Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 14.11.


Starosta Městské části Praha 19
SVOLÁVÁ
1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
na středu 14.11. 2018 od 17:00 hodin do sálu Lidového domu

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva registračního úřadu MČ Praha 19 o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva MČ Praha 19
3) Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 19
4) Volba návrhového a volebního výboru ustavujícího ZZMČ, určení ověřovatelů zápisu
5) Schválení jednacího řádu ustavujícího ZZMČ
6) Schválení volebního řádu ustavujícího ZZMČ
7) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 19
8) Volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha 19
9) Vystoupení starosty MČ Praha 19
10) Zřízení výboru finančního a kontrolního, volba jejích předsedů a členů
11) Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
12) Oprávnění Rady MČ Praha 19 k provádění rozpočtových opatření
13) Rozpočtový proces a forma schvalovaného rozpočtu
14) Změna rozpočtového výhledu Městské části Praha 19 na období 2019 - 2023
15) Diskuse, různé
16) Závěr
../innovaeditor/assets/1_zastupitelstvo2018.jpg


8-11-2018 14:33              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

listopad 2018 (8)
říjen 2018 (7)
září 2018 (3)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
duben 2018 (2)
červen 2018 (14)
leden 2018 (4)
květen 2018 (13)
březen 2018 (2)
prosinec 2017 (3)
květen 2017 (3)
únor 2018 (1)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>