Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        6. leden - 2015- 14:55
 Jméno :               Tomáš
Dobrý den, bylo by možné změnit rychlost v celé ulici Mladoboleslavská alespoň na 70? Vznikají tam hrozné kolony. Pokud ne, tak prosím vysvětlení, protože např. přechodů je tam velice málo.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 01/08/15 12:49 ]

Vážený pane Tomáši,
příslušným silničním správním úřadem ke komunikaci Mladoboleslavská je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, správcem komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Jak je nám známo, komunikace Mladoboleslavská byla mimo zástavbu Kbel (v oblasti kasáren) budována velkoryse jako komunikace extravilánového typu, ale umístění přechodů pro chodce neumožňuje zvýšit rychlost na 70 km/h. Horší průjezdnost komunikace způsobuje často i špatně propustná křižovatka komunikací Mladoboleslavská a Kbelská, která měla být rekonstruována, avšak neumožňuje to jeden z vlastníků pozemků v lokalitě.
S pozdravem Radek Čermák
referent Oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřadu městské části Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.