Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        23. červenec - 2013- 15:11
 Jméno :               Kateřina
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné nějakým způsobem řešit fakt, že v letních měsících není možné využívat jediného stínu s lavičkami u rybníčku za Billou, kde jsou zároveň houpačky, protože se tam neustále poflakují pochybná individua, opilecky pokřikují, močí u cesty, hrabou se v taškách s odpadem a převlékají se.
 
Během odpoledne jsou to prakticky jediné lavičky, kde si je možné sednout do stínu, ale parčík je vylidněný...proč asi? 

Městská policie je schovaná ve stínu a hlídá, kdo projede v protisměru novou jednosměrkou u Billy, ale tohle samozřejmě neřeší.
Předem díky!


KOMENTÁŘ


[ zaslal Martin Hrubčík, 07/23/13 16:54 ]

Vážená paní Kateřino,
tímto mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vámi sdělené informace.
Nikoliv proto, že bych si nebyl vědom fenoménu bezdomovců v rámci hl. m. Prahy, ani proto, že by toto téma nebylo radničními orgány řešeno, ale předně, že mohu upozornit na trochu přehlížený fakt, že čisté a bezpečné Kbely jsou naší společnou věcí.
Součinnost veřejnosti je v tomto zásadní, jelikož i policejní orgán, který Praha předně pro řešení otázky veřejného pořádku zřídila, má své personální limity.
Dovolím si tedy podotknout, že v případě zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání občanem, je nejoptimálnějším postupem bez zbytečného odkladu vyrozumět Městskou polici hl. m. Prahy na lince 156, a v případě závažnějších deliktů vyrozumět přímo Policii České republiky na lince 158, jelikož takový postup směřuje k rychlému učinění úkonů prvotního zásahu ve věci, čímž je usnadněno dopadení viníka.
Mám-li to přiblížit k Vašemu textu, tak jste-li svědkem jednání, které dle Vašeho názoru vybočuje z limitů v místě a čase obvyklých, a policie jak píšete kontroluje jednosměrku u Billy, tak není nic jednoduššího, než osobně či telefonicky požádat, aby policie konala tak, jak konat má.
Vyhodnotí-li policie, že další řešení věci již přesahuje její možnosti, tak vyrozumí odpovědný správní orgán, kdy jedním z nich je i úřad městské části, který pachateli uloží trest v rozsahu zákona.
Tento Váš text samozřejmě předám k přímému vyřízení veliteli kbelské jednotky Městské policie hl. m. Prahy, ale chci dodat, že v tomto se domnívám, že při vědomí vlastních možností, důslednosti a slušnosti, můžeme mít naše Kbely stále čisté a krásné.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 04
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


[ zaslal Alena, 07/23/13 22:51 ]

Souhlasím s Kateřinou, je to jediné hřiště ve Kbelích, kde je stín, ale pořád tam sedí ti bezdomovci... Až tedy uvidíme nějakou nepřístojnost, budeme volat 156, doufám, že to bude několikrát za den, aby se tím policie začala zabývat.

odpověď


[ zaslal Tatiana, 07/24/13 14:56 ]

Vážený pane Hrubčíku, Kateřina pravděpodobně nechtěla řešit "fenomén bezdomovců v rámci hl.m. Prahy", ale zcela konkrétní bezdomovce na jediném stinném dětském hřišti v rámci Kbel, navíc blízko policejní služebny. Radnice se skutečně snaží, dětská hřiště jsou v Kbelích krásné udržovaná, a o to víc je smutné, že v případě hřiště v parku za Billou je to prakticky zbytečné - děti tam v létě téměř nenajdete. Chápu personální limity, nicméně 1-2x denně procházka k 5 min vzdálenému parku by snad přechodně zařadit do agendy šla. Činnost "vybočující z -limitů" tam najdete téměř vždy.
Jde o skutečně jedno z mála míst v Kbelích, kde jsou lavičky zastíněné stromy.
Díky, TL

odpověď


[ zaslal Víťa, 07/23/13 23:53 ]

Mám čerstvý zážitek z tohoto místa.Šel jsem se 4 ročnim synem trénovat jízdu na novém kole a položil si na lavičku tašku se svačinou. Naproti na lavičce seděli dva bezdomovci a ačkoliv věděli, že je taška moje a opodál se starám o děti, tak mi jeden z nich začal v tašce štrachat, tak jsem ho okřikl. Pokud bych tuto záležitost nahlásil vedlo by to k vyřešení problémů s těmito občany v parku?

odpověď


[ zaslal Kamil Podlaha, 07/24/13 17:37 ]

Dobrý den.
Mám podobný problém. Nejedná se však o bezdomovce, ale o kbelskou "omladinu". Každý den nám s vlastní pravidelností sedí na přístupovém schodišti do skautské klubovny, kde po jejich odchodu zůstává vždy kvalitní nepořádek. Jedná se o stejnou partičku. Každý v okolí to ví, jen Městská policie, která dle informací provádí pravidelnou kontrolu, přijede vždy s křížkem po funuse. Myslím, že "obtěžovat" Městskou policii je celkem zbytečné. Stačí se dostavit na místo kolem 18.00 hodiny, a do 22.00 h., budete jen žasnout. Přestože nejsem kbelák, na tuto skupinku vždy narazím. Jak je možné, že Městká policie ne?
S pozdravem Kamil Podlaha

odpověď


[ zaslal Roman , 07/28/13 10:56 ]

A čeho se jako dopouštíme Kamile? Vadí ti jako, že neběháme v uniformě a nesalutujeme rychlejm šípum, no že nepatřím do skupinky těch pěti dětí, co ti chodí do skautu Kamile? Vadí ti že sedíme v u nás ve městě a povídáme si a někdy trochu blbnem? Je to u nás, proč nekomanduješ u vás nebo v těch satalicích? Jo že tě tam nechtěj? Aha , asi věděj proč.

odpověď


[ zaslal Kamil Podlaha, 07/30/13 02:30 ]

Dobrý den Romane.
Myslím, že jsem jasně popsal problém před skautskou klubovnou.O slušné sezení zde rozhodně nejde, to určitě nevadí nikomu. Vaše odezva je proto dosti "prapodivná". Jste vůbec Roman?
Kamil Podlaha

odpověď


[ zaslal Povětrnice, 07/30/13 10:43 ]

A Kamile, proč panu Romanovi neodpovíte na jeho otázky?
Je co skrývat? Co se stalo v Satalicích?

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.