Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        31. květen - 2013- 08:56
 Jméno :               vladimír Bílek
Komunikace Tauferova byla před třemi týdny změněna na komunikaci jednosměrnou.Důvodem byl kritický úsek od vjezdu z ulice Žacléřská,kdy kvůli zaparkovaným vozidlům u lékárny docházelo ke kolizním situacím a taktéž při zásobování Billy.Na toto nové dopravní značení bylo vydáno Stanovení dopravního značení po písemném vyjádření Policie ČR odboru správy dopravní policie.Bohužel spousta řidičů nerespektuje dopravní značení a jezdí po paměti.Po instalaci nového dopravního značení byla požádána Městská policie o dohled a v prvních dnech nad dodržováním nového režimu dopravy řešila domluvou.Nyní již přestuky řeší pokutou.Dle zákona o provozu na pozemních komunikací je řidič povinnen sledovat dopravní značení a řídit se jím.Nelze se tedy vymlouvat na nové dopravní značky a tvrdit,že ho nikdo neupozornil.Přesto se pokusíme projednat s PČR možnost umístit na nějaký čas informační tabuli s informací o změně režimu dopravy.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Lukáš F., 06/01/13 22:31 ]

A proč jste developerovi nechali postavit tam tak úzkou silnici? Vždyť to někoho mohlo napadnout předem, že tam budou parkovat auta.

odpověď


[ zaslal Michaela Kazílková, 06/06/13 00:11 ]

Díky za přidání informační tabule k Bille! byl to super nápad a i pro řidiče je již teď naprosto jasné, kam jezdit nemají ;)

M. Kazílková

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.