Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        5. červen - 2016- 19:50
 Jméno :               Jiří Šimáček
Dobrý den,

bylo by možné zajistit pokácení náletových bříz mezi domy v Košařově 652 a 654. Břízy jsou již přerostlé a některé začínají usychat. Při silnějším větru může hrozit pád některého ze stromů na obytné domy. O věčně ucpaných okapech, které musíme nechávat pravidelně minimálně 2x do roka čistit, nálétaných semen a listů v bytech ani nemluvím.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 06/09/16 12:06 ]

Dobrý den,
kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Podle § 8 tohoto zákona lze povolení vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla mimo vegetační období.
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství je proto povinen provést ohledání na místě a posoudit stav a význam stromů a následně bude rozhodnuto o dalším postupu.
Bílek OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.