Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        27. leden - 2015- 10:19
 Jméno :               pavla
Ještě bych se chtěla zeptat na to, zda má být vykácen celý mnohahektarový háj staletých listnáčů, jehož menší, přesto však obrovská část už padla zřejmě kvůli obavám z útoků na vojenské letiště? Jde o háj mezi relativně nově postavenou dálnicí a letištěm, který chránil a dosud ještě chrání, i když po vykácení jeho části již méně, část Kbel před exhalacemi a hlavně před nepřetržitým hlukem z této frekventované dálnice.
Bude kácení pokračovat? Pokud ano, kdo a kdy to prosím rozhodl. Protestovali proti kácení volení zástupci? Nebo jaké je k tomu stanovisko kbelských zastupitelů a místního úřadu ve Kbelích? Co ekologové? Možná tento háj již nespadá do katastru Kbel, ale kbelských občanů, zejména bydlících u letiště, se přesto jeho kácení dost podstatně týká.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS. vedoucí OŽPD, 01/27/15 13:09 ]

Dobrý den,
jedná se o území na několika katastrech v různých městských částech. Převážná část dřevin se nachází na území vojenského letiště, kácení bylo povoleno po projednání mezi pracovníky Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí, které kácení vyhodnotilo jako činnost konanou v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu podle § 90 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle stanoviska odboru vojenského letectví Ministerstva obrany tvoří větrolam překážku v ochranných pásmech radiolokačních zařízení letiště.Povolení ke kácení bylo vydáno ekologem OdPFM Praha (celkem 267 topolů, jasan ztepilý 5 ks, jeřáb ptačí 3 ks). Za pokácené dřeviny je v tomto rozhodnutí nařízena náhradní výsadba.

Městská část Praha 19 nebyla účastníkem řízení o povolení kácení předmětných dřevin. Pro více informací týkajících se kácení dřevin na vojenském letišti je možné se obrátit na ekologa OdPFM Praha, nebo na hlavního ekologa Ministerstva obrany, případně na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, které kontroluje činnost spojenou s kácením, aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.
B. Pokorná OŽPD

odpověď


[ zaslal Michal, 01/28/15 10:53 ]

Výška porostu v okolí letiště musí splňovat parametry popsané v Předpise L14 vyudaném Úřadem pro civilní letectví (tzv. Překážkové roviny). Tento předpis stanovuje parametry důležité pro bezpečnost letového provozu a má tedy jednoznačně přednost před ekologickými nebo jinými aktivitami. V podstatě lze říci, že pokud by kontrola ÚCL našla jedinou větev, která přesahuje výše uvedené ochranné pásmo, prohlásí letiště za neschopné letového provozu, což si asi vzhledem k významu kbelského letiště těžko někdo dovedeme představit.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.