Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        20. září - 2013- 08:24
 Jméno :               Lucie
Dotaz pro zodpovědné zástupce MÚ/Městskou policii: kdo dohlíží na rozsah záboru ulice pro pouť? Vzhledem k tomu, že je kolotoč postaven před odbočku ke garážím v ul.Martinická, jen stěží se tam dá nyní projet a v momentě, kdy bude kolotoč spuštěn, nebude možné projet vůbec, prakticky i pro pěší bude dost nereálný průchod. Žádáme, aby byl kolotoč přesunut tak, aby nebylo bráněno běžnému provozu ke garážím. Zároveň prosíme o značku zákazu parkování před garážemi v době posvícení. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bílek Vladimír, 09/20/13 11:19 ]

Při kontrole bylo zjištěno, že vjezd ke garážím je zachován v dostatečné šíři a nebude zamezen ani při provozu atrakce a výjezd je zcela volný na komunikaci Martinická. Při vjezdu do garáží je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na zvýšený pohyb chodců. Za volný a bezpečný vjezd do garáží plně zodpovídá provozovatel atrakce. Zákaz parkování před garážemi je již dán stávajícím dopravním značením, neboť se jedná o obytnou zónu a v té se může parkovat pouze na místech, která jsou vyznačena jako parkovací stání. Přesto již byly do tohoto prostoru umístěny dopravní značky B28 zákaz zastavení a na komunikaci Žacléřská proti vjezdu do ulice Tauferova doplněna dopravní značka B20a max. povolená rychlost 15 km/h.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.