[domů] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 13 [další]1-10 z 122
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu

ÚMČ P19  25. KVĚTNA - POVOLUJE SE...


restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;

hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;

taxislužby (dosud nepovolené);

živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);

zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);

hrady a zámky (vnitřní prostory);

přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);

sauny a wellness centra;

možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;

organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;

hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/povolujese.jpg


25-5-2020 11:02              Print
0 0      
             PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY LETNÍCH ODSTÁVEK TEPELNÉ ENERGIE NA PRAZE 19Oblast Kbely     27. - 29. 6.  a 21. - 23. 8. 2020

V letních měsících proběhne řada důležitých revizí a oprav na teplárenských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa společnost rozesílá formou dopisu na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ, BD atp., kde naleznete přesné informace o odstávkách ve vaší ulici. Přesné a denně aktualizované informace o letních odstávkách pak hledejte na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz.
Společnost Pražská teplárenská se omlouvá všem dotčeným zákazníkům za dočasné snížení komfortu, které je nezbytné pro údržbu ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/pt_lg_osa_rgb.png


14-5-2020 11:35              Print
0 0      
             SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2020


Základní škola Praha ֊ Kbely
Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020
Ředitel ZŠ Praha ֊ Kbely rozhodl, v souladu s § 36 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí žáků s těmito registračními čísly.


Registrační čísla žádostí o přijetí byla přidělena žákům, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání do první třídy od 1. 9. 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno po předchozí domluvě v kanceláři školy.
Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA
pověřený ředitel školy

Download PDF


15-5-2020 10:26              Print
0 0      
             ONLINE VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ VLÁDI BLAHNÍKA.


Online vernisáž fotografií Vládi Blahníka. Jeho fotografie můžete vidět ve kbelské knihovně do konce září 2020.
http://i3.ytimg.com/vi/kjkkGlrFzoI/default.jpg


7-5-2020 12:21              Print
0 0      
             PRAVIDLA PROVOZU ÚMČ PRAHA 19 OD 18. 5. 2020


INFORMACE TAJEMNÍKA

o pravidlech provozu ÚMČ Praha 19 od 18.5.2020

 

za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků při vyřizování záležitostí na ÚMČ Praha 19 v souvislosti s epidemií koronaviru dle mimořádného opatření MZČR, ze dne 9.4.2020, č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle Informace pro obce Ministerstva vnitra ze dne 14.5.2020 zpracované Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly

Zásadně je preferován styk s občany přes PC – tedy on-line.


Při vstupu do objektu úřadu je každý povinen dodržovat v zájmu svém i v zájmu okolí následující pravidla provozu:

·        Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ...


celý článek...
../innovaeditor/assets/emoti270.jpg


17-4-2020 13:17              Print
0 0      
             MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ


zdroj: vlada.cz
 
Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Mimořádná opatření

Vláda upravila scénář uvolňování mimořádných opatření, aktuální přehled naplánovaných postupných kroků naleznete na http://www.vlada.cz/cz/harmonogram-rozuvolnovani-180969/.


Informační linky

Celostátní infolinka 

1212

Ministerstvo dopravy
(mimořádná opatření v mezinárodní dopravě)
CZ +420 225 131 810
EN +420 225 131 820

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(informace pro podnikatele i spotřebitele)
+420 224 854 444

Ministerstvo zahraničních věcí
(návraty ze zahraničí)
+420 224 183 100
+420 224 183 200

Ministerstvo vnitra
(bezpečnost, hranice, pobyty)
+420 974 815 394
+420 974 ...


celý článek...
../innovaeditor/assets/virus.png


24-3-2020 10:22              Print
0 0      
             MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - INFORMACE PRO OBČANY O KORONAVIRU


 
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 
Celkový počet testovaných a počet laboratorně negativních případů je hlášen každý den v ranních hodinách s aktuálními čísly ke konci dne předchozího. Pozitivní případy jsou doplňovány průběžně během dne. 
 

Další informace najdete také na: https://bezpecnost.praha.eu  

 


V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

Příznaky:
Zvýšená teplota
Kašel
Dušnost
Bolest svalů
Únava

Jak snížit riziko nákazy:

Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní.

Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou.

Vyhýbejte se zjevně nemocným a místům s vyšším počtem lidí.

V případě, že ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/letakmv.jpg


9-3-2020 10:37              Print
0 0      
             CENTRÁLNÍ DISTRIBUCE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ OD STÁTU I OD MĚSTA KONČÍ, DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NA PRAŽSKÉM MAGISTRÁTU POKRAČUJE


Krizový štáb hl. m. Prahy dnes projednal aktuální informace od Hygienické stanice hlavního města Prahy, složek IZS a z oblasti dopravy. Zabýval se také distribucí ochranných prostředků.

Pražský krizový štáb upozorňuje, že centrální distribuce ochranných prostředků ze strany hl. m. Prahy i státu končí. Nadále se budou organizace ochrannými prostředky zásobovat samy.

Krizový štáb byl informován o činnosti dobrovolnického centra, které zřídilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českým červeným křížem a které poskytovalo služby veřejnosti ve stanech na Mariánském náměstí. Nyní je centrum umístěno do jedné z kanceláří v přízemí Nové radnice a stále mimo jiné přijímá doma šité roušky od dobrovolníků, a to z okna budovy v Platnéřské ulici. Potřebné ...


celý článek...
../innovaeditor/assets/info.png


6-5-2020 11:50              Print
0 0      
             CORONACVIČKY


Inspirativní videa pro Vás, kdo se chce protáhnout doma, na zahradě nebo v parku.
http://www.sakalkbely.cz/jsme-akcni/coronacvicky/
../innovaeditor/assets/coronacvicky2020.jpg


4-5-2020 18:16              Print
0 0      
             OZNÁMENÍ


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 759 ze dne 20. 4. 2020 bylo schváleno nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4 ve znění: „Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb na předsunutých prodejních místech, a to do 31. 12. 2020.", který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 20. 4. 2020. Důvod dřívějšího počátku účinnosti § 7 odst. 4 spočívá v naléhavém zájmu odůvodněném snahou zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na podnikatele.
 
ke stažení: nařízení č. ...

celý článek...
Download PDF


22-4-2020 16:45              Print
0 0      
           

[domů] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 13 [další]1-10 z 122

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

květen 2020 (7)
duben 2020 (5)
březen 2020 (12)
únor 2020 (4)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>