Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        1. listopad - 2015- 19:46
 Jméno :               Lukáš F.
Dobrý den, mám dotaz k umístění dopravní značky Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) (č. IP 11g) v ulici Jilemnické před domem č.p. 136/11. Byla tato značka schválená v dopravně inženýrském rozhodnutí (DIR)? Vozidla, která na tomto parkovišti parkují směrem k ulici Toužimská, zasahují do komunikace a výrazným způsobem omezují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Pokud se míjíte s protijedoucím vozidlem, tak tak majitelé vetších automobilů nemají šanci projet. Osobně si myslím, že v tomto případě s takto osazenou značkou, komunikace nesplňuje bezpečné parametry průjezdu. Děkuji za odpověď


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 11/02/15 15:56 ]

Vážený pane Lukáši,
děkujeme za Váš podnět. Způsob parkování jsme pro jistotu na místě prověřili. Na označení parkoviště bylo vydáno stanovení dopravního značení se souhlasem Policie ČR (z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu). Nejedná se o chodník v pravém slova smyslu, dosud šlo o manipulační plochu pro místní. Jak asi sám víte, tato plocha nemá napojení na síť chodníků v okolí a nemá ani parametry chodníku. Stanovení bylo vydáno na základě žádosti všech uživatelů této manipulační plochy.
S pozdravem Vladimír Bílek,
vedoucí odd.dopravy OŽPD ÚMČ Prahy 19.

odpověď


[ zaslal Jan Fiala, 11/05/15 15:38 ]

Dobrý den,
jaké tedy jsou parametry chodníku? Kde je definováno, co je a co není chodník? Rád bych totiž takovéto manipulační plochy využíval k jízdě, třeba na kole. V jiných místech je vjezd na podobné plochy pokutován a znalost definice chodníku by se mi hodila.
Děkuji

odpověď


[ zaslal Vladimír Bílek, 11/10/15 12:25 ]

Vážený pane Fialo,
u chodníku obecně platí, že nový má mít šířku nejméně dva metry a má mít logickou návaznost na ostatní pěší koridory. Podrobnější řešení a další rysy jsou uvedeny zejména v normě ČSN 73 6110 a příslušných technických podmínkách jako vzorová řešení (například v obytných zónách). Obvykle jde o plochu v přidruženém dopravním prostoru, která je zřetelně oddělena zvýšeným obrubníkem, sloupky a podobně. Protože se obecně předpokládá, že takové místo je chodník, bývá jiné určení pro takovou plochu označeno dopravní značkou, což se týká nejčastěji parkovišť. Příkladem jsou zčásti dlážděná parkovací místa v Toužimské ulici.
V případě nejasnosti bývá chodník označen svislým nebo vodorovným značením jako stezka pro pěší či pěší zóna.
S pozdravem Vladimír Bílek,
vedoucí odd.dopravy OŽPD ÚMČ Prahy 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.