Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        20. květen - 2015- 16:08
 Jméno :               Jitka P.
Dobrý den, je pravda, že se uvažuje o nové vlakové zastávce Kbely - Nouzov? V jaké asi době výhledově?


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, referent odd. dopravy OŽPD ÚMČ Praha, 05/21/15 14:04 ]

Vážená paní Jitko,
v současnosti se dokončuje studie, kde je navrženo umístění zastávky a propočítána kapacita železniční trati, následně bude projednána v orgánech městské části, MHMP a předána na Správu železniční dopravní cesty. Prozatím jsme si při jednáních potvrdili, že zastávka je realizovatelná. Až SŽDC zřízení zastávky definitivně schválí, realizace proběhne v horizontu let podle jejího investičního plánu.V současnosti rovněž jednáme o zřízení midilinky, která by obyvatele nové zástavby pod Nouzovem přiblížila ke stávající železniční zastávce.
S pozdravem Radek Čermák
referent Odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.