Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        2. duben - 2014- 15:49
 Jméno :               Vladimír Kučera
Dobrý den, chtěl bych vědět, jaké jsou hodnoty radonu v naší lokalitě. Měřením v bytové jednotce v ulici Katusická u bývalého hotelu Erko byla podle zadavatele měření překročena hraniční hodnota čtyřnásobně. Plánují se měření?
Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 04/07/14 12:19 ]

Dobrý den, k otázce radonu Vám sděluji následující: Měření radonového záření proběhlo v roce 1995, kdy na základě naměřených hodnot radonového záření, které se pohybovalo v hodnotách 80 – 150 Bq/m3 prostoru bylo jako opatření pro snižování uvedených hodnot přijato opatření čističek vzduchu. V roce 2002 vstoupila v účinnost vyhláška č. 307/2002 Sb., kde v §95 jsou stanoveny směrné hodnoty objemové aktivity radonu. Dle této platné vyhlášky je směrná hodnota radonu ve stávajících stavbách za běžného užívání stanovena na hodnotu 400 Bq/m3, kdy při překročení této hodnoty se zvažuje provedení opatření, které by úroveň ozáření ve stavbě snížila.

V nedávné době byla MČ předložena zpráva o sedmidenním měření aktivity radonu v bytovém domě Katusická, kde uváděné hodnoty se pohybovaly v rozmezí 800 – 1050 Bq/m3. Přestože se tedy jednalo o velmi krátkodobé měření, vedení radnice okamžitě iniciovalo jednání o této problematice za přítomnosti vedoucích pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, úseku radiační ochrany. Na tomto jednání bylo dohodnuto a následně MČ Praha 19 objednané plošné měření radonové aktivity v celém bytovém fondu MČ a to měření, které bude probíhat po dobu 6 měsíců. Po skončení tohoto měření budou občané podrobně informováni o výsledcích.

Ing. Lubomír Tejrovský
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.