Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        13. leden - 2014- 10:58
 Jméno :               Irena
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda se neuvažuje o zavedení výuky angličtiny od příštího školního roku již od první třídy. V současné době je angličtina povinná až od 3. třídy a děti mohou pouze nepovinně navštěvovat placený kroužek. Některé děti tak navštěvují kroužek angličtiny již ve školce, poté chodí třeba na placený kroužek ve škole a poté musí začít zase znovu od začátku ve 3.třídě. Mnoho ZŠ má výuku angličtiny hravou formou již od 1. třídy, nebylo by možné to zavést i v naší ZŠ? Také bych uvítala rozšíření nabídky kroužků i o matematicko-logické či fyzikální kroužky. Nyní je většina zaměřena spíš humanitně nebo sportovně. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 01/13/14 11:01 ]

Dobrý den,
o zavedení anglického jazyka od první třídy uvažujeme, nikoliv však od příštího školního roku. Je s tím spojeno mnoho otázek, kterými je to podmíněno – např. aprobovaní učitelé anglického jazyka, celková koncepce výuky angličtiny ve škole, finance apod. Další věcí je, že není pedagogická shoda na tom, zda paušálně pro všechny žáky je to od první třídy výuka angličtiny vhodná. Pokud není, musely by se diferencovat třídy, na jazykové a nejazykové, na čemž opět není shoda. Vše je tedy složitější, než to na první pohled vypadá, je to o financích, diskusi, koncepci takového kroku a kvalitním personálním zajištění. Proto v současnou chvíli nabízíme rodičům v rámci školy anglický jazyk pro první třídy formou kroužku. Tak to bude určitě i v roce příštím. Jinak anglický jazyk je oblastí, kterou se prioritně zabýváme, ve druhém pololetí bude např. pilotně ve vybraných třídách zařazen rodilý mluvčí a rovněž bude jako kroužek nabídnut pro 2. stupeň anglický jazyk s rodilým mluvčím.

Co se týká matematicko-logických či fyzikálních kroužků, o kterých píšete, je to opět o lektorech, kteří by takové kroužky vedli a také o zájmu dostatečného počtu žáků. Obsahem jsou Vámi zmiňované kroužky vázané na poměrně úzkou věkovou skupinu žáků. Žák deváté třídy by z důvodu náročnosti obsahu, řešených úloh apod. obtížně mohl být ve stejném kroužku, jako např. žák šesté třídy. Ne, že by to bylo nemožné, ale organizačně pro lektora náročné. Takového lektora nemáme. U kroužků ročníkových je zase problém sehnat v každém ročníku 10 až 15 žáků. Jinak sami vnímáme nepoměry v kroužcích z různých úhlů pohledu, věkové (první/druhý stupeň), zaměření apod. V této souvislosti je ve škole nově vytvořena funkce koordinátora, který se koncepcí a realizací kroužků zabývá.
Pro více informaci si Vás dovoluji pozvat na den otevřených dveří, který se koná 13.1. od 16.00 do 18.00 hodin.

Mgr. Tomáš Hušek
ředitel ZŠ Praha - Kbely
Albrechtická 732
197 00 Praha 9 - Kbely

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.