Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        12. březen - 2016- 08:51
 Jméno :               Miroslav
Dobrý den,

prosím o odpovědi na otázky týkající se úklidu a čistoty ve Kbelech, konkrétně části Nouzov.
1) Jake instrukce pro úklid má pověřený pracovník (tento týden dokonce dva) ? Zdá se mi velice neefektivní jeho pochůzky, kdy na dosah z chodníku občas něco sebere a ostatní odpadky nechá bez povšimnutí. (Např. druhá strana cesty ke hřbitovu, příkopy).
2) Kdy se již konečně bude někdo zajímat o černou skládku u žel. přejezdu na ulici Jilemnická. Na jedné straně trati se zlikvidovala, na druhé vznikla.
3) Jak pravidelně se uklízejí příkopy podél Semilské, Jilemnické a spojnici mezi nimi?

Předem děkuji za odpovědi a zřízení nápravy. Neptám se poprvé, bohužel můj příspěvek nebyl publikován.

Miroslav


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 03/15/16 14:17 ]

Vážený pane Miroslave,
děkujeme za pozornost, jakou věnujete úklidu a čistotě Kbel.
Pracovník, případně dva (to se ale jedná o odsouzeného k veřejně prospěšným pracím) má za úkol sběr odpadků po občanech, kterým se nepodařilo odpadky odnést, tam kam patří – do odpadkového koše či nádobě na komunální odpad.
Sběr těchto odpadků má za úkol tento pracovník na pozemcích, které jsou v přímé správě Městské části, nikoliv pozemky svěřené např. Technické správě komunikací, jako jsou právě příkopy u komunikací. Místa určitě prověříme a pakliže se bude jednat o pozemky MČ, sjednáme nápravu, případně uvědomíme vlastníka nebo správce pozemku.
Další zmíněné je černá skládka na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterou rovněž uvědomíme. Jedná se o skládku bioodpadu. Kbelští občané mají možnost zdarma odložit bioodpad do nedalekého sběrného dvora, stačilo by jen popojet o pár metrů dále. Nebo využít pravidelně přistavovaných kontejnerů od MČ na bioodpad. A nebo za poplatek přímo od domu při sezónním svozu za 644,- Kč bez DPH, celoroční svoz 966,- Kč bez DPH. Další informace je možné zjistit na stránkách Městské části Praha 19 v sekci odpady http://www.praha19.cz/documents/odpady.php . V případě dalších otázek či doplnění kontaktujte přímo odbor životního prostředí a dopravy.
S pozdravem B. Pokorná OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.