Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        11. leden - 2017- 09:40
 Jméno :               Petr
Dobrý den ,
vážení dnes jsme se znovu přesvědčili , že Mp Kbely jedná bez rozmyslu a bezohledně.Ulice Pod Nouzovem je neošetřená , plná místy sněhu , ale MP rozdává pokuty. Přitom je jasně vidět , že k některému vozidlu se brodili sněhem. Nevíme , co si máme myslet, snad už radnice konečně zakročí. Prosím , nebojte se kritiky , a otiskněte zde můj vzkaz. Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Vladimír Bílek, 01/11/17 18:01 ]

Vážený pane Petře,
děkujeme za upozornění. Obratem jsem osobně prověřil stav komunikace, která se nachází v obytné zóně. Komunikace v úseku Jilemnická-Semilská je holá se zbytky sněhu v místě, kde při čištění stála zaparkovaná vozidla. V úseku k náměstíčku je povrch místy holý a místy se zbytky ujetého sněhu do 2 cm a komunikace je sjízdná i schůdná - viz fotografie v odkazech níže.
Doplňuji, že na chodnících a pěších zónách se chemické rozmrazovací materiály, dle vyhlášky hl.m.Prahy používají jen v definovaných případech a při teplotách pod -8 stupňů je neúčinná.
K činnosti městské policie se nemohu vyjadřovat a Váš příspěvek byl postoupen MP.
OŽPD - Vladimír Bílek

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

odpověď


[ zaslal Petr Váňa, 01/12/17 11:07 ]

Dobrý den,

já to vidím právě obráceně, MP bych poděkoval. Špatně zaparkovaná vozidla právě v tomto počasí velmi ohrožují všechny ostatní účastníky provozu jak chodce tak vozidla, protože překáží a snižují potřebný rozhled. A v tomto počasí kdy to každému klouže, je potřeba jak ten prostor tak ten rozhled pro bezpečný pohyb. A samozřejmě ta vozidla i stěžují očištění komunikace od sněhu. Jak tu má projíždět vůz s "radlicí", když jsou občas rádi se svozem odpadu, že se vůbec protáhnou.

Petr Váňa

odpověď


[ zaslal Ing. Jan Měchura, 01/12/17 14:43 ]

Dobrý den,
děkuji Vám za zaslaný podnět. Mezi úkoly strážníků městské policie patří mimo jiné také dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud v průběhu hlídkové činnosti strážníci zjistí porušení zákona, například porušením dopravních předpisů v případě vozidel zaparkovaných v rozporu s platným dopravním značením, ukládá jim zákon povinnost provést v této věci zákrok, nebo úkon, nebo učinit jiné opatření.
V případě dopravního přestupku se dle okolností většinou bude jednat o projednání přestupku s řidičem na místě nebo oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Ulice Pod Nouzovem i sousedící ulice Herlíkovická tvoří lokalitu, ve které dochází k porušování úpravy provozu poměrně často. Obě ulice jsou označené na vjezdech dopravní značkou IP26a – obytná zóna a možnost využití komunikace ke stání vozidlem je tudíž omezena jen na vyznačená parkovací místa. Nesprávně parkující vozidla v této lokalitě jsou předmětem četných telefonických i písemných stížností ze strany obyvatel obou ulic. Oznamovatelé poukazují na to, že tato vozidla porušují klidový režim platný pro obytnou zónu, svým stáním brání ve výhledu projíždějícím vozidlům a někdy překáží při výjezdu z podzemních garáží nebo z kolmých parkovacích stání. Časté kontroly, které strážníci ve vaší ulici provádějí, jsou důsledkem opakujících se dopravních přestupků v této lokalitě a reakcí na stížnosti samotných obyvatel ulice na špatné parkování. Nereagovat na oznámení o porušení zákona strážníci rozhodně nemohou, sami by tím zákon závažným způsobem porušili.

Ing. Jan Měchura
vedoucí okrsku MP pro Prahu 19

odpověď


[ zaslal Lukáš Nosek, 01/19/17 11:23 ]

Pane Bílek a proč jste sem nedal fotky druhé části Herlíkovické? A nebo chodníky z Herlíkovické do Pod Nouzovem? Aha to jste nemohl, protože to nikdo neuklízí..

odpověď


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 01/23/17 17:19 ]

Vážený pane Nosku,
městská část udržuje řadu chodníků a komunikací, aniž by to bylo její povinností. Jak jistě víte, tak se na území hlavního města Prahy vztahuje Nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, o údržbě a úklidu účelových komunikací zákon například nehovoří vůbec. Udržujeme přístupové cesty tak, aby se lidé dostali po hlavních trasách kam potřebují a děkujeme těm, kteří si odklidí sníh od vchodů k těmto trasám. Zmiňovaná oblast v okolí dětského hřiště určitě není hlavní přístupovou trasou a i přesto jsme ji nechali posypat. Na řadě míst byla údržba řešena chemickým posypem na řadě míst inertním materiálem. Zpětně jsou informace takové, že na někoho jsme sypali moc a na někoho málo. Kde vznikl problém v průběhu, tak jsme řešili chemicky v závislosti na teplotě a nebo inertním materiálem. Dále je také možnost se na nás kdykoliv obrátit s oznámením místa, kde by bylo potřeba posyp doplnit. V případě jakéhokoliv doplnění se neváhejte na mne obrátit.
S pozdravem
B. Pokorná OŽPD

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.