Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        17. duben - 2014- 11:57
 Jméno :               Dana
Dobrý den , chtěla bych se zeptat kde je možné si požádat o předložení k nahlédnutí zápisu ze zasedání komisí.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 04/22/14 11:45 ]

Komise vznikají ze zákona o hl. m. Praze jako poradní orgány Rady MČ, tudíž její hlavní náplní je spolupracovat na úkolech či doporučovat stanoviska Radě. Proto její jednání a následně zápisy jsou určeny Radě. Jednání jsou neveřejná, pokud má však občan MČ zájem o něčem komisi informovat či svěřit se jí s nějakým problémem a požádat o jeho projednání, může se pochopitelně na příslušnou komisi, která se danou problematikou zabývá obrátit a ta zváží, zda si občana přizve přímo do komise či jeho žádost přímo na komisi projedná a následně informuje občana. A to buď s pozváním na projednání v komisi nebo informuje Radu a ta zaujme k problému stanovisko. Zápisy z komisí nejsou určeny tedy pro tzv. veřejné čtení, navíc stanoviska komisí jsou podpůrným rozhodovacím instrumentem a komisaři musí mít oporu v Radě v tom smyslu, že jejich rozhodnutí či názory nebudou „propírány či jinak hodnoceny“. Komise se totiž zabývají i problematikou, se kterou nemá veřejnost co dočinění, týkají se např. přidělování bytů do DS nebo ze zdravotně sociálních důvodů, posuzování staveb ve vztahu ke stavebnímu zákonu, řešení sociálních aspektů, kde se setkáváme s osobními údaji a dalšími informacemi, které si komisaři musí po opuštění jednání komise ponechat pro sebe. Není to tedy tak, že by komise jednaly v utajení, ale informace přímo ze zápisů jsou neveřejným dokumentem, což chrání obě strany. Rada MČ Praha 19 na každém svém řádném jednání se zápisy z komisí zabývá a pokud je potřeba, uvede do svého usnesení podporu stanoviska komise a vydá je jako své usnesení. Ve zprávě o činnosti Rady, kterou pravidelně na zasedání zastupitelstva předkládáme, se s takovým usnesením můžete setkat. Proto pokud máte potřebu či nějakou problematiku, se kterou se chcete na některou s komisí obrátit, učiňte tak, jak je uvedeno výše.
S pozdravem
Ivana Šestáková
zástupce starosty MČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.