Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        11. červen - 2018- 21:17
 Jméno :               Irena
Dobrý den,
doslechla jsem se, že dvě již uzavřené ubytovny ve Kbelích, za školkou Albrechtická, které byly donedávna majetkem Leteckých opraven změnily majitele a ten má prý v plánu obě tyto ubytovny zbourat a na jejich místě postavit bytové domy. Tyto ubytovny se ještě stavěly z azbestu, je ekologicky ošetřená tato likvidace tak, aby se nebezpečný azbest nedostal do ovzduší?
Děkuji Irena


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Ivana Peterková, 06/12/18 15:07 ]

Dobrý den,
v souladu se stavebním zákonem § 128 je k povolení odstranění stavby, ve které je obsažen azbest, třeba mimo jiné závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy a závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
Tyto dotčené orgány stanovují podmínky pro povolení odstranění stavby, které při odstraňování stavby musí být dodrženy a tyto dotčené orgány to kontrolují. Dále k povolení odstranění takových to staveb, je třeba dokumentace bouracích prací a samotné odstranění staveb pak musí být podle § 128 odst. 5 stavebního zákona zajištěno stavebním podnikatelem. Před vydáním povolení k odstranění Vámi uváděných staveb, musí majitel výše uvedené splnit.
K dnešnímu dni nebyla žádost o odstranění staveb na zdejší stavební úřad podaná.
Ing. Ivana Peterková, vedoucí stavebního úřadu

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.