Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        21. červenec - 2014- 12:59
 Jméno :               Eva
Dobrý den, více jak před měsícem jsem měla dotaz týkající se řešení azbestu v obecních bytech. Do dnešního se tento dotaz nejen nezobrazil, natož aby na něj někdo odpověděl.
Tak se tedy ptám znovu. Bude se řešit otázka azbestu v obecních bytech? Děkuji a doufám, že se dočkám odpovědi. Eva


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 08/01/14 13:37 ]

Vážená paní,
Rada MČ Praha 19 na svém 85. zasedání, konaném dne 16.6.2014 podrobně zabývala otázkou azbestu v obecních bytech, rozšířila projednávaný bod týkající se radonu a jeho měření v obecních bytech o měření azbestu a uložila vedoucímu OMIBNH zajistit měření či studii nebezpečnosti přítomnosti azbestu. Vzhledem k tomu, že se jedná se o poměrně nákladnou záležitost, neboť problematikou přítomnosti azbestových vláken se zabývají pouze firmy, které mají akreditované oprávnění k laboratornímu zjištění a i k odborné likvidaci azbestu, byly tyto firmy osloveny k podání nabídky. Následně doručené nabídky byly projednány na mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 , konaném dne 29.7.2014 s tím, že bude provedeno měření přítomnosti vláken azbestu a odběr vzorků v třech náhodně vybraných bytech. S výsledky tohoto odběru a analýzy vzorků na obsah azbestových vláken budou občané ihned seznámeni.
Ing. Lubomír Tejrovský
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.