Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        8. květen - 2012- 09:20
 Jméno :               Kristýna
Dobrý den,
všiml jste si někdo jak ty Kbely vypadají po zásahu firmy na úklid zeleně? Zajímá třeba někoho, že u nádraží v odpadkovém koši je naházená posekaná tráva, že na náměstí už čtyři dny leží ořezané větve ze stromu, které zasahují do pístkoviště. Těch lidí na údržbu tu je mraky, ale svou práci tedy rozhodně nezvládají!!! Mám takový dojem, že se snaží posekat i trávu, ale to vypadá, jak kdyby sekali tupou sekačkou...zamyslete se nad tím!! Co já vím, tak tu předtím byli jen tři páni na údržbu a vypadalo to tu krásně a teď je tu jen špína a bordel!!!


KOMENTÁŘ


[ zaslal Lojza, 05/09/12 13:06 ]

Dne 15.2.2012 proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem. Výběrová komise posoudila doručené nabídky a v příloze předkládáme radě k rozhodnutí protokol o otevírání obálek s následujícím výsledkem:

firma Nabídková cena – měsíční paušál vč. DPH
Sdružení údržba Kbely (Imramovský – vegetační úpravy s.r.o. a Gabriel s.r.o.) 214 800,-
Pražské služby a.s. 262 473,-
CDV služby s.r.o. 430 800,-
EUKOM s.r.o. 238 549,-
CENTRA a.s. 583 465,-

usnesení : Rada
bere na vědomí výsledek soutěže,
určuje za vítěze firmu Sdružení údržba Kbely za měsíční paušální odměnu ve výši 214 800,-Kč vč. DPH a

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.