Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        3. prosinec - 2013- 09:33
 Jméno :               Václav
Dobrý den,

mám dotaz k předloženému rozpočtu, respektive k několika jeho položkám:
* podpora sport. odd. - 0 Kč (letos 1 mil. Kč)
* volný čas dětí a mládeže - 0 Kč (letos 363 tis. Kč)
* nová knihovna (na kterou nejsou a nebudou peníze - 1 000 000 Kč!

Opravdu je v této době nutné investovat tak vysokou částku do Knihovny, která se pravděpodobně nikdy nebude realizovat a naopak zcela utlumit podporu dětí, mládeže a sportovních klubů?

Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Illa Zdeňek, 12/04/13 09:34 ]

Dobrý den,
Městská část Praha 19 podporuje sportovní a zájmovou činnost dětí z části úhradou mzdových prostředků lektorů, kteří organizují zájmové kroužky v základní škole a v Lidovém domě Kbely (tyto výdaje jsou v paragrafu 6171 spolu s mzdovými náklady ostatních zaměstnanců úřadu), dále provozem nízkoprahového centra (paragraf 3541) a nakonec formou grantů a dotací samostatným organizacím, které tyto aktivity provozují.

Jelikož zastupitelstvo zatím nerozhodlo, o výši grantu konkrétní organizaci (žádosti o grant se v současné době vyhodnocují) není možné určit konkrétní paragraf rozpočtu, na kterém má být výdaj naplánován (3419 pro sport, 3421 - pro volný čas mládeže 4351- pro granty organizacím zajišťujícím sociální služby), proto jsou tyto plánované výdaje zachyceny v paragrafu 6171 pod položkou 5229 jako dotace neziskovým organizacím ve výši 1 000 000,- Kč. Po té, co budou schváleny granty jednotlivým organizacím, na základě účelu navrhnu rozpočtovou změnu, kterou se výdaje přesunou na příslušný paragraf rozpočtu (3419,3421,4351...), tak jako to bylo provedeno v roce 2013 - schválený rozpočet je v paragrafu 6171 na položce 5229 a na příslušném paragrafu je zachycen upravený rozpočet, navýšený o účelové dotace přijaté v průběhu roku 2013.

Výdaje na novou knihovnu - multifunkční informační centrum jsou určeny na dokončení přípravných prací. Projekt knihovny nebyl zrušen, pouze získal prioritu projekt výstavby nové budovy základní školy a to z důvodu změny demografického složení obyvatel v nové výstavbě na území MČ Praha 19.

Zdeněk ILLA

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.