Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        2. leden - 2015- 16:19
 Jméno :               Vladimír Lamoš
Dobrý den,
plánuje město (pokud je vlastníkem) "něco" dělat s prostory na pomezí ulic Semilská a Herlíkovická? Je zde stále cedule "na prodej" a prostory, které jsou dlouhodobě nevyužity. Pokud ano, co a kdy?
Děkuji.
Vladimír Lamoš


KOMENTÁŘ


[ zaslal Libuše Lipoldová, referent OSBNH, 01/05/15 18:05 ]

Dobrý den, předpokládám, že se jedná o pozemky vpravo od Semilské mezi Herlíkovickou a tratí, které jsou tyto:
První od Semilské je parc.č. 1963/212 ve vlastnictví EXCON, a.s. která tam původně uvažovala se stavbou sportovní haly. Nyní jsou v území OB a v katastru vedeny jako ZPF, orná půda. Za ním následují pozemky parc.č. 1963/290 a 291, které jsou ve vlastnictví členů SVJ Herlíkovická čp. 1021 a v KN vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha. Leží v území IZ (izolační zeleň) a pokud vím, slouží jako zasakovací jímky. Za těmito pozemky rovněž v území IZ leží pozemek parc.č. 1963/292 v KN vedený jako zeleň. Tento pozemek je svěřen MČ Praha 19 a jedná se o svah mezi Herlíkovickou a tratí, který je osázen stromky a nízkou zelení.
Za těmito pozemky za hřištěm směrem k Jilemnické je pozemek 1963/1 svěřený MČ P 19, v katastru vedený jako ostatní plocha-zeleň, právě tak jako poslední přiléhající k Jilemnické parc.č. 1963/8. Oba jsou svažité, osázeny stromky, keři, travou.
S pozdravem Lipoldová Libuše

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.