Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        19. říjen - 2016- 17:54
 Jméno :               Vladimír Ing.Menšík
Bohužel chtěli jsme v souladu s MU Satalice pouze prodloužení linky 202 z Bakovské do Satalice. ( necelých 3 km) Naproti tomu šalamoucně Ropid (bohužel bez výrazného odporu ) rozhodl takto. Linka 159 zrušena bez náhrady, a místo ní nahradil velmi flekventovanou 202 kterou si operativně sebrali a přesunuli do Čakovic a dále pouze do Kbel - nádraží. Tímto jedním tahem vyřídil 3 trasy. Chytré ne ? Kdo napsal že 202 bylo nízké využití trasy Kbely - OC bud záměrně lže, nebo n ikdy na této trase nejel.Špatně zdůvodnění je také kromě jiného v tom , nemocní mají přednost před nákupem v Globusu. Kdyby pisatel jel původní 202 tak by viděl frakventovanost této linky Kbely- Mazurská.A malá připomínka. Nezeptal se někdo proč tam důchodci a sociálně slabí jezdí? Asi ti kteří dostávají přidáno v tisicovkách namísti 40 Kč tam nejezdí? V Satalicích Ropid sebral bez náhrady 186. Kdo se nebrání, toho oberou.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 10/22/16 18:35 ]

Vážený pane inženýre,
doplňujeme stanovisko organizace ROPID k Vašim připomínkám. Vašemu podnětu se budeme stejně jako ROPID nadále věnovat při vyhodnocování změn.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

Stanovisko organizace ROPID:
V obecné rovině bylo záměrem především vyhovět dlouhodobým požadavkům městských částí, upravit intenzitu provozu autobusových linek v úsecích, kde dochází k přetěžování spojů, či naopak tam, kde byly spoje nevytížené a zároveň nenavýšit objem nákladů na provoz celého systému PID.
Vámi navrhované řešení v podobě prostého prodloužení linky 201 ze zastávky Bakovská do Satalic, ač by splnilo požadavek MČ Satalice na vytvoření spojení k poliklinice Prosek, FN Bulovka, školám na Proseku a zlepšilo spojení ke stanici metra Letňany, by bylo prostým navýšením výkonů. Pokud by v daném úseku zůstal provoz linky 202 beze změny, prodloužení celé linky 201 by navýšilo v ročním objemu náklady na provoz PID řádově cca o 3 - 4 miliony korun. Prodloužení pouze části spojů linky 201 (tj. při zachování linky 202 by zde byl počet spojů cca stejný jako nyní od 15. října 2016) by ovšem splňovalo výše zmíněné požadavky MČ Satalice jen částečně, nebylo by zde možné spoje obou linek koordinovat, jelikož linky 201 a 202 měly ve špičkách pracovních dnů různé intervaly a také by nebylo možné kompenzovat nárůst vyšších nákladů v jiných úsecích. Případné posílení linky 202 v celé původní trase bez kompenzace v jiných úsecích tak, aby bylo možné koordinovat spoje s linkou 201, by opět navýšilo roční objem nákladů na provoz řádově cca o 6 milionů kč.
Dalším faktem, který bylo nutné brát v potaz, bylo velmi nízké vytížení linky 159 v celé trase a linky 202 v úseku Obchodní centrum Čakovice – Bakovská. To bylo dáno zejména tím, že linka 159 neměla návaznost na významnější přepravní cíle. V případě linky 202 pak ve zmíněném úseku docházelo ke sjíždění spojů s linkou 201 (jež byla v provozu v jiných provozních parametrech), přičemž celková poptávka v daném úseku nedokázala pokrýt vysokou nabídku, kterou zde spoje linek 201 a 202 v součtu poskytovaly. Pro ilustraci mohu uvést, že konkrétně linka 202 v tomto úseku vykazovala dle výsledků přepravních průzkumů průměrně za den vytíženost spojů ve výši 18 - 20%. Vytížení linky 201 bylo více rozmanité dle denního období a dne v týdnu a pohybovalo se v rozmezí 15 - 30% a vytížení linky 159 pak bylo u všech spojů v řádu jednotlivců.
Realizované opatření na linkách 159, 201 a 202 bylo proto provedeno tak, aby se v maximální možné míře ošetřilo vše výše uvedené. Tj. aby byl zachován stejný objem nákladů na provoz, splněny požadavky MČ Satalice a posílen provoz linky 201 ve špičkách pracovních dnů, což bylo nutné z důvodu přetěžování spojů v oblasti zastávek Sicherova, Hutě a též Tupolevovy a Českolipské ulice.
Nová trasa linky 202 mezi OC Čakovice a Kbely přes Čakovice a Miškovice byla zvolena záměrně v této podobě z několika důvodů. V prvé řadě bychom neradi rezignovali na provoz autobusové linky mezi Čakovicemi a Kbely. Vzhledem k tomu, že toto spojení bylo v podobě linky 159 obnoveno jakožto možnost návazné dopravy k vlakové lince S34, byl by to krok zpět. Naší snahou je železniční dopravu na území města preferovat a vytvářet podmínky pro její vyšší využívání. Toto zmiňuji v souvislosti s tím, že nová trasa linky 202 umožnila propojit účel návazné dopravy od vlaku s výše zmíněným řešením problému vedení linky v této trase k významnějším přepravním cílům. Pouhé prodloužení linky 159 by bylo možné opět pouze za cenu vyšších nákladů na provoz. Dalším přínosem je nabídka přímého spojení oblasti Bohnic, Čimic apod. s Čakovicemi, které nebylo zajištěno. Důvodem je fakt, že v zastávce OC Čakovice dochází v této relaci k cca dvojnásobnému pohybu cestujících, než ve směru, který linka 202 zajišťovala. Tj. cca dvojnásobný počet cestujících poptává ve směru od Ďáblic cestu dále do Čakovic, než kolik cestujících poptávalo cestu ve směru zastávky Trutnovská a do Letňan. A v poslední řadě bylo snahou zlepšit efektivitu provozu jak v úseku přes zastávku Toužimská (tj. navýšit obsazenost spojů pomocí optimalizace nabídky), tak i v relaci OC Čakovice – Kbely. Předpokládáme, že cestující, kteří využívali toto spojení a byli rozděleni mezi linky 159 a 202, budou nyní využívat právě novou trasu linky 202 a dojde tím i zde k navýšení poptávky a zlepšení efektivity provozu. Provoz linky 202 v úseku Čakovice – Nádraží Kbely není realizován v sobotu, neděli a ve večerním období opět z důvodu nízkého vytížení spojů v této relaci. Tj. linky 201 v Toužimské ulici a linky 202 do realizace změn. Navíc v tato období nebyla v provozu linka 159 a došlo by tak k navýšení objemu nákladů na provoz. V době, kdy není v provozu linka 202 v přímé trase ze Kbel k OC Čakovice je možný přestup mezi linkami 201 a 136, resp. 140 v zastávce Fryčovická. Jedná se o páteřní linky s častými intervaly.
Závěrem mi dovolte Vás ujistit, že provoz autobusových linek v celé oblasti bude nadále sledován, případné provozní či kapacitní nedostatky budou obratem řešeny a v případě dalších požadavků městských částí na úpravu provozu, budou vedena jednání směřující k jejich realizaci tak, aby provoz linek Pražské integrované dopravy zůstal efektivní, ale zároveň pro cestující přitažlivý.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.