Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        27. únor - 2016- 15:58
 Jméno :               Kateřina Pokorná
Dobrý den, předem mého dotazu chci velice pochválil radnici za zvelebování Kbel. Žijí tady již 5 let a jsem tady velice spokojena. Jen co mě velice mrzí je jak radnice úplně zapomíná na sídliště na Nouzově kde bydlim. Celých pět let nám slibujete zastávku vlaků. A pán z radnice tady furt píše že je to na SZDC. Potom mě mrzí že se tady pořad mluví o točně u hřbitova a také pořad není. A ciklostezka na Ctěnice je také v nedohlednu. Prosím o zájem o tyto projekty. Děkuji za odpoveď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 03/02/16 08:10 ]

Vážená paní Pokorná,
těší nás, že si všímáte naší snahy o zvelebování Kbel. Věřte prosím, že v případech, kdy je vše jen na nás, dokážeme reagovat rychle. To se týká například úprav zeleně, dětských hřišť, sportovišť nebo dopravního značení. V prosinci loňského roku navíc (po našem několikaletém úsilí) organizace ROPID zřídila linku 159, která oblast pod Nouzovem propojuje s kbelským nádražím a Čakovicemi. V případě, že musíme spolupracovat s dalšími institucemi je vždy situace složitější. Pokračování projektů je navíc závislé na zajištění financování ze strany cizích vlastníků.

Nyní aktuálně k jednotlivým projektům:
1) Cyklostezka Jilemnická
Hlavní město Praha po dlouholetém urgování ze strany městské části zadalo studii na celkové úpravy komunikace Jilemnická mezi Nouzovem a zámkem Ctěnice. Studie zahrnuje i cyklostezku a přístupové cesty k budoucí vlakové zastávce. Po dokončení má být zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

2) Vlaková zastávka Nouzov
Městské části se podařilo prokázat, že zastávka neohrožuje zájmy Správy železniční dopravní cesty v území. Zadání dokumentace pro zastávku je rovněž závislé na dokončení studie komunikace Jilemnická.

3) Obratiště u kbelského hřbitova
Po řadě probíraných variant a nyní z iniciativy městské části probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. V letošním roce by mělo rovněž proběhnout územní řízení. Bohužel, nemůžeme přeskočit nebo uspíšit postupné kroky povolovacího procesu, neboť jsme vázáni lhůtami pro získávání podkladů a stanovisek jednotlivých účastníků řízení. Co se týče vaší lokality Pod Nouzovem a vlastně celých Kbel, tak se radnice snaží věnovat se všem místům se stejnou péčí.

Poslední novinkou je instalace venkovních cvičících prvků na plochu vedle dětského hřiště, kterým budeme věnovat i článek v místním dvouměsíčníku Kbeláku.
S pozdravem
B. Pokorná, OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.