Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        8. říjen - 2015- 19:48
 Jméno :               Jiří Konečný
Dobrý den,

během roku 2014 proběhlo měření radonu v bytech MČ Kbely. Jsou už prosím k dispozici výsledky? Kde bych je mohl najít?

Děkuji


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Lubomír Tejrovský, 10/14/15 11:34 ]

V loňském roce byli osloveni nájemci obecních bytů k možnosti měření radonové aktivity. Ze všech oslovených nájemců si 200 nájemců vyzvedlo měřiče a probíhalo půlroční měření v uvedených bytech. Po ukončení tohoto měření SURO ( Státní úřad radiační ochrany) měření vyhodnotilo a následně výsledky měření byly zaslány nájemcům. U 20 bytů, kde byly zjištěny hodnoty radonové aktivity nad normu v současné době probíhá po dohodě s příslušným nájemcem další dlouhodobé měření ventilace, aby tak SURO mohl stanovit případná ozdravná opatření, vedoucí ke snížení radonové aktivity v uvedeném bytě. Nejednalo se tedy o plošné měření ve smyslu plochy Kbel, ale o měření v obecních bytech u nájemců, kteří si vyzvedli a do jednotlivých místností jimi užívaného bytu měřiče umístili.
S pozdravem
Ing. Lubomír Tejrovský
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.