Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        13. červen - 2013- 10:13
 Jméno :               Ladislav
Prosím pana Tejrovského o vyjádřaní, proč Kbeláci musí platit cca o 14 procent vyšší ceny za teplo, než ostatní Pražané? DPH a ostatní náklady jsou všude stejné. Ale přesto my platíme 634 Kč za GJ, ale ostatní co berou přímo od Pražské teplárenské 557 Kč. To už je docela markantní rozdíl. Kde pak ty peníze jsou? Kbely za teplo od svých občanů získají ročně cca 15 mil., tj. kbeláci platí zbytečně téměř o 2 miliony ročně více, než ostatní? Proč? A tohle nikomu nevadí, ale neposekaná tráva ano?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. LubomírTejrovský, 06/14/13 12:57 ]

Dobrý den,
je pravda, že někteří odběratelé v Praze přímo napojení na rozvod Pražské teplárenské a.s., mají nižší cenu tepla, není však pravdou, že Městská část Praha 19 je tím nejdražším dodavatelem.

Soupis všech dodavatelů tepla i s cenami můžete najít na stránkách Energetického regulačního úřadu
(http://www.eru.cz/user_data/files/Statistika%20teplo/p%C5%99ehled%20cen/Ceny%20TE%20k%201.1.2013.pdf)

V ceně tepla je nutné zohlednit i náklady na provozování sekundární soustavy, která je v majetku městské části. Ceny srovnatelných koncových dodavatelů v Praze (dodávky ze sekundárních rozvodů, palivo uhlí a zemní plyn) se pohybují od 445,39 Kč (Praha 4 Kamýk - jako ojedinělá výjimka) až po 706,62 Kč na Praze 10.

Stanovení ceny není na libovůli dodavatele, ale cena je kalkulována na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). To stanoví, které náklady je dodavatel oprávněn odběratelům vyúčtovat. Takto stanovená cena je také ze strany ERÚ přísně kontrolována.

Městská část Praha 19, poté co vypověděla smlouvu firmě Protermik, oslovila Pražskou teplárenskou a.s, zda by nechtěla provozovat naší sekundární soustavu a dodávat teplo až ke koncovým odběratelům ve Kbelích. Nicméně Pražská teplárenská to odmítla a proto Městská část Praha 19 provozuje sekundární tepelnou soustavu na vlastní náklady. Každoročně se snažíme kompenzovat nárůst ceny od PT snižováním vlastních provozních nákladů. Pokud bychom tak nečinili, byla by dnes cena tepla ještě vyšší. I toto snižování nákladů má však své hranice, neboť je nutné každoročně investovat do oprav a výměny zařízení. Jen v letošním roce předpokládáme, že mimo běžné provozní náklady, bude nutné vyměnit 3-6 tepelných výměníků, každý v ceně 165 000,- Kč.

Na závěr bych chtěl dodat, že neustále rostoucí ceny tepla nás také trápí a proto nyní zpracováváme podklady pro strategické rozhodnutí jakým způsobem zajistit dodávky tepla pro městskou část z alternativních levnějších zdrojů do budoucna (např. z plynové kogenerační jednotky) a zda je to z technického a legislativního hlediska vůbec možné.

Ujišťuji vás, že snaha o udržení cen tepla na co nejnižší možné úrovni je dlouhodobým cílem jak mým, tak i vedení městské části.

Ing. Lubomír Tejrovský
Úřad Městské části Praha 19
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely, 197 00
Tel.: 284 08 08 68, Fax: 284 08 08 69
Mobil: 775 590 150
Email: lubomir.tejrovsky@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.