Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        22. březen - 2014- 15:34
 Jméno :               milan
Dobry den, dnes jsem sel z Billy kolem mestske policie a opet se ve krovi usadili bezdomovci. Je ostuda ze si toho mestska policie nevsima. Bojim se o sve deti ktere radeji uz s sebou na nakup neberu. Prosim moc o napravu


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 03/24/14 17:19 ]

Dobrý den i Vám,
dovoluji si Vám tímto poděkovat za Váš podnět.
MČ Praha 19 v dané lokalitě pravidelně realizuje úklid odpadků, kdy veškeré předměty, které nejsou přírodního charakteru jsou z této oblasti odstraněny. Veškeré další kroky z pohledu přímého výkonu v oblasti bezpečnosti jsou ze zákona svěřeny Městské policii hlavního města Prahy (dále jen MP),a proto ve Vámi zmiňované věci bylo důrazně komunikováno s vedením kbelské služebny MP, aby tato v rámci své zákonné pravomoci přijala odpovídající opatření. Účelností těchto opatření se v nejbližší době bude zabývat Bezpečnostní komise MČ Praha 19, a to za přítomnosti ředitele MP pro Prahu 9 Mgr. Vlastimila Oliče a vedoucího místního oddělení Policie ČR pana Mgr. Josefa Vospěla.
V tomto ohledu dojde i k propojení těchto opatření s výsledky studie bezdomovectví v rámci MČ Praha 19, které bude mít Bezpečnostní komise již plně k dispozici. Věřím, že přijatá opatření v dané lokalitě v co možná nejkratší době zaznamenáte.
Pro účelnost k vyřešení věci si Vás dovolím požádat o součinnost, kdy nejoptimálnějším postupem při zjištění problematického chování jakékoliv osoby se jeví postup telefonického vyrozumění policejního orgánu, a to v přestupkové věci MP na lince 156 a v u trestných činů přímo PČR na lince 158.
Ještě jednou děkuji za Váš přístup

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel

odpověď


[ zaslal Milan, 04/11/14 17:58 ]

Dobrý večer, na městské policii jsem byl, ta mi k tomuto problému s bezdomovci řekla ze je to majetek města a ze stim nic udelat nemohou. Bohužel nevím jak tutu situaci řešit. Dokonce jsem vešel do tohoto příbytku a vše nafotil! Prosím o zakroceni a vyklizení.

odpověď


[ zaslal admin, 04/15/14 14:56 ]

"Vážený pane Milane,
velmi si vážím Vaší snahy pomoci veřejnému pořádku naší městské části.

Snad jen úvodem se zmíním, že Městská policie hl. m. Prahy je orgánem města Prahy, jak již napovídá sám název. Překvapuje mě tedy, že by strážníci nemohli nic dělat s ochranou majetku svého zřizovatele, a to obzvláště je-li na místě veřejně přístupném páchán přestupek. V tomto ohledu jsem Váš podnět přeposlal na vědomí příslušnému vedení městské policie pro Prahu 9 pod jejíž řídící pravomoc kbelská služebna spadá. Nicméně toto asi není meritorní částí Vašeho příspěvku, za níž považuji spíše část řešení samotného problému.

Zde mám pro Vás veskrze pozitivní zprávu, jelikož aktuálně skončila lhůta pro odvolání obviněného proti rozhodnutí o přestupku, kterého se měl dlouhodobě dopouštět tím, že porušoval veřejný pořádek v centrální kbelské lokalitě. Mělo docházet k znečišťování veřejného prostranství a neoprávněnému užívání takového prostoru, a to zejména při přespávání v křoví, což také budilo veřejného pohoršení. Na nabídky pomoci ze strany radnice přestupce dlouhodobě nereflektoval.

Pachateli bylo v souladu se zákonem zakázáno pobývat v rámci MČ Praha 19 po dobu dvou měsíců. Porušení tohoto zákazu již je možno kvalifikovat jako trestný čin. Věřím, že to v místě sám poznáte.

V opačném případě prosím při zjištění přestupkového jednání kontaktujte přímo hlídku Policie hl. m. Prahy na lince 156, která je právě v těchto přestupkových věcech oprávněna zasáhnout. Vytvoříte tím totiž nejlepší podmínky pro odvrácení růstu takového problému, kdy policisté v prvé řadě ukončí protiprávní jednání přestupce, a dále zajistí dostupný důkazní materiál pro případné správní řízení, kde mohou padat na hlavu stálých a nepoučitelných hříšníků exemplární tresty.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 04
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.