Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  15.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 13.12.15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,
ve středu 13.12.2017 od 17.00 hodin v sále Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 14. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2018
5. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
6. Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 2001 k.ú. Kbely
7. Prodej pozemku parc. č. 1015 o výměře 18 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
8. Prodej částí pozemku parc. Č. 2043 oddělených GP jako díl a) o výměře 16 m2 a díl b) o výměře 161 m2 v obci Praha, k. ú. Kbely
9. Prodej pozemků parc. č. 660/1 o výměře 155 m2, 660/2 o výměře 72 m2 a 660/3 o výměře 27 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
10. Prodej pozemku parc. č. 646 o výměře 251 m2v obci Praha, k.ú. Kbely
11. Prodej pozemků parc. č. 667/1 o výměře 141 m2, 667/2 o výměře 116 m2 a 667/3 o výměře 51 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
12. Prodej pozemků parc. č. 635/1 o výměře 177 m2, 635/2 o výměře 72 m2 a 635/3 o výměře 29 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
13. Prodej pozemků prac. č. 657/1 o výměře 41 m2 a 657/2 o výměře 43 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
14. Prodej pozemků parc. č. 659/1 o výměře 70 m2 a 659/2 o výměře 102 m2 v obci Praha, k.ú.Kbely
15. Prodej pozemků parc. č. 665/1 o výměře 77 m2 a 665/2 o výměře 80 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
16. Prodej pozemku parc. č. 669 o výměře 174 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
17. Prodej pozemků parc. č. 675/1 o výměře 97 m2 a 675/2 o výměře 82 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
18. Prodej pozemků parc. č. 676/1 o výměře 70 m2 a 676/2 o výměře 110 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
19. Prodej pozemků parc. č. 637/1 o výměře 151 m2 a 637/2 o výměře 113 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely
20. Diskuze, vystoupení občanů
21. Závěr

../innovaeditor/assets/15zastup.jpg


5-12-2017 11:03              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>
Archiv:
prosinec 2017 (6)
listopad 2017 (8)
říjen 2017 (2)
září 2017 (2)
srpen 2017 (1)
červenec 2017 (4)
květen 2017 (3)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (5)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>