Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        11. duben - 2014- 10:10
 Jméno :               Michaela
ráda bych se zeptala, jestli má radnice plán pro stavbu hřišť pro odrůstající děti. Přeci jenom kbelské děti začínají růst, na dětská hřiště mohou do nějakých devíti let. A co dál? Viděla jsem jeden záchvěv pod Nouzovem, ale to je všechno??? Jedna prolejzačka na jedno sídliště? Proč nevyužít prostor v lesoparku - hřiště pro větší děti, ale i dospělé a seniory. Co pro větší děti bike park? Neodepisujte mi prosím, že je tu podprahové centrum pro nudné vnitřní využití...

V případě, že s něčím takovým počítá, můžete napsat kdy výhledově? Aby to zas nedopadlo jako se školou, kdy se děti učí snad i v kuchyni mezi kuchařkami a naše děti nevyrostly v dospělé. V tom případě bych se radši už zeptala těď: Co máte připravené pro seniory???

Dosud jsem byla spokojená - parky, hřiště, ale začínám být nespokojená, jak zaspáváte dobu - nevyhovující malá škola, žádné využití pro větší děti, dospělé a seniory!!! Viděli jste vůbec, že nějaké hřiště pro seniory existuje???
Děkuji, Michaela


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 04/11/14 10:11 ]

Vážená paní Michaelo,
ve Kbelích se v současné době nachází celkem jedenáct dětských hřišť a to jednotlivě rozdělených dle věkových kategorií dětí. Jak jste sama uvedla, všechna hřiště jsou postupně rekonstruována a proto se zatím výstavba nových hřišť neplánuje. Využití pro starší děti a především teenagery je myslím si veliké. Dokonce není výjimkou, že si na tato hřiště a sportoviště odskočí i dospělí. Pro Váš přehled mohu konkrétně vyjmenovat:
-Dětské hřiště Sojovická – zde se nachází oplocené sportoviště s basketbalovými koši a umělou stěnou
-Dětské hřiště Xaverovská – zde je možné si zahrát basketbal, nechybí zde ani kůly na sítě pro hru volejbalu či nohejbalu
-Sportoviště Luštěnická – zde se nachází asi největší možné využití pro starší děti, teenagery a dospělé… Nachází se zde in-line okruh pro kolečkové brusle a kola. Dále jedno hřiště s kůly na sítě pro hru volejbalu či nohejbalu a oplocené hřiště s tribunou pro hru basketbalu nebo fotbalu.
S pozdravem
Barbora Andělová, DiS.
referent OŽPD ÚMČ Praha 19I problematice aktivizace seniorů se radnice již dlouhou dobu věnuje tím, že přispívá na Klub seniorů i Svaz tělesně postižených nemalou částkou na jejich aktivní činnost. Dále - opět za fin. podpory kbelské radnice vznikl Klub aktivních balónku, kde se pravidelně každé úterý věnují rehabilitačním cvikům dle konkrétních možností přítomných, event. se skupinka mobilních seniorů pravidelně prochází - tzv. nordic walking po oblíbených místech ve Kbelích i okolí. Na základě pravidelných návštěv klubů seniorů i různých anket jsme zjistili, o co konkrétně mají senioři ve Kbelích zájem. Na zahradě DS Mladoboleslavské se nejen pro zdejší obyvatele, ale pro všechny přicházející kbelské seniory vybudovaly sportovní prvky - jako např. ruské kuželky, zakoupily se veškeré další potřeby pro venkovní i interiérové aktivity (hůlky nordic walking, gymnastické míče, petanque, ergoterapeutické stolní hry a mnohé další-vše pro seniory k zapůjčení v DS Mladoboleslavské).
Právě probíhá výběrové řízení na cvičící stroje, které radnice zakoupí pro využití všech věkových kategorií návštěvníků parku. I na "pejskaře" se pamatuje a vybudovávají se v parcích nová oplocená hřiště - cvičiště pro psy.
Pro celou veřejnost (děti, pubescenty, dospělé i seniory) zde pořádáme mnoho kulturních, sportovních i jinak zaměřených akcí
Šárka Egrtová
Odbor public relations ÚMČ Praha 19


