Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        25. červenec - 2016- 22:08
 Jméno :               Jaroslava Prchalová
Dobrý den, zajímalo by mě, co se buduje v ulici Jilemnická naproti bytovým domům č. 12 a 10? Kdy by měla být stavba dokončena? Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 07/27/16 12:15 ]

Dobrý den paní Jaroslavo,
v ulici Jilemnická se buduje parkoviště. V tomto případě bylo vydáno územní rozhodnutí čj. P19 545/2015-OV/N ze dne 9.3.2015, které nabylo právní moci 10.4.2015 a následně bylo vydáno stavební povolení čj. P19 4134/2015-OV/N ze dne 4.7 2015 a to nabylo právní moci dne 13.8.2015. Územní a stavební povolení vždy viselo 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 19. V té době bylo možné nahlédnout do dokumentace a vznést případné námitky. Parkoviště bude zřízeno na ploše, která je v současnosti zarostlá náletovými dřevinami, které budou odstraněny. Plocha parkoviště bude ze zámkové dlažby a v prostoru parkoviště budou zachovány dva vzrostlé stromy, podél parkoviště bude vybudován chodník. Nové parkoviště bude mít kapacitu 26 parkovacích míst. Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma KVS stavební s.r.o., Kolbenova 34, Praha 9 a měla by být dokončena do konce září 2016. Současně probíhá v sousedství budoucího parkoviště výstavba rodinného domu soukromým investorem.
OŽPD Bílek

odpověď


[ zaslal Jaroslava Prchalová, 07/27/16 20:49 ]

Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď!

odpověď


[ zaslal Vladimír Lamoš, 07/28/16 16:19 ]

A kdy prosím dojde k zahájení a dokončení rozšíření parkoviště u autobusové zastávky Zamašská? Děkuji. Vladimír Lamoš

odpověď


[ zaslal Vladimír Bílek, 07/29/16 14:19 ]

Děkujeme za dotaz. Je vysoutěžen dodavatel stavby a v nejbližších dnech připravujeme předání staveniště. Následně bude stavba probíhat dle podmínek stavebního povolení a vyjádřeních dotčených orgánů. Stavbu bychom chtěli dokončit, co nejdříve.
Bílek OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.