Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        17. leden - 2017- 10:25
 Jméno :               Petr
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda řešíte současné vlakové spojená Čakovice – Mas. nádraží, konkrétně zastaralost vozového parku? Tyto vozy, které používá dopravce KŽC jsou naprosto nevyhovující pro denní dopravu občanů do/z práce. Vozy nemají klimatizaci a obzvlášť v letních měsících je cestovaní dost nepohodlné. Vozy nejsou nízkopodlažní, což stěžuje dopravu rodičům s kočárky nebo osobám s omezenou schopností pohybu. Technický stav vozů je tak žalostný, že jsem byl svědek, kdy nešly otevřít na stanici dveře a cestující museli vystoupit až následující stanici. V průběhu jízdy jsou cestující ohrožováni samovolně otvíranými dvířky technického vybavení. V neposlední řadě, je ve vozech špína, záchody se nedají použít, protože jsou v zimních měsících zavřené a v letních jsou použitelné jen pro osoby se silným žaludek.
Jak je možné, že byla uzavřena smlouva se společností KŽC bez řádného výběrového řízení?
Proč je vlak dotován vyšší cenou 76Kč/km než u jiných dopravců, kteří používají nové moderní nízkopodlažní vlaky, viz článek "Za starý motorák platí Praha víc, než jinde stojí moderní vlaky", který vyšel na iDNES.cz: http://ekonomika.idnes.cz/stary-motorovy-vlak-z-prahy-do-cakovic-drahy-dotace-fhk-/eko-doprava.aspx?c=A131001_1983213_eko-doprava_fihKOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 01/23/17 17:22 ]

Vážený pane Petře,
Vaši stížnost na standardy kvality železničních vozů jsme předali na organizaci ROPID, která je příslušná ji řešit. Za oddělení dopravy dodávám, že stále usilujeme o to, aby příští rok byl nasazen nízkopodlažní vůz, jak nám bylo dříve přislíbeno.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd. dopravy OŽPD
ÚMČ Praha 19.

odpověď


[ zaslal Radek Čermák, 02/09/17 15:26 ]

Dobrý den,
byla nám doručena odpověď z ROPIDu, kterou tímto zveřejňujeme:

Vážený pane,
na lince S34 z Prahy Masarykova nádraží do Prahy-Čakovic jsou nasazena vozidla, která vzešla především z ekonomické rozvahy. Jednou z výchozích podmínek je jízdní řád a z něho vyplývající produktivita práce. Mezi linkami S3 a S34 je navržen alespoň přibližný proklad (přesnější proklad není možný z důvodu mírného prodloužení jízdních dob vlivem posílení soupravy a zatížení traťového úseku mezi odbočkou Skály a Prahou-Vysočany, kde dochází ke styku železničních tratí č. 070 Praha – Neratovice – Všetaty – Mladá Boleslav a č. 231 Praha – Nymburk – Kolín, další kapacitní omezení je především v uzlu Balabenka mezi Prahou-Vysočany a Prahou Masarykovým nádražím / Prahou hlavním nádražím). Z toho vyplývá, že toto vozidlo je produktivní pouze po dobu jízdy, která je cca 25 minut, kdy přepravuje cestující. Toto je skutečnost daná provozním konceptem na lince S3 a z toho vyplývajícím alespoň přibližným prokladem s linkou S34. Teoreticky by zlepšení produktivity práce přineslo prodloužení linky S34 až do Neratovic, to je ovšem podmíněno spoluprací Středočeského kraje, který by v úseku mezi Prahou-Čakovicemi a Neratovicemi musel hradit prokazatelnou ztrátu z provozu této linky.
Druhým, zásadnějším, problémem je nedostatečná kapacita trati č. 070 v tomto úseku, respektive nevhodně rozmístěné dopravny pro umožnění křižování s linkou S3 za předpokladu, aby by byl zachován proklad mezi linkami. Tento problém má řešení v podobě alespoň částečného zdvoukolejnění tratě č. 070, což by mělo být studijně prověřeno v rámci studie proveditelnosti spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec.

Především s ohledem na provozní koncept tak bylo nutné nasadit vozidlo levné, tedy takové, u něhož bude fixní část nákladů, především odpisů, co nejmenší a zároveň takové, které bude svou kapacitou odpovídat přepravní poptávce. V případě nového, lépe vybaveného vozidla, by fixní náklady byly značně vyšší. Současně si však uvědomujeme technickou i morální zastaralost současných motorových a přípojných vozů, jejichž provoz je navíc zatížen nutností problematického objíždění souprav na silně vytíženém Masarykově nádraží a v Praze-Čakovicích. S ohledem na tato fakta již byla zahájena jednání s dopravcem za účelem modernizace vozového parku na lince S34. Tato modernizace s sebou přinese nutnost navýšení kompenzace, která je dopravci hrazena z rozpočtu hl. m. Prahy, a bude tedy muset být řádně projednána a schválena v orgánech města. Konkrétní řešení a případný termín realizace je tedy prozatím předčasné předjímat.

Ing. Miroslav Valenta
Odbor příměstské dopravy

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1
tel.: +420 234 704 564 | e-mail: valenta.miroslav@ropid.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.