Již tradičně jsou k dispozici pro kbelské žáky různých věkových kategorií následující zájmové kroužky a kurzy:
Pro děti 1. stupně:
-florbal, moderní gymnastika, malování na kameny, keramika, informatika, vaření,
-pěvecký kroužek, anglický jazyk, hra na zobcovou flétnu, tanečky, moderní tance,
-hip-hop, street dance, hra na klavír, hra na kytaru.
Pro děti 2. stupně:
-přírodovědný kroužek, historický seminář, konverzace v anglickém jazyce, moderní tance, hip-hop, street dance, hra na klavír, hra na kytaru klasickou i elektrickou.
Zájmové kroužky a kurzy probíhají jak v prostorách základní školy, tak i v učebnách kbelského Lidového domu. Seznam kroužků či kurzů včetně časových dispozic je k dispozici na webových stránkách Úřadu městské části Praha 19 i stránkách základní školy Albrechtická.
Informace o pořádání zájmových kroužků i kurzů je možno získat mimo jiné u pí. Moniky Ulrichové, tel.: 284 080 850 nebo 775 590 386, případně je možno obrátit se na ni formou el. mailu: monika.ulrichova@kbely.mepnet.cz."Vážená paní Michaelo,
děkuji za Váš podnět, mohu-li jen doplnit k Vašemu vyjádření ohledně Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 (dále jen NCA), tak v jistém smyslu plně chápu Vaší preferenci venkovních aktivit oproti poněkud statičtějším aktivitám vnitřním.
I my si uvědomujeme, že pro kbelskou mládež jsou samozřejmě venkovní aktivity podstatné, ale aktuálně jak i Vy správně naznačujete, tak NCA nedisponuje přilehlým venkovním prostorem, kde by bylo možno tuto činnost realizovat.
Toto na jednu stranu kompenzujeme aktivními hrami do interiéru, jako je využití počítačových her s pohybovým senzorem, které umožňují dětem a mládeži propojit virtuální realitu, soutěžení a pohyb, dále také pořízením pingpongového stolu, který poskytuje aktivní sportovní zábavu, jenž je navíc podtržena realizací častých turnajových aktivit, a na druhou stranu v rámci dobré spolupráce s dalšími kbelskými organizacemi využíváme pronájmu stávajících sportovních prostor (za což takto na dálku musím připojit poděkování ZŠ Kbely a SK Kbely), kde nabízíme například malou kopanou (tzv. hanspaulka) či aktivity střeleckého klubu, kdy aktuálně jednáme o možnosti podpory kurzů sebeobrany pro všechny věkové kategorie.
Ještě jednou tedy děkuji za Váš podnět a vězte prosím, že se nebráníme žádnému nápadu a jen oceníme budete-li se chtít zapojit do spolupráce v rámci činnosti NCA. Možná Vám to pomůže vrátit Váš ztracený pocit spokojenosti."
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19Ohledně problematiky školských a předškolních kapacit Vám mohu doložit, jak se tímto intenzivně zabýváme. Již v roce 2005 jsme započali program zkapacitnění kbelských mateřských škol, kde jsme postupnou přestavbou u obou MŠ navýšili kapacitu na dvojnásobek. V roce 2006 byla přestavěna MŠ v ulici Letců a následně přistavěna tělocvična a naukové učebny v ZŠ Albrechtická. Na podzim 2010 byla dokončena komplexní rekonstrukce MŠ v ulici Albrechtická a následující rok jsme rozšířili jídelnu v základní škole. Od roku 2011 pak v tzv. zásobníku investic, který shromažďuje hl. m. Praha, jako kraj odpovědný za rozvoj kapacit ve školství, figuruje naše žádost na rozšíření kapacit základní školy o další potřebné třídy. Naléhavost této potřeby jsme pak podložili v roce 2012 zadáním demografické studie. V roce 2013 byly zvažovány i alternativní možnosti dislokované školy, avšak nakonec zvítězilo řešení v podobě zajištění alespoň části vlastních zdrojů na rozjetí výstavby nové školy, a to prodejem budovy ve Slovačíkově ulici a konečná podoba umístění nové budovy ZŠ v západní části pozemku u současné budovy namísto malého hřiště. Intenzivní jednání pana starosty slavily úspěch v březnu t.r., kdy nám byla přidělena první dotace a byly zahájeny práce spojené s přípravou výběrového řízení a stavbou. To že jsme oproti jiným s řešením vepředu, svědčí to, že ostatní MČ se ještě zabývají kapacitami v mateřinkách a na základní školy jim již nezbývá, neboť silné ročníky udeřili všude a zejména pak na okraji Prahy je situace intenzivnější novou výstavbou. Ostatní řeší rozšiřování jednotlivých tříd, my řešíme dostatek kapacit celou novou budovou.
S pozdravem
Ivana Šestáková
zástupce starosty MČ Praha 19

odpověď


[ zaslal Bc. Monika Ulrichová, DiS., 04/15/14 15:02 ]

Několikrát jsem si ještě přečetla dotaz pí. Michaely a chtěla bych ještě doplnit své vyjádření o informaci, že MČ Praha 19 je z celé Prahy na 1. místě v množství míst v mateřských školách v přepočtu na počet obyvatel (tj. z celkem 57 městských částí).
S pozdravem,
Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství, kultury a personální

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.