Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        27. leden - 2015- 10:03
 Jméno :               pavla
v reakci na vaši předchozí výzvu k podávání návrhů, bych chtěl navrhnout prodloužení linky 201 nejlépe do Satalic (třeba k oboře), v nejhorším třeba alespoň v době mimo špičku. Při změnách uskutečněných v září 2011 jsme ve Kbelích přišli o autobus č.186. Zejména v době delších intervalů se z metra v Letňanech nabízí jako nejvýhodnější spojení do Kbel autobusem č. 201, který však končí v Bakovské. Další spoje do vzdálenějšího konce Kbel pak nenavazují, případně sice navazují, ale vzhledem k rozpětí příjezdů a odjezdů autobusů, spoj často ujede. Připadá mi jako naprostá hloupost dělat konečnou jakéhokoli spoje Městské dopravy dva kilometry před koncem Prahy. V Letňanech je nákupní centrum, mnoho i starších lidí s těžkým nákupem by uvítalo, kdyby nemuselo v Bakovské vystoupit a jít kilometr či dva pěšky, nebo čekat dvacet minut na jiný autobus, aby se dostali pouze o jednu či dvě stanice dále. Také vzhledem k tomu, že opět, jako již tradičně neuklízíte sníh z chodníků, znamená to pro ně nejčastěji brodit se dva kilometry sněhem s nákupníma taškama.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 01/28/15 10:12 ]

Vážená paní Pavlo,
děkujeme za Vaši připomínku. Analogický návrh je opakovaně předkládán organizaci ROPID (lepší spojení na metro Letňany a k poliklinice Prosek pro jižní část Kbel). Váš návrh má bohužel úskalí v tom, že obratiště Satalická obora nemá další kapacitu. Pokud jde o spojení k metru a k Obchodnímu centru Letňany, bude prozatím posílena linka 269 na celodenní třicetiminutový interval ze zastávek Nymburská, Kbely a Huntířovská a ROPID prověřuje další posílení této linky ve špičce.
S pozdravem Radek Čermák, referent oddělení dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.