celkový vývoj dítěte. Z tohoto mého pohledu, pokud nám jde o děti a ne o prachy je upřednostňování zaměstnaných rodičů skutečně diskriminací a to především dítěte samotného...

odpověď


[ zaslal Alena, 04/16/12 07:30 ]

Ředitel/ředitelka vykonává při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy státní správu, nikoliv samosprávu. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel/ředitelka nezávisle na jiných subjektech, proto kritéria vydávaná orgány obce (zastupitelstvo, rada, starosta) – tedy orgány samosprávy – nemají právně závazný charakter. Vzhledem k tomu, že zřizovatel ředitele/ředitelku jmenuje a odvolává, v praxi mají často kritéria fakticky charakter závazný.
Je proto nepřípustné, aby orgány obce vydávaly kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy, i kdyby měla kritéria navenek toliko doporučující charakter.

odpověď


[ zaslal milan, 04/16/12 16:08 ]

http://www.zvraceny.cz/video/50087-stiznost-pana-bendiga/

odpověď


[ zaslal Jan Hazlbauer, 04/16/12 21:10 ]

Petře, samozřejmě máte pravdu, souhlasím s vámi a věřte mi, že mě množství "dětí zaměstnaných rodičů" nepříjemně překvapilo. Při dosavadních počtech se nestávalo, že by se nedostalo na děti přes čtyři roky. Letos už bohužel ano a proto se to snažíme ještě před zahájením dalšího školního roku řešit.

Aleno, máte pravdu, ale kritéria vznikala zkrátka ve společné diskusi na komisi školství. Paní ředitelka s nimi přišla a ptala se nás na názor, společnými silami jsme je doformulovali a výsledek předložili radě ke schválení. Ohledně nepřípustnosti, jak píšete, nevím, nejsem právník, zkrátka jsem s dobrým úmyslem s ostatními doporučil/schválil, co bylo předloženo. Jde stejně jen o formální stránku věci; tím, že přišla paní ředitelka sama za námi kritéria prokonzultovat, výsledek našeho doporučení je stejný jako její "výkon státní správy", jak píšete.

Na váš podnět prověřím, jak to je s tím naším vyjadřováním ke kritériím, momentálně k tomu více říct nemůžu. Letos se pravděpodobně domluvíme na změně (je to koneckonců návrh paní ředitelky), bohužel však někdo bude nespokojený vždy, protože uspokojivé řešení pro všechny v tomto případě dle mého názoru neexistuje. Snažíme se však již teď hledat co nejspravedlivější kritéria pro všechny a takové řešení, které by vedlo k co nejvyššímu navýšení kapacity pro tento i další roky.

odpověď


[ zaslal Elena, 04/17/12 08:33 ]

Dobrý den. Chtěla bych vědět, pro kolik dětí se plánuje navýšit kapacita školky v letošním roce? Syn má v červenci 4roky,má ještě dvouletého sourozence, já chodím do práce, což jsem doložila i na přihlášce, ale když byl na stránkách školky vyvěšen ještě starý dokument s nepřijatými dětmi a podle čeho to bylo rozděleno, tak jsem byla mezi nezaměstnanými a tudíž je syn umístěn až na 41 místě. Když jsem paní ředitelce psala meil, proč nejsme zařazeni mezi zaměstnanými rodiči, že to musí být nějaký omyl, když jsou před námi umístěny i děti mladší a také rodičů na mateřské, tak mi odepsala pouze - "výběrové řízení proběhlo dle stanovených kritériích a doložených údajů. Skutečně nemohu kontrolovat pravdivost všech údajů, které rodiče uvádějí". Tak jak to tedy je? Kdo si co na přihlášku napíše je úplně jedno a tedy i přes to, že syn by měl nastoupit do školky až jako předškolák se stejně pro něj místo nenajde, protože je z nepochopitelných důvodů až na konci seznamu?

odpověď


[ zaslal Honza, 04/19/12 22:34 ]

Přátelé, myslím, že dost z Vás si nevšimlo jedné zásadní informace. Pan Hazlbauer je členem Rady MČ a jeho dcera se do školky nedostala. Ať jsou pravidla jaká jsou, ve Kbelích se nenosí protekce, toto by nemělo zapadnout, Problémy jsou dva: 1. kapacita školek - před 4 lety se braly ještě ne 3-leté děti narozené v říjnu, kvůli změně struktury obyvatel je dnes situace odlišná. 2. "podvody" rodičů - kolik manželů-podnikatelů rádo vystaví manželce potrvzení...??
Přimlouval bych se za objektivně nezpochybnitelná kritéria (předškolní děti, věk dítěte, sourozenec ve školce). Ale myslím si, že pro objektivitu se tu dělá v rámci možností maximum. A ze zkušeností s paní ředitelkou mohu říct, že se snaží rozhodovat nanejvýš objektivně. V této sitaci se ale zkrátka nelze zavděčit všem.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.