Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        28. březen - 2017- 10:32
 Jméno :               Jan Běhounek
Dobrý den,
v lokalitě Herlíkovická / Pod Nouzovem máme velký problém s neukázněnými pejskaři, kteří nejsou schopni po svém psovi uklidit exkrementy. A to mají pod nosem pytlíky, na slovní upozornění někteří reaguji velmi agresivně, tedy spolužití s podobnými občany začíná být velmi problematické. Dalším problémem je časté pobíhání psů bez vodítka mezi hrajícími dětmi. Z okolí dětského hřiště v Herlíkovické se tak stává psí záchod, kde je problém nechávat si dítě hrát, o možných parazitech ani nemluvím. Možná by bylo dobré, aby i sem občas zavítal strážník MP a neřešil pouze špatné parkování. Je velmi pravděpodobné, že by MP vybrala za tyto opravdu časté přečiny i mnohem více pokut. Snad by to tyto lidi naučilo chování a spolužití ve společnosti.

Děkuji

Jan Běhounek


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 03/29/17 16:26 ]

Vážený pane Běhounku,
děkuji za informace o předmětné lokalitě, které jsem předal k zvážení dalších opatření panu řediteli obvodního ředitelství Praha 9 Městské policie hl. m. Prahy panu Mgr. Vlastimilu Oličovi.V tomto ohledu mohu jen opakovat již dříve zde uvedené, a to, že znečištění veřejného prostranství či obdobné nedodržení zákona či vyhlášky je přestupkem, kdy úkol dohlížet na veřejný pořádek v Praze je svěřen Městské policii hl. m. Prahy, jenž by měla zjištěné přestupky pokutovat či předat ke správnímu řízení. Hodnocení její činnosti mi nepřísluší, Městská policie hl. m. Prahy je organizována ve vlastní struktuře a veškeré podněty k její činnosti je možné adresovat přímo vedení městské policie pro Prahu 9
viz http://www.mppraha.cz/2-articles/uncategorised/50-or-9

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31

odpověď


[ zaslal Ing. Jan Měchura, 04/03/17 10:25 ]

Dobrý den,
naši strážníci pravidelně kontrolují dodržování pravidel pro venčení psů v rámci hlídkové činnosti především v Centrálním parku a v okolní zástavbě, kde je tento problém dlouhodobě nejpalčivější. V reakci na Váš podnět začneme provádět kontroly se zaměřením na venčení psů i v prostoru ulic Herlíkovická a Pod Nouzovem. Povinnost mít psa připoutaného na vodítko není v současné době vyhláškou Hl. m. Prahy přímo stanovena, přesto za jeho chování chovatel zodpovídá a není přípustné, aby pes běhající volně v obytné zóně ohrožoval děti. Věřím, že v důsledku přijatých opatření dojde v okolí Vašeho bydliště ke zlepšení situace s venčením psů.
S pozdravem Ing. Jan Měchura
vedoucí okrsku Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.